Την αποπεράτωση αυτοχρηματοδοτούμενης επένδυσης της τάξης των 3,7 εκατ. ευρώ στην περιοχή του Αιγίου ανακοίνωσε ο όμιλος Καλλιμάνης.

Η επένδυση, που ολοκληρώθηκε εντός έξι μηνών και θα αρχίσει να λειτουργεί στις αμέσως επόμενες ημέρες, αφορά σε προσθήκες νέων χώρων παραγωγής, συνολικής κάλυψης 4.000 τμ, και στην εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού, ψυκτικού και σύγχρονου βιομηχανικού εξοπλισμού παραγωγής και συσκευασίας. Οι στόχοι της επένδυσης είναι η αύξηση της ημερήσιας ικανότητας παραγωγής της μονάδας περίπου στους 50 τόνους τελικού προϊόντος, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και των γραμμών παραγωγής-συσκευασίας, η διασφάλιση άριστων προδιαγραφών ποιότητας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η διασφάλιση συνθηκών πλήρους ιχνηλασιμότητας και συνεχούς διατήρησης των απαιτήσεων ψύξης των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων.

Πρόκειται για τη δεύτερη βιομηχανική μονάδα του ομίλου στην περιοχή του Αιγίου. Οι δύο μονάδες θα διαχειρίζονται πλέον ταυτόχρονα την παραγωγή των 250 κωδικών προϊόντων Kallimanis, περιλαμβανομένου του κωδικού που διαχειριζόταν τα τελευταία χρόνια η υποστηρικτική μονάδα του ομίλου στη Λευκάδα.