ΕΛΒΑΚ: Επενδύει 2 εκατ. ευρώ σε μηχανήματα για το εργοστάσιο στη Λάρισα

Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα ένα επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Κονσερβοποιίας (ΕΛΒΑΚ), ύψους κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστούν εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του επενδυτικού σχεδίου της ΕΛΒΑΚ που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής κομπόστας φρούτων της εταιρείας στη Λάρισα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.962.188 ευρώ. Για την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρεία θα λάβει ενίσχυση ύψους 882.984,60 με τη μορφή της επιχορήγησης.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση
Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά στη χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων αφαίρεσης κουκουτσιών από κεράσια, ροδάκινα και βερίκοκα, μηχανής συσκευασίας grunge σε γυάλινους περιέκτες, συσκευής ανίχνευσης ξένων σωμάτων σε τρόφιμα με ακτίνες Χ, και χρωματοδιαλογέα για ροδάκινα, ενώ προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη δικτύου εντός του οικοπέδου της επιχείρησης για τη μετατροπή του τρόπου θέρμανσης και λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας από μαζούτ σε φυσικό αέριο.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, η δυναμικότητα της παραγωγικής μονάδας της ΕΛΒΑΚ θα αυξηθεί από τα 25,78 εκατομμύρια κιλά τελικού προϊόντος μεταποιημένων φρούτων, στα 33,14 εκατομμύρια κιλά.

Επενδύσεις και βήματα εισόδου σε νέες αγορές
Σημειώνεται ότι η ΕΛΒΑΚ δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παραγωγή και εμπορική διάθεση κονσερβών φρούτων και λαχανικών. Στη χρήση 2020/2021 (1/7/2020 – 30/6/2021), η εταιρεία πραγματοποίησε τζίρο 30.794.919,26 ευρώ, μειωμένο κατά 666.700 ευρώ σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων καθώς και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 99.570,78 ευρώ, έναντι κερδών 366.973,48 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει σειρά επενδύσεων τα τελευταία δέκα χρόνια, γεγονός που σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΛΒΑΚ την καθιστά πιο ανταγωνιστική εντός του κλάδου, ενός κλάδου που έχει αποκτήσει μια σημαντική δυναμική που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής ροδάκινου στην Αμερική, η οποία ήταν η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής ροδάκινου και της μεγάλης ζήτησης για το προϊόν. Την ίδια στιγμή, το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τις τιμές πώλησης στο εξωτερικό ανταγωνιστικές.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει κάνει σημαντικά βήματα εισόδου σε νέες αγορές, όπως αυτή της Γαλλίας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη κερδοφορία σε σχέση με άλλες αγορές, εκτιμώντας ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη διείσδυση στις εν λόγω αγορές κατά τα επόμενα χρόνια.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

ΦΑΓΕ Ελλάς: Στα 146 εκατ. ευρώ ο τζίρος του 2021

Σημαντικά αυξημένος ήταν το 2021 ο κύκλος εργασιών της ΦΑΓΕ Ελλάδας, φτάνοντας τα 146,13 εκατ. ευρώ, από τα 134,93 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020. Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 15 και πλέον εκατομμύρια ευρώ (από τα 102,34 εκατ. στα 117,98 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της χρήσης 2021 μετά από φόρους να διαμορφωθούν στα 111.000 ευρώ, έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το 2020. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη ήταν η εικόνα και συνολικά για τον όμιλο ΦΑΓΕ, με τις πωλήσεις το 2021 να διαμορφώνονται σε 535,6 εκατ. δολάρια, ενισχυμένες κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2020, αλλά τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν σε 15,8 εκατ. δολάρια, από 43,3 εκατ. δολάρια το 2020.

Αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας είναι η συνέχιση της συρρίκνωσης του απασχολούμενου προσωπικού. Στα τέλη του 2021 η ΦΑΓΕ Ελλάς απασχολούσε 513 άτομα, έναντι 528 στα τέλη του 2020, 552 στα τέλη του 2019, 590 στα τέλη του 2018, 605 στα τέλη του 2017, 632 στα τέλη του 2016 και 697 στα τέλη του 2015.
Όσον αφορά στον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία, η διοίκηση της ΦΑΓΕ δεν αναμένει ότι η σύγκρουση θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στα λειτουργικά της αποτελέσματα ή στην οικονομική της κατάσταση, καθώς δεν δραστηριοποιείται στην επηρεαζόμενη περιοχή. Είναι ωστόσο πιθανό η σύγκρουση να επηρεάσει τις τιμές των πρώτων υλών και το κόστος ενέργειας και μεταφοράς της εταιρείας, κάτι που μπορεί να έχει επίδραση στο κόστος λειτουργίας της.

Τα μερίδια στην ελληνική αγορά
Σημειώνεται ότι η μητρική FAGE International είχε παρουσιάσει στις αρχές του μήνα στοιχεία της IRI για την ελληνική αγορά γιαουρτιού, σύμφωνα με τα οποία η ΦΑΓΕ ήταν για το 2021 πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά, με μερίδιο 24,3% σε όγκο και 23,8% σε αξία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κυριότεροι ανταγωνιστές της είναι η Κρι-Κρι (15,1% σε όγκο, 15% σε αξία), τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (13,5% σε όγκο, 7,7% σε αξία), η Vivartia (11,4% σε όγκο, 16,1% σε αξία) και η Ολυμπος (7,6% σε όγκο, 9,1% σε αξία).

Πάντως, τα στοιχεία καταδεικνύουν μειωμένη κατανάλωση γιαουρτιού στη χώρα μας κατά το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα. η κατανάλωση γιαουρτιού στην Ελλάδα μειώθηκε πέρυσι κατά 2,6% σε όγκο (από τους 56.175 μετρικούς τόνους στους 54.700 μετρικούς τόνους) και κατά 3,6% σε αξία (από τα 222,37 εκατ. ευρώ στα 214,45 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή αποδίδεται από τη διοίκηση του ομίλου ΦΑΓΕ κατά κύριο λόγο στην απόσυρση ορισμένων από τα περιοριστικά μέτρα που είχαν τεθεί σε ισχύ το 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Ευχάριστη έκπληξη για την ελληνική οινοπαραγωγή

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα οριστικά δεδομένα της ελληνικής οινοπαραγωγής για την περίοδο 2021/2022, που ανακοίνωσε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρά την πρώτη εκτίμηση, η οποία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και προέβλεπε οινοπαραγωγή της τάξης των 1.710.400 hl (πτώση της τάξης του 25,09%), η οριστική καταγραφή της οινοπαραγωγής, που βασίζεται στις δηλώσεις παραγωγής και συγκομιδής, ανήλθε στα 2.468.945 hl, αυξημένη κατά 8,13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2021.

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι η επίδοση του 2021 ξεπερνά κατά 2,66% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Είναι μόλις η δεύτερη φορά τα τελευταία 15 χρόνια που η ετήσια παραγωγή ξεπερνά τον μέσο όρο της πενταετίας.

Το 69% των ελληνικών οίνων είναι λευκοί
Η εικόνα ανά κατηγορία οίνων δε διαφοροποιείται έντονα από τις προηγούμενες χρονιές, ενώ η αναλογία στην παραγωγή ερυθρών και λευκών οίνων παραμένει στο 31% και 69% αντίστοιχα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή εμφανίζεται αυξημένη σε όλες τις κατηγορίες οίνων σε σχέση με το 2020, ενώ ιδιαίτερα η επίδοση των ποικιλιακών οίνων αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, αφού έφτασαν τα 222.100 hl, έναντι 179.900 hl το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, ο αριθμός των οινοποιείων (κυρίως μικρών) που πλέον εντάσσεται στην υποχρέωση υποβολής δηλώσεων παραγωγής συνεχώς αυξάνει, ως αποτέλεσμα της ιχνηλάτησης τους από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), με αποτέλεσμα τη ρεαλιστικότερη απεικόνιση των μεγεθών της ελληνικής οινοπαραγωγής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter