Στην παραγωγή μήλων βιολογικής καλλιέργειας προσανατολίζεται να προχωρήσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, που παράγει τα μήλα με το γνωστό brand name "Ζαγορίν", σε ποσότητα επαρκή για την κάλυψη των αναγκών δύο αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Σημειώνεται ότι λόγω της έλλειψης ελληνικών μήλων, αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ καλύπτουν τη σχετική ζήτηση των πελατών τους με εισαγόμενα βιολογικά μήλα κυρίως από την Ιταλία.

Στην παραγωγή και εμπορία μήλων βιολογικής καλλιέργειας προσανατολίζεται να προχωρήσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, με στόχο την προώθησή τους σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν ήδη εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Στα σχέδια της διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού, που παράγει τα μήλα με το γνωστό brand name “Ζαγορίν”, εντάσσεται η καλλιέργεια βιολογικών μήλων σε εκτάσεις 200 τουλάχιστον στρεμμάτων σε πρώτη φάση και η παραγωγή 60 τόνων του προϊόντος σε ετήσια βάση, ποσότητα η οποία κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των αναγκών δύο αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, συνεταιριστές και παραγωγοί εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με την πορεία της βιολογικής καλλιέργειας, καθώς η αντίστοιχη συμβατική πλήττεται ήδη από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά κυρίως από το φαινόμενο της μικροκαρπίας. Να σημειωθεί ότι λόγω έλλειψης βιολογικών μήλων στην Ελλάδα, αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναγκάζονται να στραφούν σε χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εισαγωγές, κυρίως από τη γειτονική Ιταλία.