Το 41,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας ηλικίας 14 ετών και άνω, καπνίζει. Οι καπνιστές αποτελούν την 'απόλυτη πλειοψηφία' του πληθυσμού από 25-54 ετών, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ. Η έρευνα έδειξε ότι στην ηλικιακή κατηγορία των 35-44 ετών καπνιστές είναι οι επτά στους δέκα άνδρες. Οι γυναίκες καπνιστές πλειοψηφούν σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, που καλύπτουν συνολικά 20 έτη (από 25-44 ετών). Επίσης, σχεδόν ο ένας στους επτά εφήβους καπνίζει (1 στα 6 αγόρια και 1 στα 9 κορίτσια). Στην ηλικία των 18 ετών έχει εθιστεί στο κάπνισμα πάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου των εφήβων.

Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των στοιχείων της Έρευνας Οικονομικών Προϋπολογισμών, που επεξεργάστηκε η ΕΣΥΕ, η οποία αναφέρεται σε ένα δείγμα 6.555 νοικοκυριών με περίπου 17.400 μέλη.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι:

  • Το 41,7% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 14 ετών και άνω, καπνίζει.
  • Οι καπνιστές αποτελούν την ‘απόλυτη πλειοψηφία’ του πληθυσμού από 25-54 ετών.
  • Στον ανδρικό πληθυσμό της χώρας, η απόλυτη κυριαρχία των καπνιστών εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες. Οι περισσότεροι άνδρες από τη στιγμή σχεδόν που αρχίζουν να εργάζονται (25 ετών) μέχρι τη συνταξιοδότησή τους (64 ετών), καπνίζουν. Μάλιστα στην ηλικιακή κατηγορία των 35-44 ετών καπνιστές είναι οι επτά στους δέκα άνδρες.
  • Οι γυναίκες καπνιστές πλειοψηφούν σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, που καλύπτουν συνολικά 20 έτη (από 25-44 ετών).
  • Πάνω από το μισό του ανδρικού πληθυσμού της χώρας δηλώνουν καπνιστές, ενώ καπνίστριες είναι σχεδόν το 1/3 του γυναικείου πληθυσμού.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι περισσότεροι από 11 στους 100 συμπολίτες μας συνεχίζουν να καπνίζουν και μετά τα 75 τους. Στους άνδρες αυτής της ηλικίας το ποσοστό των καπνιστών αγγίζει το 22,8%, ενώ στις γυναίκες μόλις ξεπερνά το 2%.

Μισό πακέτο και πάνω

Όπως προαναφέραμε, σε καμία ηλικιακή ομάδα, ούτε στους άνδρες ούτε στις γυναίκες, η μέση κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων δεν πέφτει κάτω από τα 10 τεμάχια. Στους άνδρες η μέση κατανάλωση αυξάνεται σταθερά όσο αυξάνεται η ηλικία, μέχρι και τα 54 έτη, που φθάνει στο υψηλότερο σημείο (661 τεμάχια το μήνα). Στις γυναίκες παρατηρείται μία μικρή μείωση της μέσης κατανάλωσης τσιγάρων στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών, η οποία πιθανότατα οφείλεται στο ότι πολλές καπνίστριες σε αυτή την ηλικία εγκυμονούν. Τις επόμενες δύο δεκαετίες παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης για να φτάσει στο μέγιστο των 429,5 τσιγάρων το μήνα στα 54 έτη.

Η μέση κατανάλωση εμφανίζει αύξηση και μετά τα 65 έτη, για να τιναχθεί στα ύψη στην ηλικιακή ομάδα από 75 ετών και πάνω. Οι ελάχιστες γυναίκες αυτής της ηλικίας που συνεχίζουν να καπνίζουν, μόλις το 2,4% του συνόλου, ‘του δίνει πραγματικά να καταλάβει’, αφού η μέση κατανάλωση ξεπερνά τα 590 τσιγάρα το μήνα, δηλαδή σχεδόν δύο πακέτα ημερησίως! Για λόγους σύγκρισης και μόνο, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι καπνιστές άνδρες πάνω από 75 ετών καπνίζουν κατά μέσο όρο 371 τσιγάρα το μήνα, 220 λιγότερα από τις γυναίκες.

Σε ότι αφορά τις χρήματα που δαπανούν κατά μέσο όρο οι καπνιστές για τσιγάρα, αυτά κυμαίνονται:

  • Στους άντρες από 38,3 ευρώ το μήνα (οι 75 ετών και άνω) έως 78,8 ευρώ (οι καπνιστές 35-44 ετών).
  • Στις γυναίκες από 37,4 ευρώ το μήνα (οι καπνίστριες 55-64 ετών) έως 69,9 ευρώ (οι υπερήλικες καπνίστριες, από 75 ετών και πάνω).

Η έρευνα της ΕΣΥΕ ανέδειξε και μία άλλη παράμετρο, που μάλλον πρέπει να προβληματίσει την κοινωνία μας. Σχεδόν ο ένας στους επτά εφήβους καπνίζει, περίπου το ένα στα έξι αγόρια και το ένα στα εννέα κορίτσια. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι καπνίζουν το 14,6% των εφήβων από 14-18 ετών. Στα αγόρια το ποσοστό των καπνιστών ανέρχεται σε 17,8% και στα κορίτσια σε 11,4%.

Το 8,3% των εφήβων αρχίζει να καπνίζει από την ηλικία των 14 ετών. Στην ηλικία αυτή καπνίζει το 11,2% των αγοριών και το 5,5% των κοριτσιών. Στην ηλικία των 18 ετών έχει εθιστεί στο κάπνισμα πάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου των εφήβων. Η διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια έχει σχεδόν εξαλειφθεί, αφού καπνιστές δηλώνουν το 28,4% των δεκαοχτάχρονων αγοριών και το 26,4% των κοριτσιών ίδιας ηλικίας (σ.σ. στα 14 χρόνια το ποσοστό των καπνιστών είναι υπερδιπλάσιο από αυτό των καπνιστριών, 11,2% έναντι 5,5%).

Σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες που έχει διεξάγει η ΕΣΥΕ την τελευταία δεκαετία, προκύπτει ότι από το 1994 έως το 2005 η μέση κατανάλωση τσιγάρων στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατά 10,7%. Από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 1994 είχε προκύψει ότι η μέση μηνιαία κατανάλωση έφθανε τα 448 τσιγάρα. Το 1999 είχε αυξηθεί στα 460 τσιγάρα, ενώ ήδη έχει φθάσει τα 496 τσιγάρα.