Market In: Γύρισε σε ζημιές το 2022 παρά την αύξηση του τζίρου

Σε ζημιές γύρισε το 2022 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Market In, καθώς η αύξηση των πωλήσεων «εξανεμίστηκε» λόγω των σημαντικά αυξημένων εξόδων διάθεσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Market In, το 2022 έκλεισε με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 375,64 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,3% σε σχέση με το 2021 (353,49 εκατ. ευρώ), ενώ και το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 12,7%, φτάνοντας τα 103,11 εκατ. ευρώ (από 91,48 εκατ. ευρώ το 2021). Ωστόσο, εν μέσω μίας χρονιάς που στιγματίστηκε από την ενεργειακή κρίση και τις πληθωριστικές πιέσεις, τα κόστη για τον όμιλο αυξήθηκαν σημαντικά: τα έξοδα διάθεσης εκτοξεύθηκαν στα 94,08 εκατ. ευρώ (+15% σε ετήσια βάση), τα έξοδα διοίκησης έφτασαν τα 7,45 εκατ. ευρώ (+14,7%) και τα λοιπά έξοδα και ζημιές τα 2,03 εκατ. ευρώ (+42%). Οι αυξήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων του ομίλου Market In να υποχωρήσουν στα 1,176 ευρώ, έναντι 2,17 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες 717.356 ευρώ, έναντι κερδών 1,09 εκατ. ευρώ το 2022. Πάντως, το μικτό περιθώριο κέρδους της αλυσίδας αυξήθηκε το 2022, φτάνοντας το 27,45%, έναντι 25,88% το 2021.

Ο αστερίσκος του ορκωτού ελεγκτή για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σημειωτέον ότι ο ορκωτός ελεγκτής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 υπερέβαινε τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των 50,26 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα του ομίλου να αποπληρώσει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Market In αναφέρει ότι έχει σχεδιάσει τη λήψη συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του ομίλου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται: «Όσον αφορά τον όμιλο, δεν υφίσταται θέμα συνέχισης της δραστηριότητας του, καθότι το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας του ομίλου, αφορά την θυγατρική εταιρεία Μάρκετ IN ΑΕΒΕ η οποία εξασφαλίζει σε καθημερινή βάση σημαντική κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ η διοίκηση της έχει σχεδιάσει κατάλληλο πρόγραμμα αποπληρωμής των υποχρεώσεών της, για την δημιουργία σε ημερήσια βάση, θετικού κεφαλαίου κίνησης».

Χαμηλός δανεισμός, πολλές εμπορικές υποχρεώσεις
Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Market In δεν είναι σημαντικός για τα μεγέθη της ομίλου, καθώς τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια στα τέλη του 2022 ανέρχονταν στα 3 εκατ. ευρώ (υπάρχει επίσης ένα ποσό 6,68 εκατ. ευρώ που αφορά σε υπόλοιπο μακροπρόθεσμου δανείου εξ εμπορικών δραστηριοτήτων του κυρίου μετόχου-ιδρυτή από θυγατρική εταιρεία, μετά την αποβίωση του οποίου αποτελεί απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας από τους κληρονόμους του). Ωστόσο, οι εμπορικές υποχρεώσεις της Market In κατέγραψαν μεγάλη άνοδο το 2022, αγγίζοντας σχεδόν τα 130 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 101,8 εκατ. το 2021, ήτοι αύξηση κατά 27,5% σε ετήσια βάση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Bazaar: Βλέπει άνοδο πωλήσεων και το 2023 και χονδρικές πωλήσεις σε μεγαλύτερη ένταση

Την ανοδική πορεία των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ Bazaar προεξοφλεί και για το 2023 η ίδια η εταιρεία στη σχετική έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022.

Η Bazaar Ψυκτική Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Ειδών Σούπερ Μάρκετ εκτιμά ότι το καταναλωτικό μοντέλο αλλάζει, με στροφή στα καταστήματα τύπου convenient, αύξηση του τουρισμού και χονδρικές πωλήσεις σε μεγαλύτερη ένταση. Η εταιρεία εκτιμά ότι διατηρείται το 2023 το υφιστάμενο κλίμα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας, με κυριότερο στόχο για το τρέχον έτος την ανάπτυξη του δικτύου της, την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, για τη διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της.

Κίνδυνοι για την τρέχουσα οικονομική χρήση
Ως σημεία που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της εταιρείας στο σύνολο του 2023 είναι η γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, που επηρεάζει τη ζήτηση, η ενεργειακή κρίση που συνεχίστηκε εντός του έτους, αλλά και η συγκέντρωση μεγάλων μεριδίων της αγοράς σε λιγότερες επιχειρήσεις, γεγονός που δημιουργεί πίεση στις τιμές και τα ποσοστά μεικτού κέρδους.

Οι αριθμοί του επιτυχημένου 2022
Τα σούπερ μάρκετ Bazaar έκλεισαν το 2022 με κύκλο εργασιών 223,58 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,32% συγκριτικά με τα 195,58 εκατ. ευρώ του 2021. Όλοι οι δείκτες κερδών της εταιρείας υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα έτος: Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,84 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 3,34 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων στα 2,52 εκατ. ευρώ, ανοδικά 162,39%, 227,42% και 384,78% αντίστοιχα, συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα καταχώρισαν το 2022 ως «επιτυχημένη χρονιά» και η εταιρεία εκτίμησε ότι σ’ αυτό συνέβαλε η σταθεροποίηση της αγοράς των σούπερ μάρκετ και η παρατήρηση ελαφράς τόνωσης της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες του στοχευμένου πελατολογίου της.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κρίθηκε ικανοποιητική σε σχέση με τον κλάδο όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Το 2022, το περιθώριο μεικτού κέρδους για τα σούπερ μάρκετ Bazaar διαμορφώθηκε σε ποσοστό 23,89%, σημειώνοντας μείωση 0,19%. Βασικός λόγος της μείωσης υπήρξε η αλλαγή της αναλογίας χονδρικών και λιανικών πωλήσεων και συγκεκριμένα, η αύξηση του ποσοστού των πωλήσεων μέσω του δικτύου χονδρικής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Zero Drop Schimatari: Η νέα πρωτοβουλία της Coca-Cola για εξοικονόμηση νερού

Στις πρωτοβουλίες της Coca-Cola στην Ελλάδα για την εξοικονόμηση νερού αναφέρθηκε ο Σταύρος Μουρελάτος, γενικός διευθυντής της The Coca-Cola Company σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, συμμετέχοντας σε πάνελ του έβδομου Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean που διοργανώνει στην Αθήνα ο Economist. Ο κ. Μουρελάτος μίλησε επιγραμματικά για το πρόγραμμα Zero Drop που έχει ήδη υλοποιήσει η Coca-Cola στη Φολέγανδρο και στο Ηράκλειο Κρήτης, και στη συνέχεια ανακοίνωσε για πρώτη φορά δημόσια το δεύτερο κομμάτι του προγράμματος, που αφορά στο mega-plant του Σχηματαρίου.

«Τώρα έχουμε το δεύτερο κομμάτι του προγράμματος Zero Drop, που δεν έχει ανακοινωθεί δημοσίως, και αφορά στο Σχηματάρι, όπου παίρνουμε μια βέλτιστη πρακτική εξοικονόμησης ύδατος που έχουμε στο εργοστάσιο και την περνάμε στον δημόσιο τομέα. Ο εταίρος μας χρησιμοποιεί αυτό το πρόγραμμά μας για τη βελτίωση της ποιότητας του ύδατος, την εξοικονόμηση υδάτων και την καλύτερη διαχείριση αποβλήτων, Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα για το οποίο είμαστε υπερήφανοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από αυτά τα projects, και βοηθάμε τις τοπικές κοινόιτητες, και βοηθάμε τη χώρα μας να χτίσει κλιματική ανθεκτικότητα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Σημειώνεται οτι ήδη μέσα στο καλοκαίρι η Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med) είχε απευθύνει πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανακυκλοφορίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού που χρησιμοποιείται για την πλύση των φίλτρων της μονάδας επεξεργασίας νερού, στο πλαίσιο του έργου Zero Drop Schimatari, με χρηματοδότηση από το The Coca-Cola Foundation.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter