Cafetex: «Ροκάνισε» τα κέρδη του 2021 η αυξημένη τιμή του καφέ

Ανοδικά κινήθηκε το 2021 ο τζίρος της Cafetex. παρά τη σημαντική επίπτωση στις πωλήσεις της εταιρείας στο κανάλι HORECA κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Ωστόσο, η κερδοφορία της επλήγη από την αύξηση της τιμής του καφέ κατά τους τελευταίους μήνες του 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2021 ο κύκλος εργασιών της Cafetex ανήλθε σε 10.17 εκατ. ευρώ, έναντι 9,41 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 8,1%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 27,7%, έναντι 28,8% το 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του καφέ τους τελευταίους μήνες του 2021, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 639.000 ευρώ, μειωμένα έναντι των 758.000 ευρώ του 2020. Το λειτουργικό EBITDA έκλεισε σε κέρδος 1,44 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,66 εκατ. το 2020.

Επαναδιαπραγμάτευση όρων με προμηθευτές και διπλασιασμός των εξόδων προβολής
Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας εστίασε στην αξιοποίηση κάθε δυνατού μέσου που θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του αντικτύπου της πανδημίας, και εκτός από τη συμμετοχή της σε προγράμματα κυβερνητικής στήριξης, έλαβε επίσης μέτρα για να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα, όπως την εκ νέου διαπραγμάτευση όρων με προμηθευτές ή τον περιορισμό των ταξιδιών-εξόδων στα απολύτως απαραίτητα για όλη τη διάρκεια του 2021. Αξιοσημείωτο στοιχείο στον ισολογισμό της εταιρείας αποτελεί η μεγάλη αύξηση των εξόδων προβολής, που διπλασιάστηκαν το 2021 στα 588.494 ευρώ, έναντι 291.434 ευρώ το 2020.

Πλάνα συγκράτησης του αυξημένου κόστους παραγωγής
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Cafetex, η εταιρεία δείχνει αντοχή και απορροφά αποτελεσματικά τους κραδασμούς της πανδημίας, καθώς αύξησε τις πωλήσεις σε όλα τα κανάλια, με πτώση/διαφοροποίηση στις πωλήσεις της αγοράς HORECΑ, η οποία επαναλειτούργησε από τις αρχές Μαΐου του 2021. Παράλληλα, δεν αναμένει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στα λειτουργικά της αποτελέσματα ή στην οικονομική της κατάσταση, παρά μόνο ενδεχομένως στο κόστος λειτουργίας της, λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και του κόστους ενέργειας και μεταφοράς. Πάντως, εν μέσω των εξελίξεων αυτών, η διοίκηση της Cafetex εξετάζει διάφορα πλάνα συγκράτησης του αυξημένου κόστους παραγωγής, καθώς και την κατά το δυνατόν εναρμόνιση της τιμολογιακής πολιτικής της με βάση τα νέα κοστολογικά δεδομένα.

Οι στόχοι για τη φετινή χρονιά
Η στρατηγική της εταιρείας για το 2022 στοχεύει μεταξύ άλλων στη διατήρηση ηγετικής θέσης και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στην αύξηση των πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων Coffeeway και Brazita, στην ανάπτυξη πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού κυρίως μέσω αποκλειστικών αντιπροσώπων για την διάθεση επώνυμων προϊόντων, και στην ενίσχυση της διανομής στη μικρή Λιανική καθώς και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων στην Ελλάδα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Γαλαξίας: Οι επενδύσεις των 19 εκατ. ευρώ και η δικαστική απόφαση που έφερε χαμόγελα

Μειωμένο τζίρο και κερδοφορία παρουσίασε το 2021 η Πέντε ΑΕ (σούπερ μάρκετ Γαλαξίας), με τη διοίκηση της εταιρείας να προβλέπει για φέτος σταθεροποίηση των πωλήσεων, παρά την εν εξελίξει κρίση. Ειδικότερα, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2021 ανήλθε στο ποσό των 503,64 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2020 που είχε διαμοορφωθεί στα 511,54 εκατ. ευρώ, ήτοι μείωση της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ ή 1,54%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 17,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 39,73% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2020 (28,28 εκατ. ευρώ), ενώ τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 13,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,61% σε σχέση με το 2020 (21,26 εκατ. ευρώ). Σημειωτέον ότι η Πέντε ΑΕ εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς χρέη προς τις τράπεζες από λήψη δανείων.

Επενδύσεις 19,4 εκατ. ευρώ το 2021
Στη διάρκεια του 2021 η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 19,41 εκατ. ευρώ, κυρίως για την ίδρυση και λειτουργία των νέων της καταστημάτων. Τα καταστήματα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας στο τέλος του 2021 ανέρχονταν σε 171, από τα οποία τα 89 ιδιόκτητα και τα 82 μισθωμένα. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται δύο νέα ιδιόκτητα καταστήματα σε Λαύριο και Κόρινθο, καθώς και δύο νέα μισθωμένα καταστήματα σε Μενίδι και Ιπποκράτειο που λειτούργησαν εντός του 2021. Μέσα στο 2022 ήδη λειτούργησε ένα ακόμη εκμισθωμένο κατάστημα στα Καμένα Βούρλα, ενώ προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2022 επιπλέον και άλλο ένα νέο ιδιόκτητο υποκατάστημα στην Κόρινθο.

Στους στόχους της εταιρείας για την επόμενη τριετία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ίδρυση και η λειτουργία logistics, καθώς και η επιπλέον ανάπτυξη της μηχανογράφησης.

Θετική εξέλιξη στη διαμάχη με το Δημόσιο για 3 εκατ. ευρώ
Στη διάρκεια του 2021 υπήρξε ευνοϊκή για την εταιρεία εξέλιξη στη δικαστική της διαμάχη με το Δημόσιο αναφορικά με διαφορές φορολογικού ελέγχου για τα έτη 2008 έως και 2010, συνολικού ύψους 3.019.703,86 ευρώ, που έχουν καταλογιστεί σε βάρος της από το 2017. Η εταιρεία κατέθεσε προσφυγή κατά των πράξεων προσδιορισμού και φαίνεται πως κατ’ αρχήν δικαιώθηκε, καθώς με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έχει γίνει δεκτή η προσφυγή της εταιρείας και έχει ακυρωθεί η πράξη καταλογισμού. Κατά της απόφασης αυτής το Δημόσιο έχει ασκήσει αναίρεση, η οποία έχει αναβληθεί και έχει επαναπροσδιοριστεί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η υπόθεση είναι σε εκκρεμοδικία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Πήρε άδεια για το πρώτο της κατάστημα στην Κέα

Το πρώτο της κατάστημα στο νησί της Κέας ετοιμάζεται να ανοίξει η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, που πρόσφατα έλαβε από τον Δήμο Κέας τη σχετική άδεια κατά πλειοψηφία (9 ψήφοι υπέρ επί συνόλου 11 παρόντων).

Η άδεια ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου αφορά σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 679,10 τ.μ., εκ των οποίων 472,62 τ.μ. θα αποτελέσουν το χώρο κύριας χρήσης (ισόγειο 289,50 τ.μ. και α’ όροφος 183,12 τ.μ.) και 206,48 τ.μ. τους βοηθητικούς χώρους του ισόγειου καταστήματος (χώροι ανελκυστήρα, κλιμακοστάσια, χώρος πυροπροστασίας, WC κ.λπ.), σε ακίνητο που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κορησσίας- Ιουλίδας Κέας. Για τον συγκεκριμένο χώρο είχε δοθεί προηγουμένως άδεια ίδρυσης σούπερ μάρκετ στην εταιρεία «Χονδρεμπορική Κέας ΙΚΕ».

Πάντως, διατηρούνται οι περιορισμοί σχετικά με την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, ιδίως, με την εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, με την ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις.

Σημειώνεται πως η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έχει ήδη παρουσία στις Κυκλάδες, με τρία καταστήματα στην Πάρο και ακόμα τρία στη Σύρο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter