Στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της Kapelis Packaging (P. Kapelis SA) που αφορά ενέργειες και διεργασίες διαφοροποίηση της παραγωγής σε υφιστάμενη μονάδα του εργοστασιακού χώρου της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (Ζήνωνος 11) για παραγωγή προϊόντων που δεν είχαν παραχθεί ποτέ σε αυτή.

Πρόκειται για χάρτινα σκεύη τύπου Halopack (δίσκοι, δισκία, πιάτα), με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ύψους €1.509.836,44. Η συνολική ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου φθάνει τα €679.426,40, με μορφή φορολογικής απαλλαγής, ως ποσοστό 45% του συνολικού κόστους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter