Ο πληθωρισμός «ψαλίδισε» τα καθαρά κέρδη των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης

Στα 4,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο συνολικός κύκλος εργασιών των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης σε επίπεδο Ομίλου για το 2022, αυξημένος κατά 12,3% σε σχέση με το 2021. Ο ρυθμός αύξησης τζίρου είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το 5,11% μεταξύ 2020 και 2021, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τις πληθωριστικές τάσεις που επικράτησαν πέρσι στο ελληνικό οργανωμένο λιανεμπόριο.

Αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη και κόστη πωληθέντων
Πράγματι, το κόστος πωλήσεων είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με το 2021, κατά 13,22%, διαμορφούμενο στα 3,31 δισ. ευρώ έναντι 2,92 εκατ. ευρώ το 2021 (και 2,8 εκατ. ευρώ το 2020). Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,83% και διαμορφώθηκαν σε 1,16 δισ. ευρώ, έναντι 1,06 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη EBITDA (προ φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων) του Ομίλου ξεπέρασαν τα 276,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,55% σε σχέση με τα 292,71 εκατ. ευρώ του 2021.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 78,51 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 92,57 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα δηλαδή κατά 15,19%, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης σε επίπεδο Ομίλου έφτασαν τα 58,17 εκατ. ευρώ, έναντι 61,1 εκατ. ευρώ του 2021, μειωμένα κατά 4,76%. Το ομιλικό αποτέλεσμα μετά φόρων ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε €2,03, έναντι €2,25 το 2021.

Στα 3,71 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
Σε επίπεδο εταιρείας, ο τζίρος ξεπέρασε τα 3,71 δισ. ευρώ, το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε ανοδικά, στα 2,73 δισ. ευρώ και τα μεικτά κέρδη στα 984 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας έφτασαν τα 60,15 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 45,32 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας έφτασαν τα 226,6 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Αύξησε το δανεισμό της η Σκλαβενίτης το 2022

Υπερβαίνει τα 743 εκατ. ευρώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου Ελληνικών Υπεραγορών για το έτος 2022, όπως καταγράφεται στις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που ήρθαν χθες Τρίτη στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε αύξηση κατά 12,39%, από τα 661,5 εκατ. ευρώ του 2021. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του μακροχρόνιου δανεισμού του Ομίλου και συγκεκριμένα, το 78,28% έχει μακριά περίοδο αποπληρωμής, άνω της πενταετίας.

Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη πιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (75,91%). Μειώθηκε επίσης ο εντός δωδεκαμήνου απαιτητός δανεισμός, στο 7,43% του συνόλου, από 8,57% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος του οικονομικού έτους 2021.Μειώθηκαν οι υποχρεώσεις των λειτουργικών μισθώσεων, όσο και των χρηματοδοτικών, από τα 883,5 εκατ. ευρώ στα 842,99 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 4,59%) και από τα 123,96 εκατ. ευρώ στα 112,68 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 9,1%) αντίστοιχα, κάτι που σημαίνει ότι σε επίπεδο Ομίλου εξασφαλίστηκαν καλύτερα επαγγελματικά συμβόλαια κινητού και ακίνητου εξοπλισμού παντός είδους. Στα ακίνητα της εταιρείας και του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες ποσού 564,65 εκατ. ευρώ και 675,25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για εξασφάλιση ομολογιακών και λοιπών δανείων, μειωμένες κατά 17,65% και κατά 2,89%.

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και οι λοιπές σχετικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη κινητικότητα: Διαμορφώθηκαν σε 1,31 δισ. ευρώ για το 2022, έναντι 1,299 εκατ. ευρώ το 2021. Το παραπάνω δείχνει ότι εν πολλοίς η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποπληρωμής προμηθευτών δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά. Οι υποχρεώσεις με αποπληρωμή εντός ενός έτους σημείωσαν αύξηση 2,18%, από τα 1,19 εκατ. ευρώ στα 1,22 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές καταγράφονται ως €1.201.790 σε επίπεδο Ομίλου για το 2022. Στον αντίποδα, οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου μόλις που ξεπερνούν τα 14 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 17,89 εκατ. ευρώ για το 2021 (μείωση κατά 21,73%), κάτι που δείχνει ότι ο Όμιλος διασφαλίζει τις εισπράξεις του, καλύτερα και από τα ίδια τα καταστήματα που ανήκουν στη μητρική εταιρεία, η οποία εμφάνισε εμπορικές απαιτήσεις για το 2022 ύψους 27,67 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στην εξαγορά καταστημάτων που ανήκουν πλέον στον Όμιλο, με ενεργητικό εμπορικών απαιτήσεων που δεν είχε καταγραφεί το 2021.

Ελάχιστο μέρισμα 8,5 εκατ. ευρώ
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας εξασφαλίζουν ελάχιστο υποχρεωτικό ετήσιο μέρισμα ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετόχων, βάσει των προβλέψεων του καταστατικού για το 35% των καθαρών κερδών, μετά από αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού του έτους και την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, εκτός κι αν αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση το 80% των μετόχων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το τυπικό ελληνικό καλάθι οργανωμένου λιανεμπορίου από Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας, Ιταλίας

Χαμηλότερες εμφανίζονται οι τιμές του τυπικού καλαθιού αγορών καταναλωτή στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία, σύμφωνα με την οργανωμένη επαναλαμβανόμενη έρευνα σύγκρισης τιμών του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).Τα αποτελέσματα βασίζονται σε στοιχεία από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών σε κάθε χώρα και σε τιμοληψίες από αλυσίδες ανά τυπικό καλάθι προϊόντων.

Το ΙΕΛΚΑ συνέκρινε 44 κατηγορίες προϊόντων: Είκοσι υποκατηγορίες τυπικών αγορών, επιπλέον 19 υποκατηγορίες που προστέθηκαν το Νοέμβριο του 2022 και πέντε το Μάρτιο 2023, λόγω της ένταξης τους στο ελληνικό μέτρο του Καλαθιού του Νοικοκυριού, με ενταγμένα προϊόντα στο οποίο, άλλωστε, συγκρίνει τιμές ο ΙΕΛΚΑ. Oι υποκατηγορίες προϊόντων εξετάζονται από δείγμα τιμών σε πάνω από 5.000 προϊόντα, βάσει δειγματοληψιών από έγκυρες και έγκριτες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, περιλαμβάνοντας τιμές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και προϊόντα – branded ή άλλα- σε προσφορά. Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών δείχνει ότι και Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Ιταλία έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο τυπικό καλάθι προϊόντων οργανωμένου λιανεμπορίου συγκριτικά με την Ελλάδα: Ακριβότερο καλάθι κατά 18% η Γαλλία, κατά 12% η Ιταλία και κατά 11% το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ισπανία βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα, ενώ η Πορτογαλία είναι φθηνότερη κατά 6% σε σχέση με τη χώρα μας.

Σύγκριση τιμών χωρίς ΦΠΑ
Η σύγκριση τιμών γίνεται και χωρίς τον ΦΠΑ. Όταν εκείνος αφαιρεθεί, η εικόνα αλλάζει δραστικά: Τόσο η Γαλλία, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν σ’ αυτή την περίπτωση πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα έχει υψηλότερο ΦΠΑ. Ενώ στη χώρα μας ο ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά είναι 13% ή 24%, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 0% ή 5%, στην Ισπανία 4% και 10%, στη Γαλλία 5,5% και 10% και στην Πορτογαλία 6% και 13%.

Η βασική διαφορά είναι ότι υπάρχουν τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή στο 24% και στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ο οποίος είναι χαμηλότερος του ελληνικού. Σημειώνεται ότι η επίδραση ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως ισχύει, για παράδειγμα, για τον καφέ που πωλείται εντός Ελλάδος, δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί. Καταλήγει λοιπόν το μέσο τυπικό καλάθι προϊόντων οργανωμένου λιανεμπορίου στη Γαλλία να είναι ακριβότερο κατά 26%, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 20%, στην Ιταλία κατά 20% και στην Ισπανία κατά 7%. Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία, η οποία παραμένει φθηνότερη κατά 5%.

Τα συμπεράσματα του ΙΕΛΚΑ δείχνουν «διαχρονική» φθηνότερη τιμή για τα ελληνικά προϊόντα
Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων μέσα από τα καταστήματα σούπερ μάρκετ παρέχει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προϊόντα για το τυπικό τους καλάθι αγορών κατά μέσο όρο σε χαμηλότερες τιμές.  Ο ΙΕΛΚΑ αποδίδει αυτό το δεδομένο «στην οργανωμένη προσπάθεια των προμηθευτών και των λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια».  Η τάση αυτή, με μικρές διακυμάνσεις, αξιολογείται ως «διαχρονική» κατά την τελευταία δεκαετία, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της επαναλαμβανόμενης έρευνας: «Η διαχρονική σύγκριση τιμών με το εξωτερικό δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει συνεχώς φθηνότερο τυπικό καλάθι αγορών οργανωμένου λιανεμπορίου σε σχέση από τις συγκρινόμενες χώρες, με διακυμάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης». Τα δεδομένα τιμών υπολογίζονται από γνωστά παρατηρητήρια τιμών για τις υπό εξέταση χώρες.  Για την Ελλάδα, λήφθηκαν υπόψη πρωτογενή δεδομένα από τιμοληψίες σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ [Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος,  Metro ΑΕΒΕ (My market), Μασούτης, Market In].


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Βρετανοί αγοραστές στη Θεσσαλονίκη για επαφές με επιχειρήσεις τροφίμων

Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, η RECO Exports διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματική συνάντηση επαγγελματιών από το εξωτερικό με ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Ειδικότερα, από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, Βρετανοί επαγγελματίες (αγοραστές/διανομείς και brokers τροφίμων/ποτών) θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επισκεφθούν εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, θα συναντηθούν και θα συνομιλήσουν με Έλληνες επιχειρηματίες και φορείς, θα γνωρίσουν και θα γευτούν από κοντά τα προϊόντα των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στη δράση και θα αποκτήσουν ιδία άποψη για τις δυνατότητες ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων.

Το FOODReporter θα είναι εκεί και θα συνομιλήσει τόσο με τους Βρετανούς αγοραστές, όσο και με τους Έλληνες επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν, αφουγκραζόμενο τον παλμό και τις ανάγκες της αγοράς. Το FOODReporter είχε εξάλλου δώσει το «παρών» και στην πρώτη επίσκεψη αγοραστών που είχε διοργανώσει τον Νοέμβριο του 2022 RECO Exports, όταν είχε φέρει στη Θεσσαλονίκη Σουηδούς ιδιοκτήτες και ανώτερα στελέχη σουηδικών εταιρειών, εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων και τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Σουηδίας, την ICA.

Στις Β2Β συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης εκείνης, εκπρόσωποι 27 ελληνικών επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε βάθος τις προοπτικές για συνεργασίες στη σουηδική αγορά και, όπως διαπιστώσαμε, το ενδιαφέρον για τέτοιες συνεργασίες ήταν αμοιβαίο, τόσο από την πλευρά των Σουηδών, οι οποίοι έδειξαν ανοιχτοί στο να φέρουν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ της χώρας τους, όσο και από την πλευρά των Ελλήνων επιχειρηματιών, που εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά.

Μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των εξαγωγών τροφίμων στη Βρετανία
Σημειώνεται ότι για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι επισκέψεις αγοραστών στην έδρα τους είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξωστρέφειά τους και την προοπτική των εξαγωγών τους, ενώ αποτελούν και μία σημαντική εκπαιδευτική ευκαιρία, καθώς καθιστούν εφικτή τη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας των ξένων αγορών τροφίμων.

Να σημειωθεί ακόμα ότι υπάρχει εξαιρετικό περιθώριο βελτίωσης των εξαγωγών τροφίμων προς τη βρετανική αγορά, έχοντας ως δεδομένα τη σταδιακή αύξηση της θετικής αποδοχής της ελληνικής κουζίνας από τους Βρετανούς καταναλωτές, το μεγάλο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται ετησίως τη χώρα μας, το υψηλό εισοδηματικό επίπεδο και την καταγεγραμμένη προτίμησή τους σε πιστοποιημένα τρόφιμα και στην υγιεινή διατροφή, τα οποία ο ελληνικός κλάδος τροφίμων μπορεί να εξυπηρετήσει, αρκεί να γνωστοποιηθεί στα κατάλληλα κανάλια, όπως στοχεύουν άλλωστε οι δράσεις της RECO Exports.

Από την άλλη, οι Βρετανοί αγοραστές και χονδρέμποροι χαρακτηρίζονται από μία ιδιαίτερη κουλτούρα, και δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε παράγοντες όπως το «χτίσιμο» εμπιστοσύνης, η σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία, η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών, η δυνατότητα τροφοδοσίας ικανών ποσοτήτων και ο σύντομος χρόνος παράδοσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter