Η αυξημένη ζήτηση γυάλινων φιαλών και η άνοδος στην υαλουργία ωθούν προς τα πάνω τις πωλήσεις της Frigoglass

Η ισχυρή ζήτηση στον κλάδο της υαλουργίας, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης γυάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων, αλλά και οι αυξημένες παραγγελίες για ψυγεία σε Ασία, Αφρική και δυτική Ευρώπη συνετέλεσαν στην αύξηση των πωλήσεων της Frigoglass, κατά 38,5% στο τρίτο τρίμηνο του 2022, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Οι συνολικές πωλήσεις του τρίτου τριμήνου του 2022 έφθασαν τα 126,97 εκατ. ευρώ έναντι 91,64 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2021.

Οι συνολικές πωλήσεις εννεαμήνου 2022 για τη Frigoglass έφθασαν τα 375,19 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27,9% συγκριτικά με τα 293,24 εκατ. ευρώ του πρώτου εννεαμήνου του 2021.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης αυξήθηκαν κατά 24,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2022, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και της διογκωμένης ζήτησης. Η αύξηση πωλήσεων επιτεύχθηκε παρά τη σημαντική μείωση των παραγγελιών σε Ρωσία και Ουκρανία λόγω της μεταξύ τους ένοπλης σύγκρουσης.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του Ομίλου Frigoglass για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανακοινώθηκε ότι μειώθηκαν κατά 45%, από τα 12,53 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2021, στα 6,89 εκατ. ευρώ. Συνολικά, για το πρώτο εννεάμηνο 2022 τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA έφθασαν τα 41,64 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη της τάξεως του 0,7% σε σχέση με τα 41,92 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2021.

Μείωση παραγωγικότητας στα εργοστάσια σε Ρουμανία και Ρωσία
Η μείωση του περιθωρίου του προσαρμοσμένου EBITDA οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Όμιλος Frigoglass ως απάντηση στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο αυξημένο κόστος πρώτων υλών και στο ιδιαίτερα υψηλό κόστος μεταφορικών λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οφείλονται ακόμη στη μείωση παραγωγικότητας στα εργοστάσια της Frigoglass σε Ρουμανία και Ρωσία, καθώς και στο λιγότερο ευνοϊκό μείγμα ενέργειας στη Νιγηρία.

Οι παραπάνω παράγοντες αντιστάθμισαν τα οφέλη της αύξησης του όγκου πωλήσεων, των αναπροσαρμογών των τιμών και των χαμηλότερων εκπτώσεων.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 294,2 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, έναντι 256,8 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 62,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εννεαμήνου 2022, έναντι 79,2 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα ταμειακά μας διαθέσιμα ανέρχονταν σε 54,7 εκατ. ευρώ στις 31 Οκτωβρίου 2022, εκ των οποίων 42,4 εκατ. ευρώ στη Νιγηρία και 1,3 εκατ. ευρώ στη Ρωσία.

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Frigoglass στη Ρωσία εμφάνισε συνολικό δανεισμό 30,6 εκατ. ευρώ, ο οποίος είναι κυρίως κατ’ απαίτηση. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Όμιλος εξασφάλισε ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 35 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης κατά 20 εκατ. ευρώ επιπλέον.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Γύρισαν σε κέρδη τα αποτελέσματα EBITDA των Κυλινδρόμυλων Κ. Σαραντόπουλου στο εννεάμηνο του 2022

Αύξηση κατά 29,2% εμφάνισε στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022 ο Όμιλος Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος ΑΕ, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2021. Σύμφωνα με την κοινοποίηση της εισηγμένης προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, ο Όμιλος επέστρεψε στα κέρδη EBITDA, ύψους €460.713,45 για το πρώτο εννεάμηνο του 2022, έναντι ζημιών ύψους €1.148.947,32 ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο 2021.

Αντίστοιχα, η εταιρεία εμφάνισε κέρδη EBITDA ύψους €347.946,90 στο φετινό πρώτο εννεάμηνο έναντι ζημιών €425.649,17 για το πρώτο εννεάμηνο του 2021. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία εμφάνισε ζημιές ύψους €750.740 περίπου στο δωδεκάμηνο του 2021.

Μείωση δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων, αύξηση ταμειακών διαθεσίμων
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στη λήξη του πρώτου εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 15,17 εκατ. ευρώ στη λήξη του οικονομικού έτους 2021. Αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος ΑΕ στη λήξη του πρώτου εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε 11,41 εκατ. ευρώ, έναντι 12,05 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021.

Ακόμη, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε €216.837,42 στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2022 έναντι €157.026,78 την 31η Δεκεμβρίου 2021. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε €363.854,89 στη λήξη του πρώτου εννεαμήνου του 2022, αντί €300.913,95 στο τέλος του 2021. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στη λήξη του εννεαμήνου 2022 ανήλθαν σε €7.490.205,30, έναντι €8.129.413,06 στο τέλος του 2021 και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στη λήξη του εννεαμήνου 2022 ανήλθαν σε € 2.651.170,74, έναντι €3.464.800,06 στο τέλος του 2021.

Η πολεμική σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιφέρει μεγάλες διαταραχές στον εφοδιασμό των ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο, που σιτίζονται με σιτάρι αυτής της προέλευσης. Συν τοις άλλοις, η έντονη διακύμανση της ισοτιμίας ευρώ και δολαρίου έχει επιφέρει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών, που αποτελούν την πρώτη ύλη της αλευροβιομηχανίας.

Όπως εκτιμά η εταιρεία Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος ΑΕ, η ενεργειακή κρίση έχει επιφέρει κι αυτή με τη σειρά της σημαντικές αυξήσεις, τόσο στο κόστος παραγωγής των προϊόντων της εταιρείας, όσο και στο κόστος μεταφοράς. Άλλωστε, ταυτόχρονα είναι υπαρκτή και η αύξηση των επιτοκίων, γεγονός που έχει επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησης τόσο της εταιρείας, όσο και του Ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: Εκθεσιακό πρόγραμμα που φτάνει ως την Ιαπωνία για το 2023

Έντονη παρουσία σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας θα έχει το 2023 η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το εκθεσιακό πρόγραμμα που ψηφίστηκε από το περιφερειακό συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου., με συνολικό ενδεικτικό κόστος 973.800 ευρώ. Μεταξύ των εκθέσεων όπου η περιφέρεια θα έχει φυσική παρουσία είναι οι εξής:

 • HORECA (Αθήνα, Φεβρουάριος 2023): Πρόβλεψη για διαδραστικό περίπτερο έως 27,5 τ.μ., με ενδεικτικό κόστος 10.000 ευρώ.
 • Gulfood (Ντουμπάι, Φεβρουάριος 2023): Σχεδιασμός για συμμετοχή έως έξι εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 37.200 ευρώ.
 • Οινόραμα (Αθήνα, Μάρτιος 2023). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως 20 εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 50.000 ευρώ.
 • Foodex Japan (Τόκιο, Μάρτιος 2023, πρώτη συμμετοχή της περιφέρειας). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως πέντε εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 30.000 ευρώ.
 • Food Expo – Oenotelia (Αθήνα, Μάρτιος 2023). Σχεδιασμός για συμμετοχή 35 εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 85.000 ευρώ.
 • Prowein (Ντίσελντορφ, Μάρτιος 2023). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως 10 εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 45.000 ευρώ)
 • International Food & Drink Event (Λονδίνο, Μάρτιος 2023, πρώτη συμμετοχή της περιφέρειας). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως πέντε εκθετών, σε ομαδικό περίπτερο περίπου 20 τ.μ.,με ενδεικτικό κόστος 50.000 ευρώ.
 • Seafood Expo Global (Βαρκελώνη, Απρίλιος 2023, πρώτη συμμετοχή της περιφέρειας). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως πέντε εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 37.200 ευρώ.
 • Bio Festival (Αθήνα, Μάιος 2022). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως 15 εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 25.000 ευρώ.
 • SIAL Canada (Τορόντο, Μάιος 2023, πρώτη συμμετοχή της περιφέρειας). Συμμετοχή τεσσάρων επιχειρήσεων με ενδεικτικό κόστος 37.200 ευρώ.
 • London Wine Fair (Λονδίνο, Μάιος 2023). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως δέκα εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 46.000 ευρώ.
 • Κρασί, Μέλι, Λάδι & Ελιά (Αθήνα, Ιούνιος 2023). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως δέκα εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 20.000 ευρώ.
 • The Summer Fancy Food Show (Νέα Υόρκη, Ιούνιος 2023). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως τεσσάρων εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 18.000 ευρώ.
 • Anuga (Κολωνία, Οκτώβριος 2023). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως 12 εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 50.000 ευρώ.
 • Food & Life 2023 (Μόναχο). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως δέκα εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 45.000 ευρώ.
 • Foodtech (Αθήνα, Νοέμβριος 2023, πρώτη συμμετοχή της περιφέρειας). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως έξι εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 17.000 ευρώ.

Central Wine Fair (Αθήνα). Σχεδιασμός για συμμετοχή έως δέκα εκθετών, με ενδεικτικό κόστος 20.000 ευρώ.

Επίσης, το πλάνο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει την αναβάθμιση της πλατφόρμας Agora Central Greece, με στόχο την ανάδειξη του πλούτου των προϊόντων της περιφέρειας από όλους τους κλάδους με επαρκή βάση δεδομένων, καθώς και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, με ενδεικτικό κόστος 40.000 ευρώ, με στόχο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στον τομέα των εξαγωγών, αποσκοπώντας στη σύναψη αρχικών συμφωνιών με αντίστοιχους τοπικούς εισαγωγικούς οίκους.

Τι επιδιώκει η περιφέρεια με τη συμμετοχή της σε εκθέσεις
Όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του περιφερεικού συμβουλίου, μέσω των συμμετοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις με φυσική παρουσία επιδιώκεται:

 • Η αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά τα έτη 2020-2022 λόγω της πανδημίας.
 • Η αύξηση των επαγγελματικών συναντήσεων (Β2Β) και η σύναψη νέων ή η ανανέωση υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών.
 • Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της Περιφέρειας σε κρίσιμους κλάδους με εξαγωγικές δυνατότητες.
 • Η αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Η καλλιέργεια της εξαγωγικής κουλτούρας μεταξύ των επιχειρήσεων.
 • Η αύξηση του αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Η ενιαία παρουσία και προβολή των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Made in Central Greece).

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter