Αύξηση κατά 27,21% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Βιομηχανίας Γάλακτος Ηπείρου Καράλης, ξεπερνώντας τα 49,75 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 39,1 εκατ. ευρώ το 2021. Το κόστος πωληθέντων προϊόντων για την οικονομική χρήση 2022 ανήλθε σε €44.578.888,01, έναντι €33.821.863,78 το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 31,8%.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε ποσοστιαία περισσότερο από τον κύκλο εργασιών, επήλθε μείωση μεικτού κέρδους της εταιρείας σε ετήσια βάση κατά 2,13%, από τα €5.285.208,94 του 2021 σε €5.172.350,61 για το 2022. Ένας από τους κυρίαρχους λόγους για τους οποίους αυξήθηκε το κόστος πωληθέντων στο έτος 2022 είναι η «κρίση του γάλακτος», με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η ελληνική γαλακτοβιομηχανία και τυροκομεία εν συνόλω.

Οι σταθερές συνεργασίες της Βιομηχανίας Γάλακτος Ηπείρου και ο προσανατολισμός στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Η Καράλης σημειώνει ότι συνεργάζεται με πολύ μεγάλο πλήθος παραγωγών από Ήπειρο και Αμφιλοχία, με τους οποίους αναπτύσσει μακροχρόνια συνεργασία, ώστε να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας του γάλακτος, μέσα σε ένα σταθερά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού έως και παροχή συμβουλών και οδηγιών για να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα πρώτης ύλης. Άλλωστε, η εταιρεία συνεχίζει την πολιτική επέκτασης σε όλη την ελληνική αγορά, η οποία υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια, με προσπάθειες οι οποίες αναφέρεται ότι έχουν στεφθεί «από απόλυτη επιτυχία». Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων, στη διατήρηση των σταθερών πελατών της, αλλά και στην αύξησή τους.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων της Κάραλης μειώθηκε κατά 8,05%, στα 4,08 εκατ. ευρώ, έναντι 4,41 εκατ. ευρώ του 2021. Αντίστοιχα μειωμένα, κατά 8,7%, είναι τα κέρδη προ φόρων, από τα 4,4 εκατ. ευρώ του 2021 σε 4,02 εκατ. ευρώ το 2022. Το αποτέλεσμα μετά φόρων για τη χρήση 2022 διαμορφώθηκε σε €3.160.153,40 έναντι €3.460.289,46 το 2021, δηλαδή εμφανίζεται μειωμένο κατά 8,67%. Η Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης δηλώνει επίσης σταθερά προσανατολισμένη προς τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO:22000, με ενσωματωμένες διαδικασίες βιολογικού καθαρισμού, μείωσης ρύπων και ασφαλούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter