Η παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων ωθεί τους καταναλωτές σε ανθυγιεινές επιλογές διατροφής και μάλιστα εν αγνοία τους. Αυτό είναι το βασικό πόρισμα της έρευνας «The illusion of choice-Why someone already decided what you will eat for lunch» που διεξήγε η BEUC, μια ένωση 46 ανεξάρτητων καταναλωτικών οργανώσεων από 32 χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η BEUC καλεί, με τη δημοσιοποίηση της έρευνας, τους αρμόδιους για την χάραξη σχετικών πολιτικών να «δώσουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές» περισσότερες επιλογές υγιεινών προϊόντων διατροφής, όπως plant-based τρόφιμα, αλλά και ευκρινέστερη πληροφόρηση για το τι περιέχουν τα τρόφιμα που επιλέγουν. Στα πορίσματα της έρευνας της BEUC αναφέρεται ακόμη ότι η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, οι προωθητικές ενέργειες, οι χώροι στο ράφι αλλά και οι τιμές που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά σπρώχνουν τους καταναλωτές σε πιο ανθυγιεινές επιλογές διατροφής, καθώς τα πιο υγιεινά τρόφιμα προωθούνται λιγότερο και είναι πιο ακριβά. Καλεί δε το λιανεμπόριο τροφίμων, όπως και τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρώπης, να προσφέρουν τρόφιμα καλύτερα, τόσο για την υγεία των ανθρώπων όσο και για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, σε τιμές στις οποίες οι καταναλωτές μπορούν να ανταποκρίνονται.