FrieslandCampina Hellas: Στροφή σε ζημίες το 2022, παρά το +24,4% του τζίρου

Σημαντική αύξηση πωλήσεων κοντά στο 25% έφερε το 2022 στη FrieslandCampina Hellas η αύξηση των τιμών πώλησης και της ζήτησης στην ελληνική αγορά, όμως η αύξηση των τιμών των πρώτων και δεύτερων υλών και των γενικών βιομηχανικών εξόδων συρρίκνωσε το περιθώριο κέρδους της γαλακτοβιομηχανίας, οδηγώντας σε ζημίες έναντι κερδών το 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της FrieslandCampina Hellas για το 2022, οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 24,38%, φτάνοντας τα 340,6 εκατ. ευρώ, έναντι 273,8 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής προήλθε από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, που είναι η πώληση γαλακτοκομικών: οι πωλήσεις έφτασαν τα 305,8 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 244,2 εκατ. το 2021. Αυξημένες ήταν όμως και οι πωλήσεις παιδικών τροφών (από τα 24 εκατ. ευρώ στα 26,4 εκατ.) και γιαουρτιών (από τα 5,7 εκατ. ευρώ στα 8,3 εκατ.).

Όσον αφορά στις εξαγωγές της εταιρείας, αυτές μειώθηκαν το 2022 κατά 6,75% σε σχέση με το 2021. Παρά τη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων, τα μικτά κέρδη της χρήσης 2022 μειώθηκαν στα 53,5 εκατ. ευρώ, έναντι 57,3 εκατ. το 2021, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 15,72%, έναντι 20,95% κατά την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους έκλεισαν σε ζημίες 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,3 εκατ. το 2021.

Ευέλικτη στρατηγική
Στόχος της εταιρείας για το 2023 παραμένει η ανάπτυξη του τζίρου και η βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων, επενδύοντας τόσο στην εδραιωμένη προϊοντική της βάση, όσο και σε νέα καινοτόμα προϊόντα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της FrieslandCampina Hellas στην ετήσια έκθεση του ΔΣ, η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης και η σταθεροποίηση των αγορών, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες στρατηγικές επιλογές της διοίκησης, αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων του μακροπρόθεσμου πλάνου που έχει εκπονηθεί.

Η ευέλικτη στρατηγική που ανέπτυξε η εταιρεία κατά το έτος 2022 προσδοκάται ότι θα βοηθήσει να αντιπαρέλθει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και φέτος, και κυρίως τις άμεσες επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων που οδηγούν σε σημαντικές αυξήσεις κόστους σε πρώτες ύλες και ενέργεια. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει φέτος τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την επέκταση του δικτύου διανομής της, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Φάρμα Κουκάκη: Ρεκόρ αξίας πωλήσεων και αύξηση μεριδίων όγκου σε 12 κατηγορίες γαλακτοκομικών το 2022

Τις υψηλότερες πωλήσεις από την ίδρυσή της πέτυχε κατά το οικονομικό έτος 2022 η Φάρμα Κουκάκη, ξεπερνώντας τα 38,16 εκατ. ευρώ. Η ανώνυμη εταιρεία κατέγραψε αύξηση κατά 16,39% το 2022, σε σχέση με τα 32,8 εκατ. ευρώ του 2021. Οι επιπλέον πωλήσεις του 2022 σε απόλυτη τιμή διαμορφώθηκαν σε €5.375.045.

Το 2022 συνεχίστηκε και η έντονα ανοδική πορεία των εξαγωγών, κατά 41,05% συγκριτικά με το 2021, ξεπερνώντας τα 6,93 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για στρατηγικό κανάλι πωλήσεων, ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη της Φάρμας Κουκάκη. Η αντίστοιχη αύξηση για το 2023 υπολογίζεται από την ίδια την εταιρεία ως μεγαλύτερη του 30%.

Η στρατηγική που έφερε τη Φάρμα Κουκάκη να πηγαίνει κόντρα στο κύμα συρρίκνωσης της αγοράς των γαλακτοκομικών
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 13 διαφορετικές υποκατηγορίες γαλακτοκομικών και πέτυχε να αυξήσει τα μερίδιά της σε όγκο στην ελληνική αγορά πέρσι σε 12 από αυτές. Σε δεδομένα 2022, η Φάρμα Κουκάκη διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο κεφίρ, ως προς τον όγκο πωλήσεων (24,4%) και μάλιστα, το αύξησε περαιτέρω σε ετήσια βάση κατά 2,1%. Ακολουθεί το αριάνι, όπου η εταιρεία έχει πλέον μερίδιο όγκου 13,3% (αύξηση κατά 1,5%, συγκριτικά με το 2021) και το σοκολατούχο γάλα, όπου το μερίδιο όγκου διαμορφώθηκε το 2022 σε 10%, μετά από αύξηση κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο μερίδιο του 2021.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο αγελαδινό παραδοσιακό γιαούρτι, κατά 1,8% σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας το ποσοστό όγκου του 2022 σε 8,2% στην υποκατηγορία. Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ήταν η υποκατηγορία του πρόβειου παραδοσιακού γιαουρτιού, όπου σημειώθηκε ετήσια μείωση μεριδίου όγκου πωλήσεων κατά 0,1%. Ακόμη, η Φάρμα Κουκάκη δραστηριοποιείται και στους χυμούς, όπου κράτησε σταθερό το μερίδιό της, αλλά, πάντως, δεν συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές της κατηγορίας.

Ας μην ξεχνάμε ότι στα γαλακτοκομικά προϊόντα παρατηρήθηκε συρρίκνωση της αγοράς το 2022 ως προς το οργανωμένο λιανεμπόριο, οριζόντια κατά 4,3% σε συνολικό όγκο πωλήσεων, λόγω υπέρογκης αύξησης κόστους, ανατιμήσεων και της «κρίσης γάλακτος» που βίωσε την περσινή σεζόν ο κλάδος. Το FOODReporter είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η Φάρμα Κουκάκη και το 2022 και στο πρώτο εξάμηνο του 2023 εφάρμοσε πολιτική συμπίεσης περιθωρίου κερδοφορίας, ώστε να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική σε τιμή. Πέραν της προτεραιοποίησης του συμφέροντος του καταναλωτή, στόχος της εταιρείας ήταν να μπει σε περισσότερα σπίτια, σε περισσότερα ψυγεία, ώστε να αυξήσει μερίδια αγοράς σε μέσο επόμενο χρόνο.

Για το 2022, η ανάπτυξη της εταιρείας εστίασε σε νέες, γεωγραφικά τουριστικές, περιοχές, στη σημαντική βελτίωση διανομής σε περιοχές όπου ήδη υπήρχε δραστηριοποίηση, αλλά και στην ενίσχυση του δικτύου της μικρής λιανικής σε πανελλαδικό επίπεδο. Η τελευταία στρατηγική προτεραιότητα είχε σκοπό «να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προτιμήσουν τα προϊόντα της Φάρμας Κουκάκη μέσα από μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων».

Το καθαρό χρέος της Φάρμας Κουκάκη κατά το οικονομικό έτος 2022 αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αύξησης του κόστους των αποθεμάτων και της διατήρησης υψηλότερων αποθεμάτων ασφαλείας, που υπαγόρευσε η στρατηγική συμπίεσης των περιθωρίων κερδοφορίας. Διαμορφώθηκε λοιπόν σε €9.845.646, με αύξηση κατά €5.860.602, υπερδιπλασιασμένο κατά 147,05%..

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 8,6 εκατ. ευρώ, μειούμενα κατά 15,12% σε σχέση με το 2021. Η εταιρεία διατηρεί σε εξέλιξη επενδυτικά σχέδια ύψους 18 εκατ. ευρώ, με κυριότερους στόχους τη μείωση ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την ιδιοπαραγωγή ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής), την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων προϊόντων, μέσω εγκατάστασης εξοπλισμού αυξημένης υγιεινής. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €335.340, μειωμένα κατά 87,94% σε εκείνα του 2021, διαμορφούμενα σε €2.444.526 κατ’ απόλυτη τιμή. Τα κέρδη EBITDA, αντίστοιχα, σημείωσαν πτώση κατά 49,92% και αντιπροσώπευσαν το 5,94% του ετήσιου τζίρου, έναντι 13,79%, που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021. Η απόδοση του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 0,85% για το 2022, έναντι 7,15% το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Γιατί αργεί η ωρίμανση της ιδέας Ready-To-Drink ούζου, αλλά και γιατί δεν αποκλείεται κιόλας

«Ο καλύτερος μεζές για το ούζο είναι η παρέα», συνηθίζουν να λένε οι Μυτιληνιοί. Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθούν οι μεγαλύτερες ελληνικές αποσταγματοποιίες που παρασκευάζουν ούζο να προωθήσουν το προϊόν και να αυξήσουν τις πωλήσεις του τα τελευταία χρόνια.

Συμπράξεις για αύξηση της κατανάλωσης – Ο ρόλος του τουρισμού
Ο τουρισμός βοηθά την αύξηση του όγκου πωλήσεων ούζου στην εστίαση, οπότε και οι εταιρείες επικεντρώθηκαν σε συνεργασίες με σεφ, food experts, influencers φαγητού για να κάνουν τα καλύτερα pairings.

Η Ποτοποιία Ι. Βαρβαγιάννη προχώρησε σε συνεργασίες με βιομηχανίες που παράγουν φαγώσιμα προϊόντα που ταιριάζουν γευστικά με το ούζο, όπως εκείνη με το Αυγοτάραχο Τρικαλινός τον περασμένο Ιούνιο, για από κοινού τοποθέτηση και προώθηση.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο τουρισμός βοηθά και τη γνωριμία με το προϊόν, ώστε να πάρουν τη συνήθεια να πίνουν ούζο και πίσω στη χώρα τους όσοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα και το δοκίμασαν.

Πρόσφορα κοινά είναι οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι έχουν στην παράδοση των ποτών τους αποστάγματα από βότανα. Πεδίο δόξης λαμπρόν για τις εξαγωγές λοιπόν. Οι εξαγωγές της Ποτοποιίας Πλωμαρίου πέρσι ξεπέρασαν το 60% του συνολικού τζίρου. Η αξία πωλήσεων στη Γερμανία ξεπέρασε το 2022 εκείνη της Ελλάδας για την εταιρεία.

Η ανάγκη για μια νέα ιδέα
– Ο παράγων της χημείας και η αποδοχή από την αγορά
«Χρειάζεται να δημιουργήσουμε νέους τρόπους κατανάλωσης ούζου. Τον γευστικό συνδυασμό με το φαγητό, παρότι επιτυχημένος, τον εξαντλήσαμε. Χρειαζόμαστε κάτι νέο, που να απευθύνεται και στη νεολαία και να αποσυνδέσει μερικά ένα κομμάτι της κατανάλωσης από το γεύμα», είπε στο FOODReporter στέλεχος πωλήσεων ούζου.

Από την Ποτοποιία Πλωμαρίου, το επιβεβαίωσαν: «Εξετάζουμε νέα προϊόντα, έχουμε ιδέες, θα δούμε ποιες μπορούν να γίνουν πράξη».

Η διευθύντρια marketing της Ποτοποιίας Πλωμαρίου, Ελευθερία Καλφοπούλου, μίλησε για το «ουζόνερο»:
«Πρόκειται για ένα προϊόν που αναμειγνύεται φρέσκο και η τυποποίησή του δεν είναι εφικτή, εξαιτίας των ασταθών χημικών ενώσεων που δημιουργεί ο γλυκάνισος όταν ανακατεύεται με το νερό».

Η έλλειψη σταθερότητας ως προς το οργανοληπτικό αποτέλεσμα, όταν μπερδεύονται τα βότανα -και κυρίως ο γλυκάνισος- της κάθε συνταγής ούζου με το νερό και επιτυγχάνεται η λεγόμενη «γαλάκτωση», είναι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για τη δημιουργία Ready-To-Drink ποτού με βάση το ούζο.

Κατά τα λοιπά, η διεθνής τάση θα έβλεπε με θετικό μάτι τη δημιουργία ενός τέτοιου RTD ποτού, πλάι στη λογική των Hard Seltzers.

Πρόκειται για επιδίωξη με επικέντρωση στις εξαγωγές, καθώς η συγκεκριμένη υποαγορά δεν εμφανίζεται τόσο ανεπτυγμένη στην Ελλάδα. Ρωτώντας σχετικά την Ποτοποιία Πλωμαρίου, δεν… έκλεισαν την πόρτα, ούτε όμως επιβεβαίωσαν ότι έχουν σκεφτεί κάτι τέτοιο.

Τεχνολόγοι ποτών με ειδίκευση στην αποσταγματοποιία εξήγησαν στο FOODReporter ότι το «κλειδί» για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι οι περισσότεροι αλκοολικοί βαθμοί, ώστε να σταθεροποιηθούν οι ενώσεις και οι τανίνες που θα αναδύονται σε γεύση και άρωμα από το ποτό, αλλά «θα χρειαστεί πολύ περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη».

Με το βλέμμα στις νέες γενιές
Μιλάμε για ένα προϊόν, το οποίο θα έχει προκαταλάβει την πρόσμιξη ούζου με νερό, ενδεχομένως με την προσθήκη γεύσεων φρούτων, εσπεριδοειδών, μούρων ή άλλων.

Θα πωλείται στο ράφι, θα σερβίρεται παγωμένο. Bartenders ανά την Ελλάδα ήδη έχουν συμπεριλάβει το ούζο σε δροσερά κοκτέιλ τους στα bars.

Ίσως η Generation Z ή η Generation Alpha σε δέκα χρόνια από τώρα να το λάτρευε…

Καταναλωτικές έρευνες δείχνουν πως τα νεαρά άτομα άνω των 18 πίνουν λιγότερο και έχουν ξεκάθαρη τάση προτίμησης σε τυποποιημένα και όχι χύμα ποτά, συμπεριλαμβανομένου και του ούζου.

«Οι νέοι ενδιαφέρονται για ασφαλή brand και για ποιότητα που γνωρίζουν. Δεν θέλουν να πειραματίζονται, επειδή τους ενδιαφέρει η ασφάλεια, η υπεύθυνη κατανάλωση και η εικόνα τους», είπε η κυρία Καλφοπούλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter