Μασούτης: Σταθερές στα 883 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις, αντεπίθεση το 2022 με νέα καταστήματα

Οριακή αύξηση αξίας πωλήσεων κατά 0,1% παρουσίασε η Μασούτης μεταξύ 2020 και 2021, από τα 882,466 εκατ. ευρώ στα 883,473 εκατ. ευρώ, και κράτησε τον ίδιο αριθμό καταστημάτων κατά την περσινή χρονιά (333), κλείνοντας ένα και ανοίγοντας άλλο ένα. Αυτή τη στιγμή, η Μασούτης διαθέτει σε ολόκληρη την Ελλάδα 297 καταστήματα λιανικής πώλησης, 15 καταστήματα Grand Μασούτης, στη λογική της υπεραγοράς και 21 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry. Ωστόσο, εντός 2022 προβλέπεται η πρόσθεση άλλων επτά καταστημάτων λιανικής πώλησης στο δίκτυο, εν είδει «αντεπίθεσης» για την ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών μέσω εξαγορών. Ο κύριος στόχος, όπως δηλώνεται και στη σχετική οικονομική έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, είναι η επιτάχυνση ανάπτυξης της εταιρείας με την προσθήκη νέων καταστημάτων σε περιοχές όπου δεν έχει ακόμη παρουσία.

Τα καταστήματα των εταιρειών Γαλαξίας ΑΕ και Μαρκάτο ΑΕ έχουν περάσει στην Μασούτης μέσα στο 2022, όπως και καταστήματα στα νησιά του Αιγαίου κι ακόμη, επίκειται η οριστικοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας με τη ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ να αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022

Βιώσιμη ανάπτυξη, αύξηση μικτών κερδών και κερδών μετά από φόρους
Η Μασούτης δηλώνει υπερήφανα ότι διευρύνει την παρουσία της σε νέες περιοχές, με την υποσημείωση ότι τα καταστήματα στην Κρήτη, στα οποία συμφωνήθηκε η συμμετοχή της Διαμαντής Μασούτης, θα διατηρήσουν την υφιστάμενη ταυτότητά τους.

«Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πυκνότερα δίκτυα σούπερ μάρκετ στον κόσμο, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερα κόστη στις επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνει την πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού»: Η παραπάνω φράση υπάρχει σε έκθεση του Μαρτίου του 2021 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αυτήν υιοθετεί η Μασούτης προσπαθώντας να επεκτείνει περισσότερο την επιρροή της με περισσότερα καταστήματα. Ταυτόχρονα, η Μασούτης έχει υιοθετήσει στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητές της και έχει δεσμευτεί μέσα από την αντίστοιχη πολιτική. Επόμενοι στόχοι είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των υφιστάμενων καταστημάτων του δικτύου λιανικής μέσω ανακαινίσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από επενδύσεις σε ποικιλία εμπορευμάτων. Άλλωστε, αυξήθηκε κατά 6% ο αριθμός του προσωπικού της εταιρείας και στο τέλος του 2021 αριθμούσε σε 10.627 άτομα σε επίπεδο ομίλου.

Άλλωστε, ο δείκτης γενικής ρευστότητας για την εταιρεία παρουσίασε βελτίωση κατά 5,5% το 2021, συγκριτικά με τη χρήση του 2020. Τα μικτά κέρδη της Μασούτης αυξήθηκαν κατά 6,4% από 21,73 εκατ. ευρώ το 2020, σε 23,14 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε ποσοστό 19,19%, σε 11,57 εκατ. ευρώ για την οικονομική χρήση 2021, έναντι 9,71 εκατ. ευρώ το 2020.

Στα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας παρουσιάστηκε μείωση 0,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Το χρηματοοικονομικό κόστος στη χρήση παρουσίασε μείωση κατά 8,2%, σε 8,18 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 8,91 εκατ. ευρώ το 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Κρι-Κρι: Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια ροκανίζουν το περιθώριο κέρδους

Έντονα ανοδική πορεία ακολούθησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι, όντας ενισχυμένος τόσο στην κατηγορία των γαλακτοκομικών όσο και σε αυτήν του παγωτού, ωστόσο η απότομη αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας, σε συνδυασμό με τη χρονική υστέρηση των ανατιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα προϊόντα της εταιρείας, οδήγησαν σε σημαντική μείωση της κερδοφορίας σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας ανήλθε σε 83,39 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο 2022, έναντι 70,23 εκατ. του εξαμήνου 2021 (+18,7%). Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση κατά 14% σε όγκο και κατά 17,3% σε αξία και διαμορφώθηκαν σε 61,21 εκατ. ευρώ, έναντι 52,16 εκατ. στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Οι πωλήσεις παγωτού αυξήθηκαν κατά 15,9% σε όγκο και κατά 21,2% σε αξία και διαμορφώθηκαν σε 21,66 εκατ. ευρώ, έναντι 17,87 εκατ. στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 45,8% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση +23,2%.

Μειωμένη κερδοφορία
Ωστόσο, για τους λόγους που προαναφέραμε, το περιθώριο μικτού κέρδους της Κρι-Κρι διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε 22,3% (2021: 35%), και συγκεκριμένα 44,2% (από 51,1%) στο παγωτό και 14,6% (από 30%) στα γαλακτοκομικά. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,07 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο 2022, έναντι 12,58 εκατ. του εξαμήνου 2021 (-59,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,06 εκατ. ευρώ, από 10,05 εκατ. το 2021. Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 7,50 εκατ. ευρώ, έναντι 14,65 εκατ.στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (μείωση 48,8%). Σύμφωνα πάντως με την εταιρεία, το τελευταίο διάστημα η άνοδος των τιμών των υλικών έχει σταματήσει, παρουσιάζοντας επί το πλείστον σταθεροποιητικές τάσεις.

Στροφή των καταναλωτών σε value for money γιαούρτια λόγω των μειωμένων εισοδημάτων
Για το σύνολο του έτους, η διοίκηση της Κρι-Κρι αναφέρει στις εξαμηνιαίες οικονομικές της καταστάσεις ότι ο τομέας του παγωτού φαίνεται πως θα γνωρίσει ισχυρή ανάκαμψη στα μεγέθη πωλήσεων, ενώ η αγορά των γιαουρτιών στην Ελλάδα φέτος είναι αρνητική σε όγκο και σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στις αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση που προκαλεί η μείωση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών, παράλληλα με τη στροφή σε value for money προϊόντα, όπως τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η εταιρεία αναφέρει ότι καταφέρνει να αυξάνει σταδιακά το μερίδιο της τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά αύξησης των πωλήσεων. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι στη χρήση 2022 θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση των συνολικών πωλήσεων με υψηλό διψήφιο ποσοστό και σημαντική υποχώρηση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Χαλκιαδάκης: Πάνω από τα 175 εκατ. ευρώ ο τζίρος του 2021

Aύξηση του κύκλου εργασιών και των µικτών κερδών κατέγραψε το 2021 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης σε σύγκριση µε το 2020, εδραιώνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην τοπική αγορά της Κρήτης, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Πιο αναλυτικά, για το 2021, ο κύκλος εργασιών της Χαλκιαδάκης ανήλθε σε 175.863.915,27 ευρώ, συγκριτικά µε τον κύκλο εργασιών της του 2020, ο οποίος κλείδωσε στα 172.250.155,94 ευρώ. Επιπρόσθετα, κινήθηκε ανοδικά και το κόστος πωληθέντων, το οποίο σηµείωσε αύξηση κατά 1,9%, ήτοι 124.983.707,73 ευρώ.

Τα µικτά κέρδη της εταιρείας για το 2021, αυξήθηκαν κατά 2,58%, αγγίζοντας το ποσό των 50.880.207,54 ευρώ έναντι του ποσού των 49.599.509,94 ευρώ που είχε σηµειώσει το 2020. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους στη χρήση 2021, άγγιξαν τα 9.807.873,61 ευρώ, τα οποία κινήθηκαν ελαφρώς καθοδικά σε σύγκριση µε το 2020 που έφτασαν τα 9.954.780,59 ευρώ.

Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2021, εκείνα ανήλθαν σε 18.349.493,85 ευρώ ή 10,43% επί κύκλου εργασιών, έναντι των 18.623.855,55 ευρώ στη χρήση 2020.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της αλυσίδας την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε 19.961.225,73 ευρώ, έναντι 21.296.692,79 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών (15.483.446,10 ευρώ) να αφορούν σε υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων. Την ίδια στιγμή, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 42.449.734,71 ευρώ, έναντι ποσού 42.404.542,47 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2020, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε επιταγές πληρωτέες (19.729.703,38 ευρώ) και προμηθευτές (11.641.853,80 ευρώ).

Η κρητική αλυσίδα, που ανήκει στον όμιλο Σκλαβενίτη, είχε το 2021 ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 22,7 εκατ. ευρώ (ενώ το 2020 ήταν 24,3 εκατ. ευρώ) και θα διανείµει µέρισµα 9,1 εκατ. ευρώ και αµοιβές σε µέλη του Δ.Σ. 641.429 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Χαλκιαδάκης, η πορεία της εταιρείας κατά την χρήση 2021 ήταν ικανοποιητική υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς.

Ερωτηματικό οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων
Όσον αφορά στη χρήση 2022, η εταιρεία αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος αρνητικής επίδρασης στη µικτή κερδοφορία και στο κόστος λειτουργίας της από την αύξηση του κόστους ενέργειας, των τιµών των εµπορευµάτων και του κόστους µεταφοράς, με την έκβαση των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων και επομένως τις τελικές επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα να παραμένουν για την ώρα ερωτηματικό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter