Ο καφές στο οργανωμένο λιανεμπόριο: Στις κάψουλες η μεγαλύτερη αύξηση όγκου

Κάθε χρόνο, την 1η Οκτωβρίου, ο καφές γιορτάζεται παγκοσμίως από τις παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες καφέ. Η Διεθνής Ημέρα Καφέ, η οποία καθιερώθηκε το 2015 από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ (ICO), γιορτάζεται με κύριο στόχο να προωθηθεί ακόμη περισσότερο η κατανάλωση του καφέ. Πλέον παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για τις κάψουλες καφέ στην Ελλάδα, με τον όγκο πωλήσεων του καφέ φίλτρου, από την άλλη, να μειώνεται σταδιακά, βάσει στοιχείων του οργανωμένου λιανεμπορίου και της μικρής λιανικής που παραχώρησε η NielsenIQ στο FOODReporter.

Ο καφές φίλτρου σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση όγκου σε λιανεμπόριο και μικρή λιανική
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη NielsenIQ, φαίνεται ότι στο συνολικό όγκο πωλήσεων καφέ για το οργανωμένο λιανεμπόριο και τη μικρή λιανική σε ηπειρωτική Ελλάδα μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο (τελευταία καταγραφή 27 Αυγούστου 2023), υπήρχε μείωση κατά 4,1% το 2023 σε σύγκριση με το 2022, καθώς από τα 17.305.753 κιλά (2022), ο όγκος έφτασε στα 16.450.303 κιλά (2023).

Η μεγαλύτερη μείωση όγκου δωδεκαμήνου 2023 συγκριτικά με την ίδια χρονική περίοδο πέρσι, παρατηρήθηκε στον καφέ φίλτρου με ποσοστό της τάξεως του – 6,9%. Η αξία πωλήσεων καφέ συνολικά για το ίδιο χρονικό διάστημα όσον αφορά στο λιανεμπόριο και τη μικρή λιανική μαζί, αυξήθηκε κατά 7,4%.Αύξηση όγκου σημειώθηκε μόνο στην υποκατηγορία του εσπρέσο με 1,8% (1.145.175 κιλά) και των καψουλών καφέ με 3,8%, ήτοι 978.564 κιλά από τα 907.136 κιλά το 2022 ( πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση όγκου σε οργανωμένο λιανεμπόριο και μικρή λιανική μαζί μέσα στο δωδεκάμηνο).

Η αξία των πωλήσεων δε, ήταν αυξητική για εκείνη την περίοδο, με τις κάψουλες και τον ελληνικό να διαθέτουν τη μεγαλύτερη αύξηση (12,1% και 8,4% αντίστοιχα).Εστιάζοντας, λοιπόν, μόνο στο οργανωμένο λιανεμπόριο σε ηπειρωτική Ελλάδα για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο συνολικός όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 3,3%, καθώς από τα 15.832.868 κιλά, έφτασε στα 15.223.492 κιλά, με τον όγκο του καφέ φίλτρου να μειώνεται κατά 6% και τον όγκο του ελληνικού καφέ κατά -5,4%. Ο στιγμιαίος καφές έδειξε μία μικρή μείωση κατά 0,9%, ενώ ο όγκος καψουλών καφέ αυξήθηκε κατά 4%.

Μικρή λιανική: Αύξηση όγκου μόνο στην υποκατηγορία του εσπρέσο
Στη μικρή λιανική, παρατηρείται σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ότι αύξηση όγκου διέθετε μόνο η υποκατηγορία του εσπρέσο με 2,8% το 2023, ενώ όλες οι υπόλοιπες υποκατηγορίες σημείωσαν μείωση. Ο καφές φίλτρου είχε τη μεγαλύτερη μείωση όγκου με 25,8%, με τον στιγμιαίο καφέ (-21,4%), τις κάψουλες (-8,7%) και τον ελληνικό (-7,5%) να ακολουθούν. Όσον αφορά στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, οι κάψουλες στο οργανωμένο λιανεμπόριο και τη μικρή λιανική είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση όγκου (4,9%) και αξίας (11,9%) σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2022. Αξιοσημείωτο δε, το γεγονός ότι στη μικρή λιανική, η υποκατηγορία του καφέ φίλτρου έκανε «βουτιά» σε όγκο πωλήσεων, σημειώνοντας μείωση κατά 26,5% για το ίδιο χρονικό διάστημα (-9,1% σε αξία).

Το οργανωμένο λιανεμπόριο συμπεριλαμβανομένων των νησιών, σημείωσε μείωση σε όγκο κατά 2,6% όσον αφορά στο τελευταίο δωδεκάμηνο (στοιχεία έως και 10 Σεπτεμβρίου 2023). Αντιθέτως, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8,8% (οι κάψουλες είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε αξία με 14%). Για το πρώτο εννεάμηνο 2023, η NielsenIQ κατέγραψε μείωση 3,5%, με όλες τις υποκατηγορίες του καφέ να υπακούουν σε αυτό, εκτός από τις κάψουλες οι οποίες σημείωσαν αύξηση όγκου κατά 7,2%, συγκριτικά με το περσινό εννεάμηνο. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η αξία των πωλήσεων έδειξε αύξηση κατά 7,2%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Καραμολέγκος: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου

Αύξηση κατά 22,42% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Καραμολέγκος: Οι συνολικές πωλήσεις ξεπέρασαν τα 131,89 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 είχαν διαμορφωθεί σε 107,74 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου, ήτοι 96,38%, αφορά τις εν Ελλάδι παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου (εταιρεία Καραμολέγκος και φούρνοι Απολλώνιον). Η εταιρεία στη Ρουμανία φαίνεται ότι αναπτύσσεται με πιο βραδείς ρυθμούς.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου ξεπέρασαν τα 51 εκατ. ευρώ, έναντι 47,68 εκατ. ευρώ το 2021, με αύξηση κατά 6,98%. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 44,18 εκατ. ευρώ, έναντι 42,69 εκατ. ευρώ το 2021. Τα ομιλικά κέρδη EBITDA σημείωσαν επίσης άνοδο από 14,08 εκατ. ευρώ σε 15,94 εκατ. ευρώ, κατά 13,17%. Τα κέρδη προ φόρων οριστικοποιήθηκαν το 2022 αυξημένα κατά 92,92% σε σχέση με το 2021, εξαιτίας των μειωμένων αποσβέσεων που προκάλεσε η έξοδος της εταιρείας από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Διαμορφώθηκαν σε 3,33 εκατ. ευρώ, έναντι 1,72 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά φόρων σχεδόν άγγιξαν τα 2,79 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 2,44 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 14,25%.

Αυξημένος δανεισμός το 2022, κίνδυνος για «εκτόξευση» το 2023
Ο Όμιλος Καραμολέγκος αύξησε τον συνολικό δανεισμό του κατά 20,47%, στα 93,6 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ το 2021. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων ξεπέρασε τα 81,86 εκατ. ευρώ, σε αύξηση ύψους 26%, αλλά ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός κινήθηκε πτωτικά κατά 7,94%, στα 11,73 εκατ. ευρώ, έναντι 12,74 εκατ. ευρώ το 2021. Κατά 15,45% αυξήθηκε ο καθαρός δανεισμός, λόγω της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2021.

Το κόστος δανεισμού της εταιρείας και του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο το 2023 -στην οικονομική έκθεση αναφέρεται ως «εκτόξευση»- εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων αναφοράς Euribor. Θυμίζουμε ότι μέρος του δανεισμού καταλαμβάνει η επένδυση αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 18 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατέβαλε προμέρισμα στους μετόχους για τη χρήση 2022, ύψους €1.000.566,47 αλλά η καταβολή σταθερού μερίσματος αναμένεται να αποφασιστεί στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Η Καραμολέγκος αναγνωρίζει «στασιμοπληθωρισμό» στην ελληνική οικονομία και αναφέρει στην οικονομική της έκθεση ότι «προβαίνει διαρκώς σε ενέργειες αντιστάθμισης του κινδύνου να επηρεαστεί η κερδοφορία του 2023 από τις τιμές ενέργειας, συσκευασίας και πρώτων υλών». Οι παραπάνω τιμές εμφάνισαν «σημαντικές αυξήσεις» στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με την Καραμολέγκος. Τόσο η εταιρεία, όσο και ο Όμιλος «θα προβούν σε μείωση των τιμών στα προϊόντα τους από τη στιγμή που θα μειωθούν και οι αντίστοιχες τιμές αγορές πρώτων και δευτερογενών υλών, των υλικών συσκευασίας, καθώς και του ενεργειακού κόστους».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Ο πληθωρισμός «τρώει» τις πωλήσεις βιολογικών τροφίμων

Μία από τις… παράπλευρες απώλειες του πληθωρισμού στα τρόφιμα είναι η μείωση της κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων, καθώς πολλοί είναι αυτοί που, αντιμέτωποι με την αύξηση των τιμών, προτιμούν να εξοικονομήσουν χρήματα αγοράζοντας συμβατικά τρόφιμα, παρά να πληρώσουν το κάτι παραπάνω που κοστίζουν τα βιολογικά τρόφιμα, όπως θα έκαναν σε άλλες, καλύτερες εποχές.

Και αυτή η τάση καταγράφεται ιδιαίτερα στη Σουηδία, μία από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου για βιολογικά τρόφιμα, όπως είχε διαπιστώσει το FOODReporter κατά την περσινή του επίσκεψη στο Μάλμε για την έκθεση Nordic Organic Food Fair & Eco Living Scandinavia 2022. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ένωση Σουηδών βιοκαλλιεργητών Ekologiska Lantbrukarna, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 η συνολική αξία πωλήσεων των βιολογικών προϊόντων μειώθηκε κατά 5,9%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο η μείωση αυτή είχε επιβραδυνθεί στο 1,8%.

Πιθανή αιτία για τον μετριασμό αυτό ήταν η μείωση της προσφοράς από παραγωγούς, και ιδίως από τους γαλακτοπαραγωγούς, οι οποίοι στράφηκαν στη συμβατική παραγωγή. Η Ekologiska Lantbrukarna διευκρινίζει ότι η μείωση των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων αποδίδεται στην αύξηση των τιμών και στην ακόμα μεγαλύτερη μείωση του όγκου πωλήσεων. Όμως έχει ιδιαίτερη αξία να δει κανείς τα στοιχεία σε βάθος πενταετίας: τα τελευταία χρόνια οι πωλήσεις τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 34,6%, όμως η αύξηση αυτή προέρχεται αποκλειστικά από τα συμβατικά τρόφιμα, που έχουν γνωρίσει αύξηση 37,8% σε αυτό το διάστημα. Αντίθετα, τα βιολογικά τρόφιμα καταγράφουν μείωση πωλήσεων 4,8% στην πενταετία.

Διψήφια πτώση στον όγκο πωλήσεων βιολογικών γαλακτοκομικών
Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν διαφορετικές τάσεις για διαφορετικές κατηγορίες βιολογικών τροφίμων. Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα η μείωση της αξίας πωλήσεων ήταν της τάξεως του 1,5% στο β’ τρίμηνο 2023 σε ετήσια βάση, όμως η μείωση του όγκου πωλήσεων έφτασε το 10,9%. Για τα φρούτα και τα λαχανικά, η μείωση της αξίας των πωλήσεων έφτασε το 5%, οφειλόμενη καθαρά στη μείωση των πωλήσεων, καθώς η τιμή τους κατέγραψε οριακή μόνο μεταβολή. Αντίθετα, τα αυγά παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση αξίας πωλήσεων κατά 17%, χάρη στον συνδυασμό της αυξημένης τιμής και του αυξημένου όγκου πωλήσεων.

Υψηλό μερίδιο αγοράς για τα βιολογικά αυγά
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τα αυγά είναι η κατηγορία στην οποία τα βιολογικά προϊόντα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση στη Σουηδία: Πάνω από το 20% των αυγών που πωλούνται στη σκανδιναβική χώρα υπολογίζεται ότι είναι βιολογικά, ενώ αξιόλογο μερίδιο διαθέτουν επίσης τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά, που αντιπροσωπεύουν το 11,8% των συνολικών πωλήσεων φρούτων και λαχανικών. Αντιθέτως, το μερίδιο των βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων περιορίζεται στο 4,2%, ενώ αυτό του βιολογικού κρέατος μόλις στο 1,5%.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter