SEP Markets: Γιατί αποφάσισε να μεταβιβάσει 9 καταστήματα στη Σκλαβενίτης

Με την εμπορική πινακίδα της Σκλαβενίτης λειτουργούν πλέον εννέα από τα έντεκα καταστήματα της τοπικής αλυσίδας SEP Markets Παπαδόπουλος στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των εν λόγω καταστημάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η SEP Markets στις οικονομικές καταστάσεις της για το 2021, η συγκεκριμένη κίνηση είναι μια «στρατηγική συνεργασία με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους μεταξύ των δύο εταιρειών και έρχεται ως έμπρακτη στήριξη της SEP Markets Παπαδόπουλος και των εργαζομένων της, καθώς μέσω της συμφωνίας, θα διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία της τοπικής εταιρείας η οποία θα μπορεί να εστιάσει σε νέους τομείς δραστηριότητας».

Το βάρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Για την απόφαση της SEP Markets αξιολογήθηκε το γεγονός ότι την 31η Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ειχε καταστεί αρνητικό, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας, γεγονότα που, όπως αναφέρεται, «επιδεικνύουν την ύπαρξη ουσιώδους δυσχερειών στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας».

Μέσω της συνεργασίας με τη Σκλαβενίτης, αλλά και του «λουκέτου» που έβαλε η εταιρεία σε υποκατάστημα που διατηρούσε με δραστηριότητα γυμναστηρίου, η διοίκηση της SEP Markets αναφέρει πως διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας, μέσω εξόφλησης σημαντικού μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 5,28 εκατ. ευρώ (έναντι 6,48 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (3,25 εκατ.) αφορά σε

Μειωμένος ο κύκλος εργασιών το 2021
Η πορεία των εργασιών της SEP Markets το 2021 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 10% περίπου σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, ο τζίρος της αλυσίδας διαμορφώθηκε στα 15,778 εκατ. ευρώ, έναντι 17,63 εκατ. το 2020.

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ήταν ζημίες 726.846 ευρώ, έναντι κερδών 159.704 ευρώ το 2020, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 886.062 ευρώ, έναντι κερδών 20.900 ευρώ το 2020. Σημειώνεται οτι ιστορικά, ο μεγαλύτερος τζίρος της εταιρείας σημειώθηκε το 2016, όταν είχε φτάσει τα 18,6 εκατ. ευρώ, επίδοση που είχε πλησιάσει και το 2019 (18,5 εκατ. ευρώ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Bakehellas: Αύξηση τζίρου και επιστροφή στην κερδοφορία το 2021

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 29,33% εμφάνισε στην οικονομική χρήση 2021 η Bakehellas, από 6,38 εκατ. ευρώ το 2020 σε 8,25 εκατ. ευρώ, «παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα», όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για το 2021.

«Το 2021 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά όπου η συνέχιση της πανδημίας του κορωνοϊού και της συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον και την αγορά», εκτιμάται αντιστοίχως στην οικονομική έκθεση. Στη χρήση 2021, το περιθώριο μεικτού κέρδους της Bakehellas ανήλθε σε 1.715.174,33 και σε ποσοστό 20,78% έναντι 1.657.761,94 και ποσοστό 25,98% της χρήσης του 2020.

Εντός του 2021, η εταιρεία έλαβε από το πρόγραμμα Γέφυρα II κρατικές επιχορηγήσεις ύψους €233.538,23 και €451.517,22 από έκπτωση επιστρεπτέων προκαταβολών.

Το αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρο για την Bakehellas για τη χρήση 2021, ανερχόμενο σε €292.087,82, έναντι ζημιών €127.508,49 στη χρήση 2020. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας έφθασαν τα €289.563,94, ενώ το 2020 είχαν σημειωθεί ζημιές μετά φόρων ύψους 128.588,14. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 7,67% συγκριτικά με το 2020 και διαμορφώθηκαν σε €165.498,32 το 2021 από €179.252,77 το 2020.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της Bakehellas ανήλθαν σε 1,95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,17%, 1,7 εκατ. ευρώ για το 2020.

Μειωμένος δανεισμός, αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα και επενδύσεις που ενισχύουν την εμπορική πολιτική σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια
Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας στο τέλος του 2021 ανερχόταν σε €3.320.871,52 έναντι €2.599.356,63 στο τέλος του 2020. Στις 23 Μαρτίου 2022, η Bakehellas η πλήρης αποπληρωμή υπολοίπου δανειακής σύμβασης στην Τράπεζα Πειραιώς επέτρεψε την εκκίνηση των διαδικασιών για την άρση προσημείωσης πρώτης σειράς ποσού €516.000 στο ένα εκ των δύο βιομηχανοστασίων της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Ακόμη, στη χρήση 2021 υπερδιπλασιάστηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας (αύξηση 106%), από €546.520,68 το 2020 σε €1.126.046,94 στη λήξη του 2021.

Η εταιρεία παραγωγής, εισαγωγής, αγοράς, πώλησης, εμπορίας και διανομής προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ολοκληρώνει μέσα στο 2022 το επενδυτικό της πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ. Η νέα επένδυση αφορά αφενός τη νέα αποθήκη χωρητικότητας 2.500 παλετοθέσεων και αφετέρου νέες αυτόματες γραμμές παραγωγής αρτοσκευασμάτων υπερσύγχρονης τεχνολογίας στο υπάρχον εργοστάσιο.

Οι νέες επενδύσεις, σε συνδυασμό με τη συνεργασία της Bakehellas με τη βελγική La Lorraine Bakery για την εμπορία αρτοσκευασμάτων θα εξασφαλίσουν ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και ποιοτική αναβάθμιση της προϊοντικής γκάμας. «Η συνεργασία της Bakehellas με τη La Lorraine Bakery προσδίδει τεράστια εμπορική δυναμική. Η ανάπτυξη στο πρώτο εντεκάμηνο του 2022 φτάνει περίπου το 30% ως προς τον όγκο πωλήσεων συγκριτικά με το 2021», δήλωσε στο FOODReporter ο εμπορικός διευθυντής της Bakehellas, Θάνος Λούσης. Η εταιρεία διατηρεί δραστηριότητα στην Κύπρο και διεκδικεί ισχυρή εμπορική ανάπτυξη και στα Βαλκάνια, ιδίως σε Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. «Στην Κύπρο αναπτυσσόμαστε έντονα, μέσω πολύ ανεπτυγμένων και δυναμικών συνεργατών. Με επίκεντρο διανομής την Ελλάδα, στις εκσυγχρονισμένες μας εγκαταστάσεις, στοχεύουμε σε δυναμική εμπορική ανάπτυξη στα Βαλκάνια», πρόσθεσε ο κ. Λούσης. Θυμίζουμε ότι το 2021 η Bakehellas διενέργησε βελτιώσεις και προσθήκες σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αξίας €92.062,84 και αγορές οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού ύψους €66.471,10.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Κρι-Κρι: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις, μειώθηκαν τα κέρδη στο εννεάμηνο

Αυξημένος κατά 24,5% ήταν ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι στο εννεάμηνο του 2022, με τις πωλήσεις της εταιρείας να διαμορφώνονται στα 137,26 εκατ. ευρώ, έναντι 110,24 εκατ. το 2021. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές των υλικών και της ενέργειας οδήγησαν στη μείωση των περιθωρίων κέρδους της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να μειωθούν στο μισό, στα 11,18 εκατ. ευρώ έναντι 22,29 εκατ. το εννιάμηνο 2021. Τα κέρδη προ φόρων κατήλθαν σε 7,44 εκατ. ευρώ, έναντι 19,04 εκατ. το εννιάμηνο 2021, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 5,93 εκατ. ευρώ, έναντι 15,02 εκατ. το εννιάμηνο 2021.

«Καλπάζουν» οι εξαγωγές γιαουρτιού
Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις της Κρι-Κρι αυξήθηκαν κατά 26,6% σε αξία και 16,5% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +30,2%, ξεπερνώντας τα 54 εκατ. ευρώ. Σημαντική ώθηση υπάρχει από την αγορά της Ιταλίας (αύξηση +38,5%), του Ηνωμένου Βασιλείου (αύξηση +20%), και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία και η Αυστρία. Σε επίπεδο δεκαμήνου, οι πωλήσεις γιαουρτιού στο εξωτερικό συνεχίζουν με αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το +31%.

Στο +22,6% οι πωλήσεις γιαουρτιού στην ελληνική αγορά
Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της Κρι-Κρι εμφανίζουν πλέον διψήφια αύξηση +22,6%, ξεπερνώντας τα 46 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τρέχουσα συγκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη συνολική αγορά. Πλέον, η συνολική αξία της αγοράς γιαουρτιού βρίσκεται σε θετικό έδαφος +1,4% [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Σεπ. 2022], παρά την πτώση της σε όγκο. Ταυτόχρονα, ορισμένες υποκατηγορίες της αγοράς όπως αυτές των παιδικών, των βρεφικών και των λειτουργικών γιαουρτιών, στις οποίες η Κρι-Κρι έχει ισχυρή παρουσία, παρουσιάζουν υψηλή ανελαστικότητα, με αποτέλεσμα η πτώση τους να είναι πολύ περιορισμένη ή και να ενισχύονται. Έτσι, το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών Κρι-Κρι διαμορφώνεται πλέον σε 17,1%, αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Σεπ. 2022]. Παράλληλα, στην τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύεται η τάση ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών σε value for money προϊόντα. Από αυτήν αναμένεται να προκύψει όφελος για την Κρι-Κρι, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας. Πλέον, στο δεκάμηνο η ανάπτυξη των εγχώριων πωλήσεων γιαουρτιού ξεπερνά το +23%.

Διψήφια αύξηση πωλήσεων και στα παγωτά
Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις της εταιρίας εμφάνισαν διψήφια μεταβολή +13,1%. Σε αυτήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και το λανσάρισμα της νέας σειράς premium παγωτών Master Rich, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (15,6%) και μειώθηκε κατά -0,1 ποσοστιαία μονάδα σε αξία (15,8%) [στοιχεία NIELSEN, Ιάν.-Αύγ. 2022].


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter