Μεγάλη αριθμητική αύξηση προσφορών σε γιαούρτια σούπερ μάρκετ στο πρώτο οκτάμηνο του 2023

Αύξηση, κατά 32,3%, παρουσίασε η κατηγορία γαλακτοκομικών που περιλαμβάνει γάλα ψυγείου και γιαούρτια σε όρους προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Pockee Market Intelligence, τα οποία αποκλειστικά παρουσιάζει το FOODReporter. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση της διάρκειας των προωθητικών ημερών, κατά 40,6%, στο ίδιο διάστημα, τόσο στις υποκατηγορίες γάλακτος, όσο και σε εκείνες των γιαουρτιών. Ωστόσο, το μέσο ποσοστό έκπτωσης μειώθηκε κατά 0,8%: Από 21,5% σε 20,7%. Σημειώνεται, πάντως, ότι στην αναφορά που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται ως προσφορές οι κωδικοί της κατηγορίας σε πανελλαδική προώθηση (national promo), εκτός εάν αποδίδεται επιπλέον έκπτωση στον κωδικό.

Στην υποκατηγορία του γιαουρτιού, καταγράφηκε αύξηση κατά 18,4% και κατά 24,5%, σε όρους προσωποποιημένων (tailor-made) προωθητικών ενεργειών και διάρκειας αυτών αντίστοιχα, με το βάθος έκπτωσης να μειώνεται κατά 1,2%, κατά μέσο όρο, σε 20,7% από 21,9%. Η μεγαλύτερη μείωση σε όρους βάθους έκπτωσης αφορούσε την κατηγορία των βρεφικών και παιδικών γιαουρτιών, κατά 5,2%, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση κατά 0,6% στην κατηγορία των παραδοσιακών γιαουρτιών.

Συνολικά, σε όλες τις υποκατηγορίες γιαουρτιών καταγράφηκε αύξηση κατά 22,4% κατά μέσο όρο, ως προς τις προωθητικές ενέργειες και κατά 27,2% ως προς την αντίστοιχη διάρκειά τους. Το μέσο βάθος έκπτωσης μειώθηκε κατά 1,1%, στο 19,4%, σε σύγκριση με το 20,5% του πρώτου οκταμήνου του 2022. Η αύξηση της συχνότητας προσφορών επηρεάστηκε από κάθε επιμέρους κατηγορία, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να αφορά την υποκατηγορία των παιδικών και βρεφικών γιαουρτιών, μια κατηγορία η οποία είχε παράλληλα και τη μεγαλύτερη μείωση σε όρους βάθους έκπτωσης, κατά 5,2% από οκτάμηνο σε οκτάμηνο, με τελική διαμόρφωση βάθους έκπτωσης στο 15,8%, έναντι 20,6%). Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Pockee Market Intelligence, στην κατηγορία των παραδοσιακών γιαουρτιών καταγράφηκε αύξηση του μέσου βάθους έκπτωσης, από 15,8% μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2022, σε 16,4% στο αντίστοιχο διάστημα το 2023, αυξητικά δηλαδή κατά 0,6%.
Η αριθμητική αύξηση προσφορών στην κατηγορία των γιαουρτιών φέρεται να επηρεάζεται σημαντικά από την αύξηση της συχνότητας ενεργειών στην υποκατηγορία στραγγιστά γιαουρτιών, γιαουρτιών με γεύσεις και φυτικών γιαουρτιών και επιδόρπιων. Σημαντική ήταν και η αύξηση προωθητικών ενεργειών στην υποκατηγορία των βρεφικών γιαουρτιών.

Οι πιο «δυνατές» υποκατηγορίες γιαουρτιών σε προσφορές 
Παρατηρείται ότι οι υποκατηγορίες γιαουρτιού με τις περισσότερες προσφορές και τη μεγαλύτερη διάρκεια προσφορών ήταν κατά σειρά αυτές των στραγγιστών γιαουρτιών, των λειτουργικών γιαουρτιών και προβιοτικών. Έπονταν τα γιαούρτια με γεύσεις, τα αγελαδινά γιαούρτια και τα φυτικά γιαούρτια και επιδόρπια. Συγκριτικά με το 2022, η μεγαλύτερη απόλυτη μεταβολή σε όρους προωθητικών ενεργειών αφορούσε τις υποκατηγορίες των στραγγιστών γιαουρτιών, με 102 περισσότερες ενέργειες προσφοράς και των φυτικών γιαουρτιών και επιδόρπιων, με 44 προωθητικές ενέργειες παραπάνω. Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή του μέσου σταθμισμένου βάθους έκπτωσης αφορά την υποκατηγορία των στραγγιστών γιαουρτιών, κατά 1,1%. Η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία των λειτουργικών γιαουρτιών και προβιοτικών, κατά 2,1% και των γιαουρτιών με γεύσεις, κατά 1,7%. Στα στραγγιστά γιαούρτια, ο αριθμός προωθητικών ενεργειών αυξήθηκε ποσοστιαία κατά 20,2%, με 101 περισσότερες προωθητικές ενέργειες, ενώ η διάρκειά τους αυξήθηκε κατά 17,6%. Το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης στην κατηγορία για το διάστημα από Ιανουάριο έως Αύγουστο του 2023 ήταν 20,7%, αυξητικά κατά 1,1%, σε σύγκριση με το 2022.

Ως προς τα επιμέρους brands, τα Δωδώνη Στραγγιστό και ΦΑΓΕ Total «έτρεξαν» τις περισσότερες προσφορές και βρίσκονταν σε προσφορά για μεγαλύτερο διάστημα, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα brands της υποκατηγορίας. Ακολουθούσαν Κρι Κρι Στραγγιστό, Δέλτα Complet, Κολιός και Νουνού Στραγγιστό. Τα brands με το υψηλότερο μέσο βάθος έκπτωσης ήταν τα Νουνού Στραγγιστό, ΦΑΓΕ Total και Όλυμπος Στραγγιστό με 25%, 24% και 23,9%, αντίστοιχα. Ο αριθμός προωθητικών ενεργειών στα αγελαδινά γιαούρτια αυξήθηκε ποσοστιαία κατά 20,9%, με 32 περισσότερες ενέργειες προσφοράς. Αντίστοιχα, η διάρκειά τους αυξήθηκε κατά 15,4%, με μέσο βάθος έκπτωσης 21%, στα επίπεδα του 2022. Η αύξηση σε αριθμό και διάρκεια ενεργειών φέρεται να επηρεάζεται σημαντικά από το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας των καταστημάτων My market της σειράς My gusto κι ακόμη, από τα Κολιός Αγελάδος και Δωδώνη Αγελάδος. Το Δωδώνη Αγελάδος ήταν το brand με το υψηλότερο μερίδιο προωθητικών ενεργειών (24,9%) και το μεγαλύτερο μερίδιο διάρκειας προσφοράς (27%), με μέσο βάθος έκπτωσης 17,9%. Ακολουθούσε το Κρι Κρι Αγελάδος με μερίδιο προωθητικών ενεργειών 21,6%, μερίδιο διάρκειας προσφοράς 25,5% και μέσο βάθος έκπτωσης υψηλότερο από το μέσο όρο της κατηγορίας: 23,1%. Υψηλό βάθος έκπτωσης καταγράφηκε και για το Φάγε Αγελαδίτσα, στο 25,1%: Πρόκειται για brand που μείωσε, ωστόσο, τη συχνότητα προσφορών σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο το 2022. Το βάθος έκπτωσης για το αγελαδινό γιαούρτι Κολιός Αγελάδος ήταν 29,2%.

Ειδικές κατηγορίες γιαουρτιών
Η κατηγορία γιαουρτιών με γεύσεις κατέγραψε αύξηση προωθητικών ενεργειών κατά 13,8%, με παράλληλη αύξηση διάρκειας κατά 24%.

Το brand με την πιο έντονη παρουσία σε όρους προσφορών ήταν το Κρι Κρι Flavors, με μερίδιο προωθητικών ενεργειών 16,6%, μερίδιο διάρκειας προσφοράς 18,2% και μέσο βάθος έκπτωσης 22,5%. Ακολουθούσαν οι Δωδώνη, με μερίδιο προωθητικών ενεργειών 16.1%, μερίδιο διάρκειας προσφοράς 17,3% και μέσο βάθος έκπτωσης 17,8%) και Δέλτα Vitaline, με μερίδιο προωθητικών ενεργειών 15%, μερίδιο διάρκειας προσφοράς 14,2% και μέσο βάθος έκπτωσης 23,8%.

Η κατηγορία λειτουργικών γιαουρτιών και προβιοτικών εμφάνισε αύξηση κατά 4,7% σε όρους προωθητικών ενεργειών, με 12 περισσότερες στο πρώτο οκτάμηνο του 2023 και μικρή μείωση (2,7%) στη διάρκειά τους. Το μέσο σταθμισμένο βάθος έκπτωσης μειώθηκε κατά 2,2% και συγκεκριμένα, στο 19,6% από 21,8%. Ως προς τα επιμέρους brands της υποκατηγορίας, μεγαλύτερη συχνότητα προσφορών στις πέντε αναφερόμενες αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου είχαν τα Κρι Κρι Superspoon, Κρι Κρι χωρίς λακτόζη, Δέλτα Vitaline Go Protein και Δέλτα Complet χωρίς λακτόζη. Στην περίπτωση του Κρι Κρι Superspoon, το οποίο αποτέλεσε το brand με το υψηλότερο μερίδιο προωθητικών ενεργειών (14,9%) και τη μεγαλύτερη διάρκεια προσφορών (16,5%), οι αριθμοί διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Τα brands με το υψηλότερο μέσο βάθος έκπτωσης ήταν τα Όλυμπος Protein (36%), Νουνού χωρίς λακτόζη (24,5%) και Δέλτα Vitaline Go Protein (24,2%).

Ο αριθμός των προωθητικών ενεργειών στα φυτικά γιαούρτια και επιδόρπια αυξήθηκε ποσοστιαία κατά 48,4%, με 44 περισσότερες προϊοντικές προσφορές κατ’ απόλυτη τιμή και σχεδόν ανάλογη αύξηση διάρκειας, κατά 39,3%. Το μέσο σταθμισμένο ποσοστό έκπτωσης της υποκατηγορίας είχε μείωση από 21,4% στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 σε 19,9% στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023 (μείωση 1,5%).

Σχετικά με τα επιμέρους brands της υποκατηγορίας, το Δωδώνη plant’d εμφάνισε σημαντική ποσοστιαία αύξηση σε προωθητικές ενέργειες, κοντά στον τριπλασιασμό τους (196,3%), φθάνοντας στο μεγαλύτερο μερίδιο προωθητικών ενεργειών και διάρκειας (29,6% και 32,3%, αντίστοιχα). Ακολουθεί το Όλυμπος Καρπός με μερίδιο προωθητικών ενεργειών 26,7% και μεγαλύτερο μερίδιο διάρκειας προσφοράς 24,5%.

Στην υποκατηγορία παιδικών γιαουρτιών, η μεγαλύτερη αύξηση σε όρους προσφορών και ημερών διάρκειας έρχεται στα βρεφικά γιαούρτια, με 72 περισσότερες προσφορές και κατά 364,8% αύξηση προωθητικών ημερών. Το βάθος έκπτωσης μειώθηκε από 16,4% σε 10,2%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Pizza Fan – Domino’s: Ίδια κερδοφορία με τον μισό τζίρο

Δύο είναι οι παίκτες που ξεχωρίζουν στη «μάχη» της πίτσας στο κανάλι της εστίασης στην Ελλάδα: η Pizza Fan και η Domino’s Pizza, οι οποίες έχουν ξεφύγει από τον ανταγωνισμό σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών.

Τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά στον τζίρο τη διατηρεί σταθερά η Pizza Fan: σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας για το 2022, ο κύκλος εργασιών της το περασμένο έτος αυξήθηκε στα 42,9 εκατ. ευρώ, έναντι 36,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Αντίστοιχα ανοδικά κινήθηκε και ο τζίρος της Daufood Greece (master franchisee του ομίλου Domino’s στην Ελλάδα), παραμένοντας σχεδόν στο μισό συγκριτικά με την Pizza Fan: από τα 19,1 εκατ. ευρώ του 2021 στα 22,7 εκατ. το 2022.

Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι το τι συμβαίνει στο bottom line των δύο αλυσίδων, καθώς παρουσιάζουν σχεδόν την ίδια κερδοφορία, παρά το γεγονός ότι η Pizza Fan έχει διπλάσιες πωλήσεις: τα κέρδη της Pizza Fan ανήλθαν προ φόρων σε 1,86 εκατ. ευρώ, έναντι 1,68 εκατ. το 2021, και μετά από φόρους σε 1,45 εκατ. ευρώ, έναντι 1,36 εκατ. το 2021, ενώ τα κέρδη της Domino’s υποχώρησαν προ φόρων στα 1,88 εκατ. ευρώ, έναντι 2,22 εκατ. το 2021, και μετά από φόρους στα 1,38 εκατ. ευρώ, έναντι 1,75 εκατ. το 2021.

Μάλιστα, αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Domino’s λειτουργεί με σημαντικά χαμηλότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με την Pizza Fan: το 2022 το μεικτό περιθώριο κέρδους της Pizza Fan διαμορφώθηκε στο 33,69%, έναντι 37,68% το 2021, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους για την Domino’s διαμορφώθηκε στο 22,8%, έναντι 26,4% το 2021.

Πού βρίσκεται λοιπόν η διαφορά ανάμεσα στις δύο ανταγωνίστριες που σχεδόν εξισώνει την κερδοφορία τους; Όπως προκύπτει από τις οικονομικές τους καταστάσεις, τη διαφορά την κάνουν τα έξοδα διάθεσης, που για τη μεν Pizza Fan έφτασαν το 2022 τα 11,7 εκατ. ευρώ (2021: 10,7 εκατ.), όμως για την Domino’s ήταν μόλις 1,6 εκατ. ευρώ – μία διαφορά δηλαδή της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Αισιοδοξία για το 2023
Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη του 2023, και οι δύο επιχειρήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες ως προς την πορεία τους: η μεν Pizza Fan αναφέρει ότι οι πωλήσεις της κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2023 δείχνουν πως «είμαστε πολύ καλά στο χώρο της εστίασης και εκμετάλλευσης εστιατορίων εν σχέση με τον ανταγωνισμό», η δε Daufood Greece αναμένει ότι η πορεία της θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με το 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δημιουργεί «παρατηρητήριο» εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεών της

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε για πέμπτη φορά στην Eco Living Scandinavia & the Nordic Organic Food Fair μετά από τις πετυχημένες της συμμετοχές το 2018, 2019, 2021 και το 2022. «Και το 2023 είναι παρούσα με τις επιχειρήσεις της και τα μοναδικά ποιοτικά προϊόντα της στο Μάλμε της Σουηδίας.Πριν τη συγκεκριμένη έκθεση, η Περιφέρεια πραγματοποίησε επιχειρηματική αποστολή στη Στοκχόλμη όπου οι επιχειρήσεις έκαναν b2b συναντήσεις με δυνητικούς αγοραστές από την αγορά της Σουηδίας και της ευρύτερης περιοχής των σκανδιναβικών χωρών» ανέφερε στο FOODReporter η Γλυκερία Καραλή, αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας και αναπληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος προβολής αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας σε δράσεις εξωστρέφειας είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων της και η προώθησή τους σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και ποτών με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους, καθώς επίσης η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας, καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως. «Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη δημιουργία μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και θα αφορά στη συλλογή, καταγραφή και παρακολούθηση των εξαγωγών σε επίπεδο περιφέρειας. Πρόκειται για ένα παρατηρητήριο και έπειτα από κάποιους μήνες θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία από το συγκεκριμένο μηχανισμό» σημείωσε στο FOODReporter η κυρία Καραλή.

Το 2024 σε περισσότερες από 30 εκθέσεις
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε τo 2023 σε περισσότερες από 22 εκθέσεις, ενώ για το 2024 βάσει προγραμματισμού της, θα συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, παράλληλα με την πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών και επιχειρηματικών συναντήσεων. «Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν μαζί μας σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές είναι επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο και οι προσδοκίες μας περιλαμβάνουν τη δημιουργία ευκαιριών νέων συνεργασιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την γενικότερα την δικτύωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με εκπροσώπους σημαντικών επιχειρήσεων της Σουηδικής αγοράς» σχολίασε η ίδια. «Και για αυτό πιστεύουμε και υποστηρίζουμε πως τα προϊόντα της περιοχής μας πρέπει να έχουν μια μόνιμη θέση στο «ράφι» των σουπερμάρκετ της Σουηδίας και στο αγοραστικό καλάθι του μέσου Σουηδού» συμπλήρωσε.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter