Σουρωτή ΑΕ: Αύξηση όγκου πωλήσεων άνω του 50% το 2023

Ακόμη θετικότερα των αρχικών εκτιμήσεων θα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας Σουρωτή για το 2023, όπως είπε αποκλειστικά στο FOODReporter ο εμπορικός διευθυντής, Θεόδωρος Μπέσσας. Ο κύκλος εργασιών είχε αρχικά εκτιμηθεί κατά 33% υψηλότερος του 2022. Η άνοδος σε όγκο πωλήσεων θα ξεπεράσει το 50% έναντι του 2022, εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής των πωλήσεων του επιτραπέζιου νερού Ύδωρ Σουρωτής. Η ανοδική πορεία της Σουρωτή ΑΕ αποτελούν αποτέλεσμα των καίριων επιλογών της διοίκησης, με επικεφαλής τη γενική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλο Φρίντα Μελετίδη και αντίστοιχες αλλαγές που αποφάσισε και υλοποίησε. Ο εμπορικός σχεδιασμός έδωσε βάση στο χονδρεμπόριο, το οποίο ενίσχυσε το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας, βάσει του πελατολογίου των χονδρεμπόρων, τόσο στη μικρή λιανική, όσο και στα σημεία εστίασης, αλλά και στα ξενοδοχεία, τα οποία αποτελούν σημαντική κατηγορία τοποθέτησης για τη Σουρωτή ΑΕ.

Νέα σημεία, υψηλότεροι όγκοι, καλύτερες μετατροπές – Η συνεισφορά του rebranding
«Το 2023 ήρθαμε σε συνεργασία με περισσότερους χονδρεμπόρους, “ανοίγοντας” νέα γεωγραφικά σημεία. Για παράδειγμα, αυξήσαμε τη διείσδυσή μας στην αγορά της Θεσσαλίας. Αλλά και οι ήδη υπάρχοντες συνεργάτες μας χονδρέμποροι, που στήριζαν το brand Σουρωτή για πάρα πολλά χρόνια, διακίνησαν μεγαλύτερο όγκο προϊόντων μας μέσα στη χρονιά. Εστιάσαμε στα κατάλληλα σημεία που εξασφαλίζουν την καλύτερη μετατροπή σε πώληση», εξήγησε ο κ. Μπέσσας στο FOODReporter. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του μεριδίου χονδρικής στο 49% στο συνολικό κύκλο εργασιών του 2023, έναντι 51% των πωλήσεων μέσω οργανωμένου λιανεμπορίου. Το αντίστοιχο μερίδιο χονδρικής το 2022 βρισκόταν στο 39%. Ο κ. Μπέσσας παραδέχτηκε ότι το rebranding του κωδικολογίου, με νέες συσκευασίες, είχε θετική συμβολή στην αύξηση πωλήσεων.

Το συνολικό portfolio ήταν το ίδιο με του 2022, με μία εξαίρεση: «Η είσοδος του κωδικού Souroti Pink Grapefruit το Σεπτέμβριο του 2023 πρόλαβε να δώσει δείγματα θετικής συνεισφοράς στην ενίσχυση των πωλήσεων», σχολίασε. Στα αποτελέσματα 2023, η Σουρωτή θα σημειώσει κέρδη μετά από 15 έτη συνεχών ζημιών. Τα αποτελέσματα EBITDA αναμένονται στα €680.000, δηλαδή υψηλότερα κατά €2.300.000, συγκριτικά με το 2022. Η εταιρεία συνεχίζει την αντεπίθεσή της με την υλοποίηση της πρώτης φάσης του επενδυτικού της σχεδίου στο πρώτο τρίμηνο του 2024: Εγκατάσταση δύο νέων μηχανημάτων τους και αγορά νέων, για τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές. Επίσης, από τον Νοέμβριο 2023, η εταιρεία υλοποιεί μελέτες και σχέδια για «αναγκαίες κτιριακές βελτιώσεις και υποδομές».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

ΑΠΣΙ Πίνδος: Προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για το πρόγραμμα “Chickens of Pindos”

Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωάννινων – Η Πίνδος (ΑΠΣΙ Πίνδος) για το πρόγραμμα «Chickens of Pindos» την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο «Chickens of Pindos».

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση/κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το κριτήριο αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του ΑΠΣΙ – Πίνδος (Ροδοτόπι, Ζίτσα) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ..


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Καθαρές τιμές στο ράφι: Μπρα-ντε-φερ Υπουργείου Ανάπτυξης με προμηθευτές και λιανέμπορους

Αντιδράσεις έχει φέρει το νομοθέτημα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά τις ρυθμίσεις τιμών τιμοκαταλόγου μεταξύ προμηθευτή και λιανέμπορου. Η αλλαγή αφορά στην αναγραφή στο τιμολόγιο πώλησης προϊόντων από πλευράς προμηθευτή της καθαρής τιμής κόστους προϊόντος ανά μονάδα, αντί για τη μεικτή τιμή που συμπεριλάμβανε την προμήθεια του λιανέμπορου βάσει της διμερούς συμφωνίας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ανησυχία και πιέσεις για ανασύνθεση των νέων ρυθμίσεων
Ήδη πριν τα Χριστούγεννα πηγές του λιανεμπορίου είχαν γνωστοποιήσει στο FOODReporter ότι «σε περίπτωση που το Υπουργείο επιμείνει στη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα φάμε τα… μουστάκια μας με τους προμηθευτές». Τώρα που οι ρυθμίσεις παίρνουν επίσημο χαρακτήρα και οδεύουν προς εφαρμογή, η έκδηλη ανησυχία εμφανίζεται στο στρατόπεδο των προμηθευτών. Όπως επισημαίνουν πηγές από όλα τα στάδια της αλυσίδας πωλήσεων, στην εποχή που διανύουμε η μεγαλύτερη ισχύς βρίσκεται από την πλευρά των λιανεμπόρων. Το κυρίαρχο ζήτημα αφορά τις σύνθετες ρυθμίσεις που επηρεάζουν, βάσει του νέου τρόπου τιμολόγησης, τον τρόπο αναλογιστικής αποτύπωσης των προωθητικών ενεργειών (προσφορές φυλλαδίου, τηλεοπτικές ή εντός καταστήματος) του εκάστοτε προϊόντος σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη του βασικού τιμοκαταλόγου. Καλά πληροφορημένες πηγές αξιωματούχων αναφέρουν ότι προμηθευτές και -κυρίως- λιανέμποροι πιέζουν για διορθώσεις των ρυθμίσεων προς συγκεκριμένη κατεύθυνση: Οι προωθητικές ενέργειες προϊόντων που καταγράφονταν παλαιότερα ως παροχές προς προμηθευτές και εγγράφονταν ως αποσβέσεις στους ετήσιους ισολογισμούς των λιανεμπόρων, να γίνει εφικτό να εγγράφονται ως υπηρεσίες (services).

Το ζήτημα των εργαζομένων που θα μείνουν χωρίς αντικείμενο
Φωνές λιανεμπόρων τονίζουν ότι «η νέα διαδικασία είναι ανεφάρμοστη» και… θυμίζει λίγο το 2010, όταν και πάλι είχε γίνει απόπειρα τιμολόγησης σε καθαρές τιμές κόστους: Ιδιαίτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ υπάρχει σημαντικός αριθμός εργαζομένων που έχουν ως αντικείμενο την παρακολούθηση του συστήματος τιμών, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Αν το σύστημα αυτό εγκαταλειφθεί οριστικά, οι αλυσίδες θα πρέπει να αναλάβουν τη μετατόπιση των συγκεκριμένων εργαζομένων σε άλλα τμήματα, ή θα πρέπει να προχωρήσουν στην απόλυσή τους. Πρόκειται για ζήτημα που δεν έχει συνεκτιμηθεί ακόμα.

Αντίθετες φωνές τονίζουν ότι «η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να απωλέσει λίγα από τα έσοδά της μέσω ΦΠΑ, εφαρμόζοντας καθαρές τιμές τιμολόγησης», καθώς πιστεύουν ότι «η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πράγματι ικανή να οδηγήσει σε σταθεροποίηση της ανόδου τιμών στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και σε επόμενο στάδιο, ακόμα και να επιφέρει μείωση τιμών στο ράφι». Άλλη πηγή του λιανεμπορίου τόνισε με νόημα ότι «οι νέες ρυθμίσεις κάνουν την πληθώρα προσφορών σε κάθε κατάστημα λιγότερο συμφέρουσα».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter