Και εγένετο… Campari Hellas

Την απόφαση του ομίλου Campari να δραστηριοποιηθεί αυτόνομα στην Ελλάδα μέσω θυγατρικής του εταιρείας επικυρώνει η πρόσφατη μετονομασία της εταιρείας «Καλογιάννης-Κούτσικος ΜΑΕ» (θυγατρικής του ομίλου) σε «Campari Hellas ΜΑΕ».

Η σχετική απόφαση ελήφθη σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 31 Μαΐου. Με την ίδια απόφαση τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς τον σκοπό της, στον οποίο προστέθηκαν μεταξύ άλλων:

  • η απόκτηση εμπορικών σημάτων και παγίων στοιχείων
  • η απόκτηση συμμετοχής σε άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη αγορά τροφίμων και ποτών και στις συναφείς αγορές
  • η παροχή υπηρεσιών εστίασης και παροχής τροφίμων και ποτών.
  • η παροχή, λήψη και ανταλλαγή υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και λοιπών συναφών υπηρεσιών, προς/από και με τις λοιπές εταιρείες του ομίλου Campari όπως υπηρεσιών στους τομείς των χρηματοοικονομικών, του μάρκετινγκ, των νομικών θεμάτων, των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, των logistics, του εμπορίου και των πληροφοριακών συστημάτων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 σε ισχύ η αλλαγή στη διανομή
Σημειώνεται ότι ο όμιλος Campari έχει ήδη ενημερώσει την Coca-Cola Τρία Έψιλον και την Beverage World, οι οποίες διανέμουν και πωλούν σήμερα προϊόντα του ομίλου στην ελληνική αγορά, ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2024 επέρχεται αλλαγή στη διανομή των προϊόντων αυτών, ώστε αυτή να γίνεται μέσω της Campari Hellas. Μίας εταιρείας που, με τη μέχρι πρότινος επωνυμία της, δραστηριοποιείται από το 1987 στον κλάδο των ποτών, έχοντας ως πελάτες στο εξωτερικό αποκλειστικά θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Campari, ενώ για την εγχώρια αγορά αποκλειστικά έναν εμπορικό αντιπρόσωπο για το Ούζο 12 και έναν για τη βότκα Serkova.

Πώς έκλεισε το 2022 η πρώην «Καλογιάννης-Κούτσικος ΜΑΕ»
Η πρώην «Καλογιάννης-Κούτσικος ΜΑΕ» έκλεισε το 2022 με μειωμένο κύκλο εργασιών, στα 14,98 εκατ. ευρώ, έναντι 15,80 εκατ. το 2021, λόγω των μειωμένων κατά 2,27 εκατ. ευρώ ενδοομιλικών πωλήσεων εξωτερικού, ενώ αντίθετα στην εσωτερική αγορά οι πωλήσεις της ήταν αυξημένες. Σημειωτέον ότι το 85,09% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από πωλήσεις σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Campari στο εξωτερικό. Το περιθώριο καθαρού κέρδους για το 2022 μειώθηκε κατά 41,36%, εξαιτίας της αύξησης του κόστους προμήθειας αλκοόλης και υλικών συσκευασίας, αλλά και της μείωσης των πωλήσεων στην κύρια αγορά δραστηριοποίησης του Ούζου/Gold12, ενώ και τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 3,57 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6,18 εκατ. το 2021 (-42,34%).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς: Έσπασαν το φράγμα των 50 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις

Το φράγμα των 50 εκατομμυρίων ευρώ έσπασαν για πρώτη φορά οι πωλήσεις των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς το 2022, χρονιά στη διάρκεια της οποίας ο ισπανικός όμιλος Grupo Profand απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (68,5%) της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2022, ο περσινός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 52,70 εκατ. ευρώ, έναντι 49,27 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,96%, ενώ παρά τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξήσεις του κόστους κοντά στο 30%, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,46% σε σχέση με το 2021, από το 21,66% στο 23,12%. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στο ποσό των 5,39 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 3,72 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 45,03%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 2,72 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία το 2022 πούλησε 6.634.965 κιλά ψάρια, έναντι 7.530.398 κιλών το 2021, εκ των οποίων τα 4.420.851 κιλά ήταν ιδιοπαραγωγής (67%) και τα υπόλοιπα 2.214.114 κιλά ήταν παραγωγή συνεργαζόμενων μονάδων (33%). Το αντίστοιχο ποσοστό το 2021 ήταν 61% ιδιοπαραγωγή και 39% συνεργαζόμενες μονάδες.

Εξάλλου, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς προχώρησαν πέρυσι σε επενδύσεις συνολικού ύψους 1,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,29 εκατ. αφορούσαν σε μηχανολογικό εξοπλισμό τόσο στο τμήμα της πάχυνσης, με ανανέωση του υφιστάμενου πλωτού εξοπλισμού, όσο και στο τμήμα του ιχθυογεννητικού σταθμού με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι στόχοι για το 2023
Όσον αφορά στο 2023, στους πρώτους δύο μήνες του έτους σύμφωνα με την εταιρεία καταγράφηκαν αυξημένες πωλήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 σε τσιπούρα και λαβράκι, ενώ επίσης παρατηρούνται αυξημένες τιμές πώλησης κυρίως στο λαβράκι. Υπάρχει πάντως τάση σταθεροποίησης ή και μείωσης σε κάποιες κατηγορίες πρώτων υλών (τροφές, υλικά συσκευασίας).

Κατά τ’ άλλα, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει την υδατοκαλλιέργεια Φθιώτιδας με σημαντικές επενδύσεις σε χερσαίες υποδομές, εγκαταστάσεις παραγωγής και σκάφη συγκομιδής και μεταφοράς, προσδοκώντας ότι η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα στη Φθιώτιδα, κυρίως σε μικρά μεγέθη ψαριών, θα της επιτρέψει να επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη στην αγορά των ΗΠΑ και στο λιανικό εμπόριο. Επίσης, η εταιρεία επικεντρώνεται στην μείωση του κόστους στη συντήρηση, στα υλικά συσκευασίας, στις μεταφορές, και, από πλευράς παραγωγής ιδιαίτερα, στην πιο στοχευμένη και αποδοτική κατανάλωση ζωοτροφών.

Στους βασικούς στόχους για το 2023 περιλαμβάνονται επίσης: η ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, οι σταδιακές υποβολές είσπραξης από τα επενδυτικά σχέδια, ο ανασχεδιασμός του δανεισμού λόγω αύξησης των επιτοκίων και η συμφωνία με εταιρεία για κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε γόνο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Νέα επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Πάτρας

Στην επέκταση της αποθήκης του εργοστασίου της Πάτρας, με επένδυση 1,2 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας και την υποστήριξη των εξαγωγών.

Το πλάνο επέκτασης της αποθήκης περιλάμβανε αύξηση παραγωγικότητας και αύξηση αποθηκευτικού χώρου: Στις εγκαταστάσεις έχουν πλέον προστεθεί 3.000 τ.μ. ωφέλιμου χώρου, που αντιστοιχούν στην αποθήκευση 20% περισσότερων παλετών προϊόντων. Μέσα από το βελτιωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, η εταιρεία προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους της.

Συνολικά, στην αποθήκη του εργοστασίου της Πάτρας απασχολούνται 60 εργαζόμενοι κατ’ έτος. Η επένδυση προσδίδει αυξημένες μακροπρόθεσμες δυνατότητες στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία και ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση του εργοστασίου της Πάτρας εντός του ευρωπαϊκού δικτύου του Ομίλου Ηeineken. Η μονάδα εξυπηρετεί απευθείας το πελατολόγιο της εταιρείας σε δυτική και νότια Ελλάδα, μεγάλο μέρος κεντρικής και νησιωτικής Ελλάδας, προμηθεύοντας τα κέντρα διανομής σε Αθήνα και Κρήτη. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανοίξει νέο κεφάλαιο στις εν Ελλάδι δραστηριότητές της.

Η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης αναίρεσης που είχε καταθέσει κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου για το πρόστιμο των 26,7 εκατ. ευρώ του 2015 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κλείνει έναν κύκλο. Κύκλοι της εταιρείας δήλωσαν στο FOODReporter ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση «δεν επηρεάζει αρνητικά κανέναν από τους δείκτες της εταιρείας, καθώς το πρόστιμο είχε εγγραφεί στον ισολογισμό του 2017».

Ακολουθεί η πλήρης θέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για το θέμα: «Ενημερωθήκαμε για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε αναλυτικά μόλις την έχουμε στα χέρια μας και διαβάσουμε το πλήρες περιεχόμενό της.

Σεβόμαστε απόλυτα την κάθε απόφαση της δικαιοσύνης, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα δεν συνάδει με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς: Μόνο το γεγονός ότι ο αριθμός των ζυθοποιιών στην ελληνική αγορά μπύρας κατά την περίοδο του ελέγχου αυξήθηκε από πέντε σε πάνω από 40, ενώ η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεδειγμένα απώλεσε πολύ μεγάλο μέρος του μεριδίου αγοράς της, είναι αποδείξεις της υγιούς λειτουργίας του ανταγωνισμού, όπως έχει αποτυπωθεί σε σχετικές αποφάσεις ανάλογων υποθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες αναρωτιόμαστε αν και με ποιο τρόπο ελήφθησαν υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει και μία ακόμη αναμφισβήτητη πραγματικότητα: Η εταιρεία μας επενδύει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα εδώ και 60 χρόνια στη χώρα μας, όπως αποδεικνύεται από ανεξάρτητες Μελέτες Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος.

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούμε με διαφάνεια και υπευθυνότητα, βάζοντας πάντα πάνω από όλα τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας και τους Έλληνες καταναλωτές οι οποίοι και μας τιμούν διαχρονικά με την εμπιστοσύνη τους».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter