Συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ύψους €999.800 έχει το επενδυτικό σχέδιο της ΙΒΚ Τρόφιμα ΙΚΕ, το οποίο εντάχθηκε στις διατάξεις του καθεστώτος ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ΙΒΚ Τρόφιμα ΙΚΕ δραστηριοποιείται στην αφεψημάτων και βοτάνων και το σχετικό επενδυτικό σχέδιο που κατέθεσε αφορά τη δημιουργία νέας μονάδας, με σκοπό την επεξεργασία και τυποποίηση ρίγανης.

Η νέα μονάδα έχει προγραμματιστεί να κατασκευαστεί στη θέση Ζουντουράδια του δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας. Το 56% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του σχεδίου αφορά επιχορήγηση ύψους €559.888. Το επενδυτικό σχέδιο έχει προβλέψει 7 νέες θέσεις απασχόλησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter