Όλες σχεδόν οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα για επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων ψιλικών. Με τη δαπάνη ενός λογικού ποσού, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε, ακόμα και οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν από αρκετούς κινδύνους.

Όλες σχεδόν οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα για επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων ψιλικών. Με τη δαπάνη ενός λογικού ποσού, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε, ακόμα και οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν από αρκετούς κινδύνους.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση είναι συνάρτηση των ειδών που εμπορεύεται, της περιοχής στην οποία βρίσκεται και ορισμένες φορές της θέσης της. Για παράδειγμα, ένα κατάστημα ψιλικών που βρίσκεται στη γωνία μιας επικίνδυνης στροφής, εκτός από κλοπή, πυρκαγιά ή σεισμό, είναι πιθανόν να κινδυνεύει και από κάποιο ανεξέλεγκτο όχημα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών, η εκτίμηση κινδύνων πέρα των συνηθισμένων γίνεται χωριστά για κάθε επιχείρηση, με επιτόπου επίσκεψη από τον ασφαλιστή και τις περισσότερες φορές συνεπάγεται τη λήψη κάποιων πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να ισχύει το ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Ωστόσο, κατά τα λεγόμενα των ασφαλιστικών εταιρειών είναι μικρό το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρειάζεται να προβούν σε τέτοιου είδους μέτρα. Το παράδειγμα που προαναφέραμε είναι μία τέτοια περίπτωση και η ασφαλιστική εταιρεία θα ζητήσει από τον επιχειρηματία να τοποθετήσει προστατευτικές μπάρες προκειμένου να ασφαλίσει την επιχείρησή του.

Τα πλέον συνηθισμένα προστατευτικά μέτρα που ζητούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ρολά και λουκέτα ασφαλείας ή συναγερμός. Δηλαδή εξοπλισμός που πρακτικά έχει κάθε επιχείρηση.

Κίνδυνοι που δεν έχετε φανταστεί

Οι συνηθέστερες καλύψεις σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι κλοπή και φυσικές καταστροφές (φωτιά, πλημμύρα), στις οποίες πρόσφατα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ως έξτρα την κάλυψη σεισμού.

Ωστόσο, στα προγράμματα που συναντήσαμε στην αγορά βρήκαμε καλύψεις και για αρκετούς ακόμα, περισσότερο ή λιγότερο ρεαλιστικούς κινδύνους, όπως διαρροή σωληνώσεων, θραύση κρυστάλλων, αλλοίωση εμπορευμάτων, τρομοκρατικές ενέργειες, πτώση δέντρων ή τηλεφωνικών στύλων και πρόσκρουση οχήματος ή αεροσκάφους. Επίσης, ένα συμβόλαιο καλύπτει τα έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, ημερήσια αποζημίωση λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών, ή ακόμα και τα έξοδα για κατεδάφιση ερειπίων ή άντληση υδάτων από πλημμύρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις συμφέρει να πάρετε ένα πλήρες πακέτο, καθώς το μεγαλύτερο κόστος προκύπτει από τις βασικές καλύψεις, τις οποίες θα κάνετε, έτσι κι αλλιώς, ενώ οι υπόλοιπες προσφέρονται σε χαμηλή τιμή σε μορφή bonus.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μια επιχείρηση δεν έχει αποσβέσει τα έξοδα του συμβολαίου από κλοπή ή πυρκαγιά, αλλά τα έχει αποσβέσει από θραύση κρυστάλλων ή διαρροή σωληνώσεων.

Tα συμβόλαια δεν κοστίζουν μια περιουσία

Το κόστος ενός συμβολαίου προκύπτει από τις καλύψεις που περιλαμβάνει αλλά και από την κατηγορία της επιχείρησης. Κάποιες ασφαλιστικές δεν έχουν κατηγοριοποιήσει επίσημα τις επιχειρήσεις, αλλά το κάνουν τελικά στην κοστολόγηση των συμβολαίων τους. Για παράδειγμα, δεν κοστολογούν με τον ίδιο τρόπο την κάλυψη κλοπής για ένα γυμναστήριο και για ένα κοσμηματοπωλείο.

Οι τιμές που βρήκαμε στην αγορά για πλούσια σε καλύψεις προγράμματα ξεκινούν από τις 50.000 δραχμές ετησίως, ενώ ακόμα και τα ακριβότερα προγράμματα σπάνια ξεπερνούν τις 100.000 δραχμές.

Πριν προχωρήσετε στην οποιαδήποτε απόφαση, καλό θα ήταν να έχετε αξιολογήσει πρώτα τους κινδύνους που διατρέχει η επιχείρησή σας και στη συνέχεια να καλέσετε ασφαλιστές δύο ή και τριών εταιρειών τις οποίες εμπιστεύεστε.

Και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται τόσο να ρωτήσετε τον ασφαλιστή για τα προγράμματα που υπάρχουν στο διαφημιστικό φυλλάδιο της εταιρείας του, όσο για τα “ψιλά γράμματα” που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του συμβολαίου.

Aδικημένα τα περίπτερα

Περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις στην Αττική και σχεδόν 9.000 σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ως ανύπαρκτες. Αναφερόμαστε στα περίπτερα, για τα οποία δεν βρήκαμε κάποια ασφαλιστική εταιρεία που δέχεται να προσφέρει στους περιπτερούχους έστω και τις βασικές καλύψεις, ακόμα και υπό προϋποθέσεις.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή περιμέναμε την επίσημη αιτιολογία ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα δημοσιευθεί μόλις φτάσει στα χέρια μας.

Ωστόσο, το θέμα αφορά περισσότερο το υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον τομέα των ασφαλιστικών εταιρειών, στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι ενώσεις ιδιοκτητών περιπτέρων ή μεμονωμένα οι ιδιοκτήτες, στην περίπτωση που θεωρούν ότι η ασφάλιση των επιχειρήσεών τους είναι σημαντική.