Θετική ήταν η πορεία των οικονομικών μεγεθών της Καραμολέγκος το 2021, παρά τις προκλήσεις λόγω των ανατιμήσεων στις πρώτες και δεύτερες ύλες και στην ενέργεια, με την αρτοβιομηχανία να έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την αντιμετώπιση του αυξημένου αυτού κόστους. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 107,74 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,6% έναντι του 2020, ενώ το μικτό κέρδος του Ομίλου βελτιώθηκε κατά 15.8% και να ανήλθε σε 47,68 εκατ. ευρώ, έναντι 41,17εκατ. το 2020. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 14,08 εκατ. ευρώ, έναντι 13,08 εκατ. το 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 2,44 εκατ ευρώ, έναντι 914.504 ευρώ το 2020.

Ειδικα σε ό,τι αφορά τη θυγατρική του ομίλου Απολλώνιον, η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων λόγω εξάπλωσης του κορονοϊού, η εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό και η εφαρμογή των αυστηρών κανόνων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού οδήγησαν σε αύξηση του κύκλου εργασιών για το 2021 κατά 15,2%, ενώ για το σύνολο του 2022 προβλέπεται συγκρατημένη αισιοδοξία για ανοδική πορεία. Παράλληλα, η Karamolegos Bakery Romania ακολούθησε τις τάσεις της μητρικής εταιρείας λόγω και του ίδιου κλάδου δραστηριότητας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 15,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεισφέροντας θετικά στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.

Μανώλης Καραμολέγκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της

«Αναγκαστικές» ανατιμήσεις σε ισχύ από τον Δεκέμβριο
Η διοίκηση της Καραμολέγκος τονίζει πως παρακολουθεί διαρκώς τις τιμές των πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και των τιμών της ενέργειας, όμως η πλειονότητα των εν λόγω υλικών μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση με βάση την προσφορά και ζήτηση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, καθιστώντας αδύνατη σε αρκετές περιπτώσεις τη διατήρηση ευνοϊκών τιμών. Ήδη στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξήσεις, για τις οποίες η εταιρεία και ο όμιλος δεν είχαν προβεί σε καμία αύξηση τιμών σε προϊόντα και εμπορεύματα μέχρι και το Νοέμβριο του 2021. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά εντός του 2022, καθώς η κρίση στην Ουκρανία κορυφωνόταν.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι χώρες παραγωγοί πρώτων και δεύτερων υλών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, οδηγώντας στην εκτόξευση των τιμών σε αυτές παγκοσμίως, ενώ παράλληλα άρχισε να γίνεται προβληματική η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων υλών σε συνδυασμό με την αύξηση του μεταφορικού κόστους. Επιπρόσθετα, ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ως συνέπεια οι τιμές συμβολαίων του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου να πολλαπλασιαστούν, αποτελώντας ακόμα έναν παράγοντα της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής.

Συνέπεια των ανωτέρω, η εταιρεία και ο όμιλος προχώρησαν από τον Δεκέμβριο του 2021 σε ανατιμήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων, μετακυλίοντας ένα αρκετά μικρό, σύμφωνα με τη διοίκηση, μέρος του επαυξημένου κόστους στην κατανάλωση. Παράλληλα ήρθαν σε συμφωνίες με βασικούς προμηθευτές για την εξασφάλιση προμήθειας πρώτων και δεύτερων υλών ώστε να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη παραγωγική τους λειτουργία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter