Καράλης: Επέκταση στη λιανική με αύξηση τζίρου κατά 27,21%

Αύξηση κατά 27,21% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Βιομηχανίας Γάλακτος Ηπείρου Καράλης, ξεπερνώντας τα 49,75 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 39,1 εκατ. ευρώ το 2021. Το κόστος πωληθέντων προϊόντων για την οικονομική χρήση 2022 ανήλθε σε €44.578.888,01, έναντι €33.821.863,78 το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 31,8%.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε ποσοστιαία περισσότερο από τον κύκλο εργασιών, επήλθε μείωση μεικτού κέρδους της εταιρείας σε ετήσια βάση κατά 2,13%, από τα €5.285.208,94 του 2021 σε €5.172.350,61 για το 2022. Ένας από τους κυρίαρχους λόγους για τους οποίους αυξήθηκε το κόστος πωληθέντων στο έτος 2022 είναι η «κρίση του γάλακτος», με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η ελληνική γαλακτοβιομηχανία και τυροκομεία εν συνόλω.

Οι σταθερές συνεργασίες της Βιομηχανίας Γάλακτος Ηπείρου και ο προσανατολισμός στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Η Καράλης σημειώνει ότι συνεργάζεται με πολύ μεγάλο πλήθος παραγωγών από Ήπειρο και Αμφιλοχία, με τους οποίους αναπτύσσει μακροχρόνια συνεργασία, ώστε να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας του γάλακτος, μέσα σε ένα σταθερά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού έως και παροχή συμβουλών και οδηγιών για να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα πρώτης ύλης. Άλλωστε, η εταιρεία συνεχίζει την πολιτική επέκτασης σε όλη την ελληνική αγορά, η οποία υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια, με προσπάθειες οι οποίες αναφέρεται ότι έχουν στεφθεί «από απόλυτη επιτυχία». Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων, στη διατήρηση των σταθερών πελατών της, αλλά και στην αύξησή τους.

Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων της Κάραλης μειώθηκε κατά 8,05%, στα 4,08 εκατ. ευρώ, έναντι 4,41 εκατ. ευρώ του 2021. Αντίστοιχα μειωμένα, κατά 8,7%, είναι τα κέρδη προ φόρων, από τα 4,4 εκατ. ευρώ του 2021 σε 4,02 εκατ. ευρώ το 2022. Το αποτέλεσμα μετά φόρων για τη χρήση 2022 διαμορφώθηκε σε €3.160.153,40 έναντι €3.460.289,46 το 2021, δηλαδή εμφανίζεται μειωμένο κατά 8,67%. Η Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης δηλώνει επίσης σταθερά προσανατολισμένη προς τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO:22000, με ενσωματωμένες διαδικασίες βιολογικού καθαρισμού, μείωσης ρύπων και ασφαλούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Αγγελάκης ΑΕ: Η αύξηση τζίρου καλύπτει το αυξημένο κόστος πωλήσεων, όχι όμως και το ζήτημα ρευστότητας

Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε στο οικονομικό έτος 2022 η Αγγελάκης ΑΕ, κατά 38% σε σχέση με το 2021. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 38,76 εκατ. ευρώ έναντι 28,07 εκατ. ευρώ του 2021. Η εταιρεία είχε αυξημένο κόστος πωλήσεων, στα 35,6 εκατ. ευρώ του 2022, έναντι 25,95 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 35,1%), κυρίως λόγω της αυξημένης τιμής των αρχικών αποθεμάτων που συνεπακόλουθα επηρεάστηκαν από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και λόγω του κόστους ανάπτυξης του πυλώνα των εξαγωγών, όμως τα μεικτά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 47,2%, από τα 2,12 εκατ. ευρώ στα 3,12 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κερδών προ τόκων και φόρων, προ φόρων και μετά φόρων
Η Αγγελάκης ΑΕ εμφανίζει υψηλότερο δείκτη περιουσιακής διάρθρωσης ως προς τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της (43,46% το 2022, έναντι 38,97% το 2021), αν και στις προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Τα καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων για το 2022 υπολογίστηκαν στα €1.621.978,54, δηλαδή άνω του δεκαπλασιασμού του αντίστοιχου δείκτη του 2021 (€107.348,64): Αύξηση 1.410,94%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €1.499.306,84, έναντι €29.406,37 του 2021. Τα κέρδη μετά φόρων ξεπέρασαν τα 1,23 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες εμπορικές απαιτήσεις, μειωμένα πραγματικά ίδια κεφάλαια
Η Αγγελάκης ΑΕ εμφανίζει αυξημένες εμπορικές απαιτήσεις σε σύγκριση με το 2022, όμως αυτό προκύπτει εξαιτίας της συμπερίληψης και των απαιτήσεων σε καθυστέρηση. Μετά την απαιτούμενη απομείωση, οι εμπορικές απαιτήσεις του 2022 είναι στην πραγματικότητα μειωμένες. Μειωμένα είναι και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Εξαιτίας του ίδιου υπολογισμού, τα ίδια κεφάλαια της Αγγελάκης ΑΕ εμφανίζονται πλασματικά αυξημένα κατά 1,23 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρεθεί το παραπάνω ποσό, καταδεικνύεται μείωση των πραγματικών ιδίων κεφαλαίων, σε σχέση με τα καταγεγραμμένα του οικονομικού έτους 2021. Σύμφωνα με την εταιρεία KMC ορκωτών λογιστών, «το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό» και «ειδικότερα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν καλύπτονται από το κυκλοφορούν ενεργητικό».

Το συνολικό κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 13,3%, από τα €3.440.585,62 για το 2021 σε €3.898.358,34 στο οικονομικό έτος 2022, παρά τη μείωση κόστους των εργατοτεχνών. Η εταιρεία αύξησε το κόστος που αφορά το διοικητικό της προσωπικό, κατά 61,97%, από €894.338,90 σε €1.448.549,07.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Κέρδη περιμένουν το 2023 δύο στις τρεις εταιρείες FMCGs

Κερδοφόρο αναμένεται ότι θα είναι το 2023 για περισσότερες από τις μισές εταιρείες του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας FMCGs, παρά τις πολλαπλές προκλήσεις και δυσκολίες της φετινής χρονιάς, όπως αποτυπώνεται στην εξαμηνιαία κυλιόμενη έρευνα τάσεων στο λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, το 56% των στελεχών εκτιμούν ότι το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησής τους το 2023 θα είναι καλύτερο από το 2022, ενώ μόνο ένα 18% βλέπει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα φέτος. Ένα ακόμα 15% προβλέπει αμετάβλητο οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με το 2022, ενώ ένα 11% αποφεύγει να προβεί σε προβλέψεις. Αντίστοιχα, το 64% των επιχειρήσεων προβλέπει ότι θα έχει κέρδη (μάλιστα το 39% δηλώνει ότι τα κέρδη θα είναι άνω του 2%), έναντι 10% που προβλέπει ζημίες (οι μισές εξ αυτών βλέπουν ζημίες άνω του 2%), ενώ ένα 20% αποφεύγει να κάνει πρόβλεψη.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν ανοδικά τις τιμές
Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αποτελούν οι εκτιμήσεις των στελεχών της αγοράς για τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά τις τιμές φέτος. Ως σημαντικότερος παράγοντας αναδεικνύονται, μάλλον εύλογα, οι διεθνείς τιμές των πρώτων υλών και το κόστος της ενέργειας, με το 98% και το 94% αντίστοιχα των στελεχών να αναφέρουν ότι επηρεάζουν τις τιμές πολύ ή πάρα πολύ. Υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν επίσης τα κόστη μεταφορών (85%), ο πόλεμος στην Ουκρανία (74%), η κερδοσκοπία (48%) και οι εκλογές (40%). Ακόμα χαμηλότερα βρίσκονται παράγοντες όμως οι έμμεσοι φόροι (30%), οι νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας (30%) και τα κόστη της πανδημίας (18%).

Παρ’ όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου (98%) έχει προχωρήσει σε απορρόφηση μέρους των ανατιμήσεων, με το 32% να έχει απορροφήσει έως 10% της αύξησης, το 33% από 10 έως 25%, το 25% από 25 έως 50%, και το υπόλοιπο 10% από 50% και πάνω.

Βλέπουν αύξηση των πωλήσεων του κλάδου στο β’ εξάμηνο
Σε σχέση με τις προσδοκίες για την πορεία των πωλήσεων του κλάδου, καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων (80%) οι οποίοι θεωρούν ότι η αξία των πωλήσεων του κλάδου θα αυξηθεί το επόμενο εξάμηνο, με ένα μικρό ποσοστό 4% οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσει μείωση. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 3,2% στις πωλήσεις στο β’ εξάμηνο 2023. Αντίθετα, τα στελέχη εκτιμούν μείωση του όγκου πωλήσεων το β’ εξάμηνο του 2023 (-1,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές συνήθειες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter