Στόχος τα 70 εκατ. ευρώ για τον Όµιλο Megas Yeeros το 2024

Στα 70 εκατ. ευρώ αναµένει ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Megas Yeeros ΑΒΕΕ, Νίκος Λούστας, να φθάσει ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Οµίλου για το 2024, όπως δήλωσε στο FOODReporter. Ο τζίρος φέρεται να εναρµονίζεται µε το στόχο συνολικών πωλήσεων της για το τρέχον έτος. Στα οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2023, που δηµοσίευσε ο Όµιλος, είχε καταγραφεί αύξηση κύκλου εργασιών κατά 7,7% σε σχέση µε το 2022: 61,23 εκατ. ευρώ, έναντι 56,84 εκατ. ευρώ. Αναφέρεται ακόµη για τις µελλοντικές προοπτικές: Η διοίκηση έχει σχεδιάσει «συντονισµένες δράσεις στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

Με 10% στο εξάµηνο «τρέχουν» οι εν Ελλάδι πωλήσεις
Εξάλλου, ο κ. Λούστας αποκάλυψε στο FOODReporter ότι οι εντός Ελλάδος πωλήσεις εµφανίζονται αυξηµένες κατά 10% στο πρώτο εξάµηνο του 2024, συγκριτικά µε το περσινό πρώτο εξάµηνο. Η αντίστοιχη ανάπτυξη των πωλήσεων πρώτου εξαµήνου στις ΗΠΑ κυµαίνεται µεταξύ 8% και 10%. Η Megas Yeeros έχει επικεντρωθεί στην επέκταση των δραστηριοτήτων του πρότυπου εργοστασίου της στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). Παρότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή της πειραµατικής νέας γραµµής παραγωγής προψηµένου γύρου από τις αρχές του έτους, η επικαιροποιηµένη εκτίµηση για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, διά στόµατος Νίκου Λούστα, είναι ο Δεκέµβριος του 2024, συνεπώς δεν πρόκειται να επιφέρει σηµαντικό αντίκτυπο στα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2024.

Η παραγωγική δυναµικότητα της πειραµατικής µονάδας, η οποία στην πραγµατικότητα αποτελεί επέκταση του υπάρχοντος εργοστασίου, υπολογίζεται αρχικά σε 200 τόνους προψηµένου γύρου ανά έτος. Η Megas Yeeros εκτιµά ότι θα εισφέρει επιπλέον 6 έως 7 εκατ. ευρώ στον τζίρο του 2025. «Θα πρέπει, από τις αρχές του 2025, να δούµε και να εκτιµήσουµε διεξοδικά την ανταπόκριση του κωδικού του προψηµένου γύρου στο αµερικανικό κοινό. Αυτός είναι και ο λόγος που αρχικά κινούµαστε πειραµατικά: Αν δούµε την ανταπόκριση που θέλουµε, στόχος µας είναι η δηµιουργία εργοστασίου, αποκλειστικά για προψηµένο γύρο, σε επένδυση έως και 20 εκατ. ευρώ: Οραµατίζοµαι µια µεγάλη εγκατάσταση εµβαδού άνω των 10.000 τ.µ.», δήλωσε ο κ. Λούστας. Τα µεικτά κέρδη του Οµίλου Megas Yeeros έφθασαν το 2023 τα 10,28 εκατ. ευρώ σε αύξηση κατά 14,4%, µε κέρδη προ φόρων ύψους 2,7 εκατ. ευρώ (+11%) και κέρδη µετά φόρων στα 2,24 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 14,2%, σε σχέση µε το 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

efood: Έσοδα από… παντού και κέρδη-ρεκόρ το 2023

Ανοδική πορεία ακολούθησαν το 2023 τα οικονομικά μεγέθη της efood (Online Delivery MAE), η οποία κατάφερε να ενισχύσει τον τζίρο της και να διατηρήσει την υψηλή κερδοφορία της. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2023 έκλεισε με συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 163,81 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 28 και πλέον εκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο (2022: 135,62 εκατ. ευρώ). Αυτό μάλιστα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η αύξηση αυτή δεν προέρχεται αποκλειστικά από την κύρια πηγή εσόδων της efood, που είναι φυσικά οι προμήθειες, οι οποίες το 2023 συνεισέφεραν 107,09 εκατ. ευρώ (έναντι 88,21 εκατ. το 2022), χάρη στην αύξηση των παραγγελιών.

Η εταιρεία ταυτόχρονα αύξησε κατά 4,4 εκατ. ευρώ τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών προώθησης των συνεργαζομένων καταστημάτων στην πλατφόρμα, φτάνοντας τα 36,43 εκατ. ευρώ (2022: 32,04 εκατ. ευρώ), ενώ σχεδόν διπλάσια ήταν τα έσοδά της από την παροχή υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες, από τα 3,81 εκατ. ευρώ στα 7,04 εκατ. ευρώ.

Και παρότι μαζί με τα έσοδα αυξήθηκαν εύλογα και τα έξοδα (σχεδόν διπλασιάστηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων, αυξήθηκαν κατά 6,3 εκατ. ευρώ οι αμοιβές υπηρεσιών delivery, κατά 3,5 εκατ. ευρώ οι παροχές σε εργαζομένους και κατά 2,2 εκατ. ευρώ τα έξοδα προβολής και διαφήμισης), τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε έναν χρόνο (από τα 31,89 εκατ. ευρώ στα 41,22 εκατ. ευρώ), ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε κέρδη 31,81 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 25,16 εκατ. το 2022.

«Χρυσά» μερίσματα
Για τη χρήση 2023, η διοίκηση της εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερισμάτων ύψους 19,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης. Επιπλέον, η εταιρεία διένειμε από τα κέρδη της χρήσης 2023 προμέρισμα ποσού 13 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ λίγους μήνες πριν, τον Μάιο, η εταιρεία διένειμε από τα κέρδη χρήσης 2022 μερίσματα ποσού 21,30 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η efood σε περίπτωση μίας κρίσης, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι έχει περάσει σε νέα φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας, με ενημερωμένες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης κινδύνων, και σε συνεργασία με τον όμιλο Delivery Hero εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, ώστε να ελαχιστοποιηθούν ενδεχόμενες επιπτώσεις στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι εντός του 2024 η άμεση μέτοχος της εταιρείας, η κυπριακή OFD Online Food Delivery Services Limited, απορροφήθηκε δια συγχωνεύσεως από την κατά 100% μέτοχό της εταιρεία με την επωνυμία «ECommerce Business 10» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, η οποία κατέστη μοναδική μέτοχός της από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω διασυνοριακής συγχώνευσης, ήτοι την 31η Μαΐου 2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Επενδύσεις 1 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Βιοσάλ

Στις €990.000 ανέρχεται το συνολικό επιλέξιµο και ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου που κατέθεσε η εταιρεία παραγωγής σαλατών και ορεκτικών, Βιοσάλ ως προς το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Στις 5 Ιουλίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε έγκριση για υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του παραπάνω καθεστώτος,που αφορά επέκταση δυναµικότητας της µονάδας παραγωγής ορεκτικών, σαλατών και παρόµοιων ειδών διατροφής. Η ενίσχυση αφορά φορολογική απαλλαγή €693.000, δηλαδή στο 70% επί του συνολικού ενισχυόµενου κόστους. Αναλυτικά, το επενδυτικό σχέδιο της Βιοσάλ αφορά συµβατική επένδυση στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις στο 5ο χλµ της οδού Τρικάλων-Πύλης στα Τρίκαλα, µε προϋπολογισµό €347.925 και µηχανολογικό εξοπλισµό, µαζί µε έργα ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων, ύψους €554.385.

Ο λοιπός εξοπλισµός καταλαµβάνει προϋπολογισµένα κόστη ύψους €12.150 κι ακόµη €36.390 έχουν προϋπολογιστεί για έργα διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου. Το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαµβάνει πρόβλεψη νέων θέσεων εργασίας, όµως περιλαµβάνει επιπλέον €4.400 για ενίσχυση των µεταφορικών µέσων ιδιοκτησίας της επιχείρησης κι ακόµη €34.750 ως άυλα στοιχεία ενεργητικού.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Carlsberg: Έκλεισε η συμφωνία 4 δισεκατομμυρίων για την εξαγορά της Britvic

Η Carlsberg κατάφερε τελικά να εξαγοράσει την βρετανική εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών Britvic, επιτυγχάνοντας συμφωνία ύψους 3,28 δισ. λιρών (4,2 δισ. δολάρια), σύμφωνα με πηγές του Reuters. Η συμφωνία κλείστηκε με την τρίτη βελτιωμένη προσφορά της Carlsberg, η οποία ανήλθε στις 1.290 πένες ανά μετοχή για την Britvic. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Britvic είχε απορρίψει προηγούμενες προσφορές της Carlsberg. Στις 17 Ιουνίου, η βελτιωμένη προσφορά των 1.250 πενών ανά μετοχή απορρίφθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά «υποτιμητική».

Η αρχική προσφορά των 1.200 πενών ανά μετοχή στις 6 Ιουνίου είχε επίσης απορριφθεί. Η Carlsberg τόνισε ότι το ενδιαφέρον της για την Britvic είναι σύμφωνο με τη στρατηγική της, και περιλαμβάνει επέκταση πέρα από την μπύρα. Αναφορικά, εμπορικά σήματα όπως τα Somersby και Garage αντιπροσωπεύουν το 2% του όγκου πωλήσεών της. Η Britvic διαθέτει μη αλκοολούχα ποτά σε Βρετανία, Ιρλανδία, Βραζιλία και άλλες διεθνείς αγορές όπως Γαλλία, Μέση Ανατολή και Ασία.

Η νέα Carlsberg Britvic στο Ηνωμένο Βασίλειο
Σημειώνεται ότι η Carlsberg δήλωσε πως η συμφωνία θα προσφέρει μια σειρά από οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης κόστους και απόδοσης αξίας 100 εκατ. λιρών (128 εκατ. δολαρίων) σε διάστημα 5 ετών, καθώς εκμεταλλεύεται τα κοινά δίκτυα προμηθειών, παραγωγής και διανομής. Ανακοινώνοντας την αποδοχή της τελευταίας προσφοράς της, η Carlsberg είπε ότι σκοπεύει να «επιταχύνει τις εμπορικές επενδύσεις και τις επενδύσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού στο Britvic, οδηγώντας τη μελλοντική αναπτυξιακή τροχιά της επιχείρησης». Πρόκειται να δημιουργήσει μια ενιαία εταιρεία ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα ονομάζεται Carlsberg Britvic.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Hell Energy: Επαναλανσάρονται τα Limited Edition Summer Cools

Για άλλη μια χρονιά, η Hell Energy επιστρέφει για να δώσει γεύση στο φετινό καλοκαίρι, λανσάροντας τα δύο της νέα, limited edition Summer Cools, Hell Summer Cool Groovy Grapefruit και Hell Summer Cool Chillin’ Guanabana – Mango.

Τα limited προϊόντα της σειράς κυκλοφορούν όπως πάντα σε μοναδικές 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες με νέο καλοκαιρινό design.

Ειδικότερα, τo μοναδικό Hell Summer Cool Groovy Grapefruit με πάγο δίνει μια τροπική νότα στο καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο είναι διαθέσιμο στην πορτοκαλί και μπλε συσκευασία. Από την άλλη, το εξωτικό Hell Summer Cool Chillin’ Guanabana – Mango με ακαταμάχητη ελαφριά γεύση θα γίνει αγαπημένη επιλογή για την παραλία και θα είναι διαθέσιμο στην μπλε και μπεζ με πράσινες πινελιές συσκευασία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μπορεί οι γεύσεις και οι συσκευασίες των ενεργειακών ποτών της Hell Energy να ανανεώνονται συχνά, τα συστατικά όμως παραμένουν τα ίδια, με την κλασική περιεκτικότητα σε καφεΐνη 32mg/100ml και πέντε είδη βιταμινών Β. Οι νέες συσκευασίες είναι και αυτές από πλήρως ανακυκλώσιμο κουτί αλουμινίου, ενώ όπως και σε όλα τα ενεργειακά ποτά της Hell Energy δεν περιέχονται καθόλου συντηρητικά.

Σημειώνεται ότι τα νέα Hell Summer Cool είναι διαθέσιμα στα σημεία πώλησης της Hell σε όλη την Ελλάδα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Στο 1 εκατ. ευρώ η παραγωγική επένδυση της χαλβαδοποιίας Όλυμπος

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Χαλβαδοποιίας Ελλάδος Αφοί Παπαγιάννη Όλυμπος στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στην υφιστάμενη μονάδα παραγωγής εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στον Πλατύκαμπο Λαρίσης, προς την επαυξημένη παραγωγή των κύριων δραστηριοτήτων της εταιρείας: Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης φθάνει τα €999.990. Από το παραπάνω κόστος, το 48%, ήτοι €479.995,20 αφορά φορολογική απαλλαγή για την επιχείρηση. Η τελική ένταση ενίσχυσης φθάνει έως τα επίπεδα του 60% βάσει σχεδίου δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων ανά τόπο εγκατάστασης για μεγάλες επιχειρήσεις και προσαύξηση ποσοστού για επιλέξιμες δαπάνες. Ακόμη, το επενδυτικό σχέδιο αφορά συνολικά έξι νέες θέσεις απασχόλησης στη χαλβαδοποιία, εκ των οποίων οι δύο θέσεις έχει προγραμματιστεί να αφορούν πτυχιούχους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Οι προκλήσεις και οι λύσεις για την κλιματική κρίση στον αμπελοοινικό τομέα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2024 στο Ηράκλειο το 2ο συνέδριο με τίτλο «Κλιματική Κρίση και Βιωσιμότητα του Αμπελοοινικού Τομέα», διοργανωμένο από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) και το Wines of Crete. Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και κορυφαίοι επαγγελματίες του χώρου. Ειδικότερα, ο Δρ. Ignacio Ricarte Sanchez της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης CEEV τόνισε την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιωσιμότητας.

Η επιφανής προσωπικότητα της οινικής αγοράς του Καναδά και ιδρύτρια των συνεδρίων Taste Climate Change Michelle Bouffard αναφέρθηκε στην αναγεννητική αμπελουργία και διαχείριση νερού. Η Emma Fourdan, team leader για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, της ανερχόμενης Carbon Space, παρουσίασε λύσεις για τη μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα. Ο Riccardo Ricci Curbastro, Πρόεδρος της Equalitas μίλησε για την πιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού κρασιού.

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΟ και της Equalitas
Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΟ και της Equalitas για υποστήριξη βιώσιμης ανάπτυξης στον αμπελοοινικό τομέα. Ο Στέλλιος Μπουτάρης της Κυρ Γιάννη παρουσίασε την εμπειρία της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ένταξή της στην International Wineries for Climate Action. Διοργανώθηκαν δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Η πρώτη, με θέμα τη βιώσιμη αμπελουργία, περιλάμβανε τους Ιωάννη Βογιατζή, Θεόδωρο Γεωργόπουλο, Στέφανο Κουνδουρά και Δημήτρη Τάσκο. Η δεύτερη, επικεντρωμένη στην Κρήτη, είχε τους Ζαχαρία Διαμαντάκη, Νίκο Μαγκή, Δημήτρη Τσουπέη και Νίκο Σωμαράκη. Επισημάνθηκε η ανάγκη συνεργασίας τοπικών φορέων και αυτενέργειας του κλάδου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Deloitte: Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας

Τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού παρουσιάζει σε έκθεσή της η Deloitte, τονίζοντας πως η χώρα μας αποτελεί ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, και όχι μόνο σε παραδοσιακά ισχυρούς τομείς όπως είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Ένας από τους τομείς που ξεχωρίζει η έκθεση της Deloitte είναι αυτός της πρωτογενούς παραγωγής. «Οι ελληνικές εταιρείες, με γνώμονα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που ενυπάρχουν στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας, έχουν παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων στους καταναλωτές ανά τον κόσμο. Από την πλούσια γεύση του ελληνικού ελαιολάδου μέχρι τα υψηλής ποιότητας άλευρα και γαλακτοκομικά προϊόντα, το μέλι και τα επεξεργασμένα κρέατα, αυτά τα προϊόντα επιδεικνύουν τη δέσμευση της βιομηχανίας για αριστεία», σημειώνεται.

Τα επόμενα χρόνια, ο τομέας της ελληνικής γεωργίας θα εξελιχθεί κυρίως με βάση διάφορους παράγοντες της αγοράς:

  • Επιτάχυνση της υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτομιών, ενθαρρύνοντας την ενσωμάτωση προηγμένων λύσεων αγροτοτεχνολογίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας.
  • Διεύρυνση των εξαγωγικών ευκαιριών, μέσω της προώθησης της παγκόσμιας διανομής ξεχωριστών ελληνικών αγροτικών προϊόντων, αυξάνοντας τη διείσδυση στην αγορά και τη διεθνή ζήτηση.
  • Ο ελληνικός αγροτικός τομέας έχει βιώσει μια σημαντική στροφή προς τη βιολογική γεωργία, ανταποκρινόμενος στις παγκόσμιες τάσεις και την αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα.
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών αγροτουρισμού, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνδυασμό της πλούσιας αγροτικής κληρονομιάς της Ελλάδας με τον ισχυρό τουριστικό τομέα της, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που δημιουργούν πρόσθετο εισόδημα για τους ντόπιους αγρότες.
  • Η ενισχυμένη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού του αγροτικού τομέα της Ελλάδας. Οι επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία, μάρκετινγκ και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς μπορούν να ενισχύσουν αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα και ευελιξία.

Γιατί Ελλάδα;
Στο ερώτημα «γιατί Ελλάδα;», η Deloitte απαντά:

  • Στρατηγική γεωγραφική θέση: Η θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής την καθιστά μια βολική πύλη εισαγωγών και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, παρέχοντας αξιοσημείωτα υλικοτεχνικά οφέλη.
  • Πολιτιστική κληρονομιά και branding: Τα ελληνικά προϊόντα συνδέονται συχνά με την ποιότητα και την αυθεντικότητα, κάτι που αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα. Η αξιοποίηση του «Made in Greece» μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στις καθιερωμένες αντιλήψεις της αγοράς.
  • Οφέλη από την ΕΕ: Ως μέλος της EE, οι επενδύσεις στην Ελλάδα υποστηρίζονται από υποστηρικτικές γεωργικές πολιτικές, ευκαιρίες χρηματοδότησης και επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΑΠ, μειώνοντας τον επενδυτικό κίνδυνο.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Νέα ΚΑΠ: Τα οφέλη της σύστασης ομάδων παραγωγών προς τους στόχους «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»

Νόμος του ελληνικού κράτους έγινε η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας, όπως την ορίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2023 – 2027).

Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η συνεργασία των γεωργών και κτηνοτρόφων σε ομάδες και η ενθάρρυνσή τους να συστήσουν και να συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα, δηλαδή ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών, στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής. Με πρότερη εγγραφή των μελών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, στόχοι των ομάδων είναι η επέκταση δραστηριοτήτων, έως την τελική διάθεσή του προϊόντος (καθετοποίηση της παραγωγής) και η επέκταση σε νέα, συναφή προϊόντα.

Για τις ομάδες παραγωγών η ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής ορίζεται στα €100.000, με ελάχιστο αριθμό δώδεκα μελών στη φυσική κατεύθυνση και οκτώ στη ζωική. Στις βιολογικές ομάδες απαιτούνται κατ’ ελάχιστο πέντε μέλη και αξία παραγωγής €50.000. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, όπου περιγράφονται ενέργειες για μελλοντική ανάπτυξη δραστηριοτήτων και διατύπωση δεσμευτικών στόχων, ως προς την επίτευξη πολιτικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Η στρατηγική αφορά αύξηση μελών, δημιουργία ενεργειών προβολής και προώθησης, εφαρμογή νέων πρακτικών και τεχνικών μεθόδων κ.ά..


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Οι εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης στην εστίαση

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού Άθροισης και Σήμανσης (ΦΗΜΑΣ) εστιατορίου οι συναλλαγές εστίασης που αφορούν take-away, delivery και self-service, επειδή κατά τη διενέργεια των παραπάνω συναλλαγών, η επιχείρηση δεν παρακολουθεί «ανοικτά τραπέζια».

Εξαιρούνται επίσης οι οντότητες εστίασης που ασκούν δραστηριότητα σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την Εθνική Απογραφή του 2021, πλην των τόπων που έχουν αναδειχθεί -και παραμένουν ενταγμένοι ως- τουριστικοί.

Η απόφαση περιέγραψε τη σχετική υποχρέωση των επιχειρήσεων εστίασης, που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα, που προηγουμένως εξέδιδαν λογιστικά στοιχεία με χρήση απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) ή μέσω των κατηργημένων πλέον ΕΑΦΔΣΣ, σε χρήση ΦΗΜΑΣ είτε Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) Εστιατορίου, ή Αυτόνομης Δημοσιονομικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) εστιατορίου, μέσω παρόχου υπηρεσιών, για ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης, κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών, σε κάθε σερβίρισμα. Οι εμπίπτοντες στην απόφαση κώδικες δραστηριότητας εστίασης αφορούν δέκα υποκατηγορίες των υπηρεσιών παροχής γευμάτων πλήρους εξυπηρέτησης εστιατορίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter