Πώς η Δέλτα τρόφιμα κυριάρχησε στις προσφορές των πόσιμων γαλακτοκομικών, πλην φυτικών ροφημάτων

Με αύξηση διάρκειας των ημερών προσφοράς για όλες τις κατηγορίες γάλακτος του σούπερ μάρκετ συνοδεύτηκε η αύξηση, κατά 32,3%, που παρουσίασε η κατηγορία γαλακτοκομικών στα ψυγεία του οργανωμένου λιανεμπορίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Pockee Market Intelligence. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, η αύξηση διάρκειας προωθητικών ημερών που παρατηρήθηκε, έφτασε το 40,6%. Ωστόσο, το μέσο ποσοστό έκπτωσης μειώθηκε κατά 0,8%: Από 21,5%, σε 20,7%. Σημειώνεται ότι στην αναφορά της Pockee Market Intelligence δεν περιλαμβάνονται ως προσφορές οι κωδικοί της κατηγορίας σε πανελλαδική προώθηση (national promo), εκτός εάν αποδίδεται επιπλέον έκπτωση στον εκάστοτε κωδικό.

Ειδικότερα, η υποκατηγορία του γάλακτος ψυγείου παρουσίασε αύξηση κατά 59,7% σε όρους προωθητικών ενεργειών και κατά 69% ως προς τη διάρκειας αυτών. Είδαμε το μέσο βάθος έκπτωσης να μειώνεται κατά 0,3%. Η αύξηση της προωθητικής συχνότητας προήλθε από το σύνολο των επιμέρους κατηγοριών και κυρίως από τις προσφορές στις υποκατηγορίες γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, φρέσκου γάλακτος και φυτικών ροφημάτων.

Οι μεγαλύτερες σε διάρκεια προσφορές σε γάλατα
Εστιάζοντας σε πέντε αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου [Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My market, Μασούτης και Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας)], η ευρύτερη κατηγορία του γάλακτος ψυγείου παρουσίασε σημαντική αύξηση, τόσο στον αριθμό των προωθητικών ενεργειών, όσο και στη διάρκεια αυτών, κατά 66,1% και 79,8%, αντίστοιχα. Πάντως, το μέσο ποσοστό έκπτωσης μειώθηκε κατά 0,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Στην κατηγορία του γάλακτος ψυγείου, οι υποκατηγορίες με τις περισσότερες προσφορές και διάρκεια προσφορών ήταν κατά σειρά εκείνες του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, των φυτικών ροφημάτων και του φρέσκου γάλακτος. Το ίδιο ίσχυσε και για τις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις, αν εξαιρεθούν οι υποκατηγορίες αριάνι, κεφίρ και ξινόγαλο. Σε ό,τι αφορά το βάθος έκπτωσης, οι υποκατηγορίες φυτικών ροφημάτων και φρέσκου γάλακτος αύξησαν τις εκπτώσεις, ενώ τα φυτικά ροφήματα είχαν το υψηλότερο βάθος έκπτωσης στην κατηγορία. Μείωση του βάθους έκπτωσης καταγράφηκε στην κατηγορία γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη απόλυτη μεταβολή σε όρους προωθητικών ενεργειών αφορά τα γάλατα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, τα οποία εμφάνισαν επιπλέον 178 προωθητικές ενέργειες. Αντίστοιχα, στο φρέσκο γάλα είχαμε 148 προωθητικές ενέργειες περισσότερες μεταξύ πρώτου οκταμήνου 2022 και πρώτου οκταμήνου 2023. Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή του μέσου σταθμισμένου βάθους έκπτωσης αφορούσε την υποκατηγορία των φυτικών ροφημάτων, κατά 2,7% και η μεγαλύτερη αρνητική την κατηγορία του παιδικού γάλακτος ψυγείου, κατά 6,4%. Ακολούθησαν τα γάλατα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, κατά 4,6%.

Στην υποκατηγορία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, ο αριθμός των προωθητικών ενεργειών υπερδιπλασιάστηκε ποσοστιαία, σε αύξηση κατά 113,7%, με επιπλέον 178 προωθητικές ενέργειες κατ’ απόλυτη τιμή. Ανάλογη ήταν η αύξηση στη διάρκεια ημερών προσφοράς, κατά 148%. Το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης σημείωσε σημαντική μείωση από 20,1% στο πρώτο οκτάμηνο του 2022, σε 15,5% στο αντίστοιχο διάστημα του 2023, με μείωση δηλαδή κατά 4,6%. Αν δει κανείς τα επιμέρους brands της υποκατηγορίας γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας, σύμφωνα με όσα κατέγραψε η υπηρεσία Pockee Market Intelligence, αποκλειστικά για λογαριασμό του FOODReporter, το γάλα «Δέλτα Του Τόπου Μας» κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών, με μερίδιο 24,83%. Ακολουθούσαν το «Δέλτα μμμmilk family» και το «Νουνού Family». Το βάθος έκπτωσης για «Δέλτα μμμmilk family» και «Νουνού Family» ήταν 20,8% και 20,4%, αντίστοιχα. Μικρότερο ύψος έκπτωσης είχαν το «Δέλτα Του Τόπου Μας» και «Όλυμπος Ζωής», με μέσο βάθος προσφορών 9,7% και 9,2%, αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα ποσοστά, τόσο σε συχνότητα, όσο και σε βάθος έκπτωσης, αφορούσαν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της κατηγορίας.

Στην υποκατηγορία του φρέσκου γάλακτος, ο αριθμός των προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών αυξήθηκε ποσοστιαία κατά 170,1%, με επιπλέον 148 μοναδικές προωθητικές ενέργειες, με ταυτόχρονη αύξηση της διάρκειας κατά 185,5%, δηλαδή πολύ κοντά στον τριπλασιασμό και αύξηση του μέσου σταθμισμένου ποσοστού έκπτωσης κατά 1,8%, από 11,7% σε 13,5%. Η συγκεκριμένη αύξηση επηρεάστηκε σημαντικά από τους κύριους «παίκτες» της υποκατηγορίας, όπως Δέλτα, Τρίκκη, Όλυμπος και ΜΕΒΓΑΛ, οι οποίοι, στο σύνολό τους, αύξησαν τον αριθμό των ενεργειών τους. Το brand «Δέλτα Καθημερινά Φρέσκο» είχε για το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2023 το μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ημερών: 21,42%, με μέσο βάθος έκπτωσης 9,6%. Ακολουθούσε το brand Τρίκκη με 19,41% και μέσο βάθος έκπτωσης 9,2% και έπονταν τα brands «ΜΕΒΓΑΛ Φρέσκο Γάλα» και «Όλυμπος Επιλεγμένο», με μικρότερο μερίδιο προωθητικών ενεργειών, αλλά με υψηλότερα ποσοστά έκπτωσης και συγκεκριμένα, 15,4% και 20%, αντίστοιχα. Σημαντική είναι και η παρουσία του brand ιδιωτικής ετικέτας των καταστημάτων My market στην υποκατηγορία: My gusto.

Φυτικά ροφήματα
Στα φυτικά ροφήματα, ο αριθμός των προωθητικών ενεργειών παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση κατά 41,1%, με 77 προωθητικές ενέργειες περισσότερες και η διάρκειά τους αυξήθηκε κατά 62,3% αντίστοιχα. Το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης αυξήθηκε κατά 2,7% μονάδες, στο 24,3%, από 21,6%. Στην κατηγορία των φυτικών ροφημάτων, τα περισσότερα brands αύξησαν τον αριθμό των προσφορών και συνολικά την διάρκειά τους. Στα μέσα Μαρτίου, λανσαρίστηκε και το brand «Νουνού Φυτικό», με νέα προϊόντα στην κατηγορία και ελκυστικό προωθητικό πλάνο. Στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, η Alpro κατείχε το υψηλότερο μερίδιο σε όρους προωθητικών ενεργειών, κατά 24,2% και μερίδιο 21,1% στη διάρκειά τους, με μέσο σταθμισμένο βάθος έκπτωσης στο 24,5%, ποσοστό δηλαδή σημαντικά υψηλότερο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο οκτάμηνο του 2022. Σε όρους προωθητικών ενεργειών, ακολουθούσαν τα brands «Όλυμπος Καρπός» και «Δέλτα Φυτικό» και, με μέσο βάθος έκπτωσης 24,2% και 23,1%, αντίστοιχα.

Γάλα με γεύσεις και σοκολατούχο γάλα
Στο γάλα ψυγείου με γεύσεις ή σοκολατούχο, ο αριθμός των προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών αυξήθηκε κατά 34,9%, με 50 προωθητικές ενέργειες περισσότερες κατ’ απόλυτη τιμή. Η διάρκεια των ενεργειών αυξήθηκε κατά 61,3% και το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης κατά μόλις 0,4%: Σε 19,8%, από 19,4%. Στη συγκεκριμένη υποκατηγορία, το υψηλότερο μερίδιο σε όρους προωθητικών ημερών κατείχε το Milko, με 23,8% και 21,4% ως προς τη διάρκεια. Το Milko συνολικά διατήρησε το προωθητικό πλάνο του κοινό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ακολούθησε το «Arla protein», με μερίδιο προωθητικών ενεργειών 16,2% και μερίδιο διάρκειας προσφορών στο 15,7%. Το brand «Δέλτα Του Τόπου Μας» υπερδιπλασίασε τις προωθητικές του ενέργειες στην υποκατηγορία του, σημειώνοντας αύξηση κατά 160%, με μερίδιο στις προωθητικές ενέργειες στο 13,3% κι ακόμη, το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο ως προς την διάρκεια των προσφορών: 20,3%. Σε όρους βάθους έκπτωσης, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης κατείχε ο κωδικός Milko protein, με 23,9% και ακολουθούσαν τα Milko, με 22,8% και Νουνού Choice, με 22,5%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Φλωρίδης Κρέατα: Μπαίνει στη λιανική κρέατος στα σούπερ μάρκετ το 2024, με επένδυση 16,5 εκατ. ευρώ

Τα 35 εκατ. ευρώ αναμένεται να φθάσει ο κύκλος εργασιών της Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ στο δωδεκάμηνο του 2023, με υπερδιπλασιασμό -σχεδόν τριπλασιασμό- μεγεθών.

Ο τζίρος της εταιρείας για το 2022 διαμορφώθηκε σε 12,9 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει αύξηση κατά 171,53% σε σχέση με τα αποτελέσματα πωλήσεων της περσινής χρονιάς.

Άλλωστε, τo 2022 ήταν ενεργό για την εταιρεία για λιγότερους από 6,5 μήνες.

Μετά την απαγκίστρωση της οικογένειας Γιάννη Φλωρίδη από την πρώην Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ, νυν Vesta Foods, με πώληση των μετοχικών της μεριδίων, η Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ αφοσιώνεται στην παραγωγική μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης κρεάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Λεωφόρος Κηφισού 78). Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση ύψους 16,5 εκατ. ευρώ που έχει σχεδιάσει η εταιρεία και η οποία αφορά την επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού αιχμής, επενδύσεις εγκατάστασής του, νέους αποθηκευτικούς χώρους, χώρους ψυγείων και εξελιγμένων συστημάτων ψύξης. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως ένα ποσοστό και το υπόλοιπο του κόστους θα εξοφληθεί από ίδια κεφάλαια.

Εξέλιξη σε καθετοποιημένη επιχείρηση και προμηθευτή προϊόντων λιανικής στο κρέας
Θυμίζουμε ότι η Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ ξεκίνησε να στοχεύει στη συγκεκριμένη επένδυση, που θα της επιτρέψει να «μεγαλώσει» ως εταιρεία μέσα από οργανική ανάπτυξη πωλήσεων με παραγωγή και επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου προϊόντων κρέατος, μετά την εξαγορά της εμπορικής δραστηριότητας της εισαγωγικής εταιρείας κρεάτων και άλλων τροφίμων ΕΚΡΕΤ ΑΕΒΕ.

Μετέπειτα, η εξαγορά -και η ανακατασκευή- του ιδιόκτητου ακινήτου όπου στεγάζονταν οι δραστηριότητες της ΕΚΡΕΤ προστέθηκε στο σχέδιο της επένδυσης, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο του 2022. Η πορεία των έργων κρίνεται ότι βρίσκεται «σε ικανοποιητικό βαθμό» από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ, Γιάννη Φλωρίδη, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο FOODReporter. Η επένδυση έχει ορίζοντα παραγωγικής λειτουργίας το Δεκέμβριο του 2024.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηχανολογική και τεχνολογική επένδυση στο χώρο του κρέατος στη διετία. Η Φλωρίδης Κρέατα εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση: Θα λαμβάνει το σφάγιο και θα δημιουργεί τελικό προϊόν, τόσο για τη βιομηχανία, την αλλαντοποιία, για σημεία Ho.Re.Ca. και για το λιανεμπόριο. Μέχρι στιγμής, η Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ έχει εμπορική παρουσία στα σούπερ μάρκετ ως προμηθευτής χονδρικής, βάσει της χρόνιας εμπειρίας, της ποιότητας και της τεχνογνωσίας της, στο μοντέλο που υπηρετούμε έως σήμερα. Φιλοδοξούμε μέχρι τα τέλη του 2024 να έχουμε και λιανικό προϊόν, έτοιμο, συσκευασμένο από τη Φλωρίδης Κρέατα ΑΕ, στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ», είπε ο Γιάννης Φλωρίδης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Γιατί δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα η μη προστασία του όρου «Φέτα» από τη συμφωνία της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία

Εγκρίθηκε η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2024 και περιλαμβάνει την προστασία σχεδόν 2.000 κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ, καθώς και 163 από τα πιο γνωστά παραδοσιακά προϊόντα της ΕΕ (Γεωγραφικές ενδείξεις).

Η συμφωνία για την προστασία των ΠΓΕ προϊόντων, όμως, έχει έναν περιορισμό, καθώς δεν θα ισχύει για προϊόντα που έχουν κοινές ονομασίες και επομένως μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους Νεοζηλανδούς παραγωγούς.

Ο Χρήστος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων), μιλώντας με το FOODReporter τοποθετήθηκε επί του ζητήματος και σχολίασε: «Η εν λόγω συμφωνία είναι πολύ θετική. Υπάρχει κατοχύρωση της ταυτότητας της φέτας. Δίνεται, βέβαια, ένα χρονικό διάστημα 9 ετών για τους τοπικούς παραγωγούς λευκού τυριού που το ονόμαζαν “φέτα”, έτσι ώστε να προσαρμοστούν», προσθέτοντας ότι από εκεί και έπειτα θα υπάρχει «χώρος» για πλήρη καταχώρηση. Κάτι αρκετά σημαντικό το οποίο κερδίζεται με την εν λόγω συμφωνία είναι η μείωση των δασμών:

«Είναι αρκετά σημαντικό διότι η Νέα Ζηλανδία γειτνιάζει με την Αυστραλία η οποία αποτελεί μια μεγάλη περιοχή την οποία θέλουμε και να «κατακτήσουμε» με το προϊόν μας, τη φέτα» επεσήμανε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για μια αφορμή για περεταίρω διαπραγμάτευση με την Αυστραλία.

«Σε καμία συμφωνία που έκανε η ΕΕ με τρίτες χώρες δεν προστατεύτηκε η ονομασία ΠΟΠ από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλιώς δεν θα καταλήγαμε σε συμφωνίες. Είναι το πρώτο βήμα η συγκεκριμένη συμφωνία. Δεν είναι “τέλεια”, αλλά βαδίζουμε προς τις ιδανικές συνθήκες» ανέφερε στο FOODReporter ο κ. Αποστολόπουλος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter