Στις αλλεπάλληλες αυξήσεις στην πρώτη ύλη κατά τη διάρκεια του 2022 αποδίδει η εταιρεία Καφεκοπτεία Λουμίδη το «αρνητικό» αποτέλεσμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, όπως το αναφέρει η ίδια.

Παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών του 2022 για την εταιρεία σημείωσε αύξηση κατά 20,1%, ανερχόμενος στο ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3,89 εκατ. ευρώ του 2021, η συγκεκριμένη αύξηση θεωρείται εν πολλοίς πληθωριστική. Στην οικονομική έκθεση αναφέρεται ότι «η ραγδαία αύξηση κόστους του ωμού καφέ, που ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και το τέλος του 2022, έδωσε πολύ περιορισμένη δυνατότητα στην εταιρεία να μετακυλήσει αυτές τις αυξήσεις προς τους πελάτες της», ειδικά σε όσους δραστηριοποιούνται στη χονδρική αγορά, οπότε, «παρά τις προσπάθειες της διοίκησης, οδηγήθηκε σε σημαντική μείωση του μεικτού κέρδους από τις πωλήσεις της». Πράγματι, το συνολικό κόστος πωλήσεων του 2022 εκτινάχθηκε στα 3,48 εκατ. ευρώ, έναντι 2,69 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση κατά 29,37%).

Τα περσινά αποτελέσματα EBITDA ήταν κατά €15.139,28 μικρότερα από εκείνα του 2021. Ως καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων, η Καφεκοπτεία Λουμίδη κατέγραψε ζημίες ύψους €101.315,82, έναντι ζημιών €23.435,87 το 2021.

Οι προτεραιότητες για το δωδεκάμηνο του 2023
Το σύνολο του 2023 κύλησε περισσότερο αισιόδοξα απ’ ό,τι περιγράφει η ίδια η εταιρεία στον ισολογισμό της του 2022: Αναφέρεται ότι πρωταρχικός στόχος της διοίκησης παραμένει η μείωση κινδύνου λόγω οικονομικής, ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης κι ακόμη, η Καφεκοπτεία Λουμίδη στοχεύει, όπως αναφέρεται, «σε σημαντική μείωση λειτουργικών δαπανών εντός του τρέχοντος έτους». Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2023 η εταιρεία παρουσίασε, αποκλειστικά στο FOODReporter, το νέο project premium καφέ espresso με το όνομα Legit, ο οποίος αφενός δύναται να λειτουργήσει ως νέο επιπλέον κανάλι πωλήσεων, αφετέρου είχε προέλθει μετά από εκτεταμένες ποιοτικές εργαστηριακές έρευνες από τον Director of Coffee της εταιρείας, Βασίλη Λουμίδη. «Στόχος μας είναι το νέο brand να συνεισφέρει θετικά στο τονάζ χονδρικής της εταιρείας σε διψήφιο ποσοστό και να τοποθετηθεί σταδιακά σε επιλεγμένα premium σημεία Ho.Re.Ca.», είχε τονίσει.

Η εταιρεία διατήρησε ίδιο αριθμό απασχολούμενων και το 2022 (46 άτομα) κι ακόμη, έχει αυξήσει κατά 28,9% το σύνολο του ενεργητικού της, από 1,78 εκατ. ευρώ το 2021 σε 2,29 εκατ. ευρώ το 2022, αλλά και το δείκτη οικονομικής διάρθωσης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού, σε 74,48% το 2022, έναντι 68,22% το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter