Makios Logistics: Επιδιώκει ενίσχυση δραστηριοτήτων στις μεταφορές συσκευασμένων τροφίμων, υγρών και χύδην προϊόντων

Σημαντική αύξηση τζίρου παρουσίασε το 2022 η Makios Logistics, ως αποτέλεσμα της έντονης οργανικής ανάπτυξης που επιτεύχθηκε, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 34,10% σε σχέση με το 2021, κλείνοντας στα 66,20 εκατ. ευρώ (2021: 49,36 εκατ.), ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 19,84%, φτάνοντας τα 8,02 εκατ. ευρώ (2021: 6,69 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν για τον όμιλο στα 2,28 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,44% σε σχέση με το 2021 (2,34 εκατ.), ενώ τα καθαρά κέρδη χρήσης έκλεισαν στα 1,85 εκατ. ευρώ, έναντι 2,34 εκατ. το 2021.

Οι επενδύσεις των 12 εκατ. ευρώ το 2022 και το νέο πρόγραμμα για αγορά νέων μεταφορικών μέσων
Το πρόγραμμα επενδύσεων της Makios Logistics για το 2022 ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του αποθηκευτικού κέντρου της Γέφυρας, την επέκταση του φωτοβολταϊκού πάρκου στις στέγες των εγκαταστάσεων του Καλοχωρίου και την έναρξη της κατασκευής του νέου αποθηκευτικού κέντρου στον Ασπρόπυργο. Πραγματοποιήθηκε επίσης σημαντική αύξηση του στόλου των φορτηγών ψυγείων και των φορτηγών συλλογής γάλακτος.

Το 2023, αναμένεται να ολοκληρωθεί η νέα αποθήκη της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας 20.000 τ.μ., και να ολοκληρωθεί η αγορά αποθήκης στο Καλοχώρι, επιφάνειας 4.300 τ.μ.. Περαιτέρω πρόγραμμα επενδύσεων είναι σχεδιασμένο και στα τμήματα των μεταφορών με την αγορά νέων μεταφορικών μέσων για την επέκταση των στόλων της εταιρείας.

Πρόγραμμα στοχευμένης ανάπτυξης
Όπως τονίζει η διοίκηση της εταιρείας, υλοποιείται ένα πρόγραμμα στοχευμένης οργανικής αλλά και ανόργανης ανάπτυξης της Makios Logistics, το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα:

  • στον κλάδο των μεταφορών συσκευασμένων τροφίμων, την περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια.
  • στον κλάδο αποθήκευσης, την ανάπτυξη του τμήματος στην Αττική και στο εξωτερικό, και
  • στον κλάδο μεταφορών υγρών και χύδην προϊόντων τη σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, μέσω των θυγατρικών της.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

ΙΕΛΚΑ: 9 στους 10 καταναλωτές βρίσκουν εξυπηρετικό το προσωπικό των σούπερ μάρκετ

Ιδιαίτερα υψηλά αξιολογεί το προσωπικό των σούπερ μάρκετ και τον αντίστοιχο ρόλο του το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από τις επαναλαμβανόμενες έρευνες καταναλωτών του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ετήσιας πανελλήνιας έρευνας του ΙΕΛΚΑ, έχοντας δείγμα 2.000 καταναλωτών από ολόκληρη την Ελλάδα επιβεβαιώνουν αυτή την τάση:

Πράγματι, εννέα στους δέκα καταναλωτές αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά τον ρόλο του προσωπικού των σουπερμάρκετ. Το 90% του ερωτώμενου κοινού της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε τους μήνες Δεκέμβριο του 2022 και Ιανουάριο του 2023, σταθερά αξιολογεί θετικά το ρόλο του προσωπικού των σούπερ μάρκετ στην παροχή βοήθειας και εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια των αγορών τους. Επιπλέον, σε ποσοστό της τάξης του 80%, το καταναλωτικό κοινό διατηρεί προσωπική επαφή με το προσωπικό στα σερβιριζόμενα τμήματα του σουπερμάρκετ, δηλαδή στο μανάβικο, στο κρεοπωλείο και στους πάγκους κοπής τυριών και αλλαντικών.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι στο μυαλό των καταναλωτών αναβαθμίζεται η παρεχόμενη υπηρεσία στο κατάστημα, χάρη στην έγκαιρη και καίρια επέμβαση του προσωπικού και στη διάδρασή του με τον κάθε καταναλωτή. Παράλληλα γίνεται φανερό ότι τα καταστήματα του λιανεμπορίου τροφίμων, λόγω και της υψηλής συχνότητας των αγορών εκ μέρους των καταναλωτών, αποτελούν και «κοινωνικό δεσμό για τις τοπικές κοινωνίες».

Περισσότερες γυναίκες, περισσότερα μέλη ευπαθών ομάδων
Ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού των καταστημάτων εντάσσεται στις ευπαθείς ομάδες και με την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, για την προστασία του, μπήκε σε αναστολή εργασίας και επομένως προσλήφθηκε νέο προσωπικό για την αντικατάσταση του. Το επιπλέον προσωπικό φαίνεται πως διατηρήθηκε στην πλειοψηφία του. Στο προσωπικό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες σε ποσοστά 65% έως 70%. Οι μεγάλες αλυσίδες κατά κανόνα παρέχουν καλύτερες μισθολογικές παροχές, με μισθούς υψηλότερους από τον κατώτατο που ορίζει η Πολιτεία. Περισσότερο από το 67% των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.

Παράλληλα, από τον ΙΕΛΚΑ εκτιμάται ότι οι εν λόγω θέσεις παρέχουν και μεγαλύτερη ασφάλεια, σε σχέση με άλλους κλάδους σε ό,τι αφορά τη μελλοντική προοπτική ως προς τη διατήρηση της εργασίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

KPMG: Μέση ανάπτυξη κατά 7,1% στο ελληνικό οργανωμένο λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

Μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κύκλου εργασιών 7,1% σημείωσε το οργανωμένο λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με την έρευνα «The future of Retail: A deep dive into grocery Retail in Greece» της KPMG.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τζίρου ήταν ποσοστιαία αντίστοιχος με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο του λιανικού εμπορίου.

Την ίδια περίοδο, το περιθώριο μεικτού κέρδους του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα παρουσιάζει ανάπτυξη, μέσου ετήσιου ρυθμού 3%.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, ο λόγος των χρεών σε σχέση με την κερδοφορία (Net debt / EBITDA) παρουσιάζει μείωση, φτάνοντας στο 3,9% για το 2021, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις καταφέρνουν και βελτιώνουν την κερδοφορία τους τα τελευταία χρόνια.

2.700 καταστήματα που ανήκουν σε 53 αλυσίδες
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο αριθμός των καταστημάτων οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στα 2.700, τα οποία ανήκουν σε 53 αλυσίδες συνολικά. Οι έξι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές στην οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο είχαν επιτύχει κύκλο εργασιών 8,46 δισ. ευρώ περίπου, αθροιστικά για το 2021, ποσό αυξημένο κατά 61%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών τους το 2017.

Οι κυρίαρχες τάσεις παγκοσμίως για τις επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου είναι η εισχώρηση της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως το metaverse, η υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, η αυτόνομη παράδοση των προϊόντων, οι συνεργασίες και τα οικοσυστήματα μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας επόμενης γενιάς.

Οι επικρατέστερες τάσεις του μέλλοντος στο ελληνικό οργανωμένο λιανεμπόριο
Σύμφωνα με την έρευνα, επικρατέστερες τάσεις στην Ελλάδα αποτελούν η επέκταση της φυσικής παρουσίας των μεγάλων ανταγωνιστών μέσω εξαγορών τοπικών αλυσίδων με μικρά καταστήματα, η επιστροφή των καταναλωτών στην αγορά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η εστίαση και η επένδυση σε πρωτοβουλίες ESG και η προτίμηση των καταναλωτών στην εξαιρετικά γρήγορη παράδοση συγκεκριμένου εύρους προϊόντων μέσω του Quick commerce.
Συμπερασματικά, η αγορά του οργανωμένου λιανικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, παρόλα τα εμπόδια και τις προκλήσεις που εξελίσσονται παγκοσμίως. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στις δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις διαδικασίες back office, όσο και στην άμεση επαφή με τους καταναλωτές κατά τη διαδικασία των αγορών, θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη και στις δύο πλευρές και θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter