Εξίσου σημαντική ήταν και η αύξηση που σημειώθηκε στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν στα 4,979 εκατ. ευρώ, έναντι των 4,055 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, παρουσιάζοντας ανάπτυξη της τάξεως του 22,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2006 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 2,031 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν σε κτιριακές εγκαταστάσεις και νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η πρόεδρος του ομίλου, κα Βασιλική Καλλιμάνη, αναφερόμενη στις παραμέτρους που συντέλεσαν στην ανωτέρω πορεία, τόνισε: “Το 2006 ήταν για τον όμιλό μας μια ιδιαίτερα κινητική χρονιά, καθώς προχωρήσαμε σε επανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας και σε rebranbing-επαναλανσάρισμα της βασικής σειράς φρεσκοκατεψυγμένων αλιευμάτων Kallimanis.

Η μεγαλύτερη ανάπτυξη των πωλήσεων προήλθε κυρίως από τα κανάλια του λιανεμπορίου και των εξαγωγών. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία συνεχίζεται ήδη με αμείωτους ρυθμούς και το 2007, καθώς ολοκληρώνονται τα αποτελέσματα των δράσεων που ξεκίνησαν το 2006, ενώ παράλληλα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή νέες σημαντικές αλλαγές, που αφορούν σε προϊόντα, δίκτυα και υποδομές”.