Circana: Εκτίναξη αξίας πωλήσεων στα αλκοολούχα ποτά, ραγδαία άνοδος και στα σνακ σε αξία και όγκο

Στα 4,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε στο πρώτο οκτάμηνο του 2023 η αξία πωλήσεων προϊόντων τροφίμων στο οργανωμένο λιανεμπόριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση Market View Αυγούστου 2023 που δημοσίευσε η Circana.

Ο συνολικός τζίρος τροφίμων στο οργανωμένο λιανεμπόριο έως και τον Αύγουστο 2023 κινήθηκε ανοδικά κατά 9,72%, σε σύγκριση με τους πρώτους οκτώ μήνες του 2022. Η αντίστοιχη αύξηση του 2022 σε ετήσια βάση συγκριτικά με το 2021 ήταν 8,4%. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι αποτελεί το 69,5% της αξίας πωλήσεων του πλήρους δωδεκαμήνου του 2022, παρότι απομένει ένα πλήρες τετράμηνο για το 2023, στην αντίστοιχη φετινή ετήσια καταγραφή.

Οι κατηγορίες αύξησης όγκου πωλήσεων
Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων τροφίμων στο οργανωμένο λιανεμπόριο αυξήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία FMCGs και άλλων προϊόντων, κατά 1,1% στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, ενώ σε ολόκληρο το 2022 είχε αυξηθεί κατά 1,3% σε σχέση με το 2021. Η μεγαλύτερη αύξηση όγκου πωλήσεων τροφίμων σημειώθηκε στην κατηγορία των σνακ για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2023, κατά 4,7% και ακολούθησαν τα μη αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά, με 3,8%. Τα αλκοολούχα ποτά αύξησαν τον όγκο πωλήσεών τους κατά 3,1%, ενώ τα μαγειρικά πρόσθετα εμφάνισαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση όγκου πωλήσεων στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, κατά 3,3%.

Βάζοντας και την τιμή στο… παιχνίδι, η μεγαλύτερη αύξηση αξίας σημειώθηκε στα σνακ, κατά 14,5%. Ακολούθησαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με 12,8%, τα μη αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά, με 10,9% και τα αλκοολούχα ποτά, με 7,5%.

Ένεκα της πληθωριστικής κρίσης, δεν υπάρχει καμία υποκατηγορία τροφίμων χωρίς αύξηση αξίας πωλήσεων στο οκτάμηνο. Αξίζει όμως ιδιαίτερης μνείας η αύξηση στα αλκοολούχα ποτά, τα οποία αποτελούσαν και τη μόνη υποκατηγορία όπου η αντίστοιχη αύξηση αξίας πωλήσεων κινήθηκε στο δωδεκάμηνο του 2022 σε αμελητέα επίπεδα (0,1%).

Αύξηση του μεριδίου προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο τρόφιμο – Αύξηση και στη μέση τιμή
Το μερίδιο των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην υποκατηγορία τροφίμων του οργανωμένου λιανεμπορίου ως προς την αξία πωλήσεων βαίνει αυξανόμενο από μήνα σε μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Market View της Circana. Με τη συμπλήρωση οκταμήνου, που περιλαμβάνει πλέον και τον Αύγουστο 2023, το ποσοστό έφτασε το 26,2% του συνόλου αξίας πωλήσεων και η αύξηση σε σχέση με το περσινό πρώτο οκτάμηνο σε 12,9%.

Η μέση τιμή προϊόντων FMCG στην υποκατηγορία του τροφίμου αυξήθηκε κατά 8,5% μεταξύ πρώτου οκταμήνου του 2022 και αντίστοιχου διαστήματος του 2023. Η υποκατηγορία τροφίμων με τη μεγαλύτερη μέση τιμή κατά μέσο όρο είναι τα αλκοολούχα ποτά και ακολουθούν τα κατεψυγμένα προϊόντα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Γιατί η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται «σε κατάσταση κινδύνου»

«Σε κατάσταση κινδύνου» βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Gaia Επιχειρείν, Έλλη Τσιφόρου στην εκδήλωση «Κρέας και Προϊόντα Κρέατος: Υγεία, διατροφική αξία και βιωσιμότητα», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος (ΙΠΚ) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ). Η έλλειψη ολιστικής προσέγγισης ως προς τη βιωσιμότητα του κλάδου είναι καίριας σημασίας: «Η συνολική παραγωγή και οι εγκαταστάσεις συρρικνώνονται χρόνο με το χρόνο. Με πρόσφατη εκτίμηση, το 2021 τα κόστη αποτελούσαν το 107% της παραγόμενης αξίας, οπότε, οικονομικά οι παραγωγοί του τομέα μπαίνουν μέσα», επεσήμανε η κυρία Τσιφόρου, για να τονίσει επίσης και τον «τεράστιο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο που θα επέφερε η τυχόν εγκατάλειψη της ελληνικής κτηνοτροφίας».

Η «στρατηγική στήριξη» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027
Η ελληνική κτηνοτροφία θα αναζητήσει τη «σαφή στρατηγική στήριξη» που χρειάζεται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027, της οποίας διανύουμε τον πρώτο χρόνο, όμως «έχουμε αργήσει», όπως σημείωσε η κυρία Τσιφόρου.

Υπάρχουν ευκαιρίες επειδή η νέα ΚΑΠ είναι «εθνοκεντρική», υπό την έννοια του εκτενούς μενού δράσεων από το οποίο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν διαφοροποιήσεις πολιτικών σε σχέση με την κεντρική. Για να στηριχθεί ο ντόπιος παραγωγός, σημαντικοί είναι οι νέοι όροι για τα βοσκοτόπια: Δεν πρέπει να έχει μειωθεί η έκτασή τους σε ποσοστό κάτω από 5% συγκριτικά με την έκτασή τους το 2018.

Ακόμη, δεν επιτρέπεται η άρωση σε μόνιμους βοσκοτόπους που βρίσκονται εντός περιοχών Natura. Τα «οικολογικά σχήματα» θα αποζημιώνουν με επιπλέον κεφάλαια τον παραγωγό για τις περισσότερες παρεμβάσεις που πραγματοποιεί πέραν της υποχρεωτικής βάσης υπέρ κλίματος και περιβάλλοντος.

Οι κορυφαίοι στόχοι της νέας ΚΑΠ έχουν να κάνουν με τη σταδιακή μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μαζί με την Οδηγία για τις περιβαλλοντικές εκπομπές, που θα αφορά πλέον πολύ περισσότερες και μικρότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους και εκείνες της κρεατοπαραγωγής και το στόχο για την περιβαλλοντική ουδετερότητα έως το 2050. Ο ενδιάμεσος στόχος είναι η μείωση κατά 55% μέχρι το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η βιομηχανία κρέατος έχει κάνει σημαντικά βήματα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα. Κατά την εκτροφή των ζώων, εφαρμόζει «διατροφή ακριβείας», που περιορίζει την αποδέσμευση αζώτου και φωσφόρου στο περιβάλλον.

«Η ελληνική πτηνοτροφία είναι βιώσιμος κλάδος, επειδή εφαρμόζει πολλά μοντέλα υψηλής τεχνολογίας και εκτίμησης ανθρακικού αποτυπώματος. Η νομοθέτηση της εθνικής βιοοικονομίας εντάσσεται στο μοντέλο της ενιαίας υγείας: Υγιές ζώο εκτρέφεται σε υγιές περιβάλλον, για να μπορούμε να έχουμε υγιείς καταναλωτές», τόνισε ο Απόστολος Πατσιάς, υπεύθυνος Χημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΑΠΣΙ Πίνδος.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Ελληνικά Γαλακτοκοµεία: Στο + 15,72% ο τζίρος του οµίλου για τη χρήση του 2022

Στο ποσό των 493,85 εκατ. ευρώ έναντι των 426,75 εκατ. ευρώ της αμέσως προηγούµενης χρήσης, ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία (Όλυµπος), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,72%, σύµφωνα µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση του 2022. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Όλυμπος για το 2022 αφορούσε μερίδιο 75,9%, διαμορφούμενος στα 374,86 εκατ. ευρώ για την περσινή οικονομική χρονιά.

Το 55% του κύκλου εργασιών και συνολικού EBITDA προέρχεται από αγορές εξωτερικού
Ειδικότερα, τα µεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 102,33 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 77,79 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας αύξηση κατά 31,54%. Σε ό,τι αφορά στα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εκείνα διαµορφώθηκαν στα 65 εκατ. ευρώ\, έναντι 45,37 εκατ. ευρώ του προηγούµενου οικονοµικού έτους, αυξηµένα σε ποσοστό 43,36%. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός του Οµίλου έχει οδηγήσει στη συνεχόµενη αύξηση των πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα το 55%, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και του συνολικού EBITDA, να προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού µε συνεχώς διευρυµένη συµµετοχή έναντι των πωλήσεων στην Ελλάδα. Τα συγκεντρωτικά ομιλικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 8,89 εκατ. ευρώ το 2021. Το συνολικό κόστος πωλήσεων για τα προϊόντα του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, ξεπερνώντας τα 391,5 εκατ. ευρώ, έναντι 348,96 εκατ. ευρώ για το 2021, δείχνοντας και την επίδραση της «κρίσης γάλακτος» για το περσινό έτος. Επιπρόσθετα, ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου για το 2022 ανήλθε σε 1.569 άτοµα, έναντι 1.523 το 2021. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 48 εργαζοµένους.

«Πρεσβευτής ελληνικής γεύσης και ποιότητας» και ESG αποτύπωμα
Στην οικονομική έκθεση του Ομίλου σηµειώνεται ότι η διαρκής επέκταση στο χώρο των τροφίµων «µε καινοτόµα προϊόντα» που καθιστούν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία «πρεσβευτή της ελληνικής γεύσης και ποιότητας στις αγορές του κόσµου». Συγκεκριµένα, στο γαλακτοκοµικό τοµέα, ο Όμιλος συνεργάζεται µε Έλληνες κτηνοτρόφους και διευρύνει συνεχώς την αναζήτηση για εισκόµιση ποιοτικού γάλακτος αγελάδας, πρόβειου και γίδινου, καθώς και των αντίστοιχων βιολογικών πρώτων υλών, από πιστοποιηµένους παραγωγούς για προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Όµιλος
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εταιρική υπευθυνότητα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, «µε στήριξη των τοπικών κοινωνιών και πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης, εφαρµόζοντας εξελιγµένες µεθόδους διαχείρισης αποβλήτων, επιλέγοντας µορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον», όπως αναφέρει και η σχετική έκθεση ESG του Ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter