Ο ΣΕΒΤ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας στέκεται αρωγός στη σημαντική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προσωρινή ανακούφιση των προσφύγων.

Όπως υπογραμμίζεται, «ο ΣΕΒΤ μέσα στην πολύχρονη πορεία του έχει υποστηρίξει πλήθος κοινωνικά ασθενών ομάδων, αλλά και σχετικά ιδρύματα. Δεν θα μπορούσε να είναι αμέτοχος…».