Όπτιμα εναντίον Arivia για τα «φυτικά βούτυρα» Vioblock και Viospread

Την τροποποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας της Arivia για τα προϊόντα Vioblock και Viospread απαίτησε με απόφασή του στις αρχές του μήνα το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, μετά από προσφυγή που κατέθεσε η Όπτιμα, λόγω της χρήσης των όρων «φυτικό βούτυρο» και «vegan βούτυρο». Σύμφωνα με την απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής, οι όροι «φυτικό βούτυρο / vegan βούτυρο» δεν προβλέπονται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς το βούτυρο είναι προϊόν ζωικής προέλευσης, και επομένως η χρήση τους για την επικοινωνία του Vioblock και του Viospread δεν είναι σύννομη και πρέπει να απαλειφθεί. Παράλληλα, σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί κατάλληλη μέριμνα ώστε οι όροι αυτοί να μη συνοδεύουν τα προϊόντα σε κανενός είδους προβολή τους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και ηλεκτρονικών σημείων πώλησης.

Ως προς το διαφημιστικό βίντεο για τα δύο προϊόντα, που δημιούργησε η Newton και προβλήθηκε σε ψηφιακά μέσα και στην τηλεόραση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα διαφημιζόμενα προϊόντα είναι νέα προϊόντα που δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι από την αρχική διαφημιστική επικοινωνία είναι πιθανό να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς το τι πραγματικά είναι το Vioblock και το Viospread ή και η εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται για βούτυρο, «διότι αφ’ ενός γίνεται εμφατική αναφορά στο βούτυρο (τόσο μέσω του λεκτικού, όσο και μέσω της οπτικής απεικόνισης μίας από τις συνηθισμένες χρήσεις του βουτύρου) και αφ’ ετέρου διότι παραλείπεται εντελώς η ξεκάθαρη (στα ελληνικά και σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν και όχι τη μάρκα) πληροφορία πως πρόκειται για προϊόν φυτικής προέλευσης». Σημειώνεται επιπλέον ότι η εμφάνιση του λογοτύπου «Violife 100% vegan» στο τέλος της επικοινωνίας, κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν είναι αρκετή για να καταστήσει σαφές το είδος του διαφημιζόμενου προϊόντος.

Επιπλέον, στην απόφαση επισημαίνεται πως η πληροφορία ότι τα δύο προϊόντα της Arivia είναι φυτικής προέλευσης θα πρέπει να προβάλλεται σε κάθε μέσο και υλικό επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει σύνδεση / αντιπαραβολή του προϊόντος με το βούτυρο, ώστε να αποτρέπεται κάθε πιθανή σύγχυση των καταναλωτών.

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επικοινωνία πρέπει να τροποποιηθεί, δίνοντας περιθώριο τριών ημερών στην Arivia για τη «διόρθωσή» της, ενώ η εταιρεία έχει δικαίωμα έφεσης στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι σήμερα στην ιστοσελίδα της Violife, τα δύο προϊόντα παρουσιάζονται με τον όρο «φυτικό αναπλήρωμα βουτύρου».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Δεύτερη εταιρεία αλλαντικών στο χαρτοφυλάκιο του Σπύρου Θεοδωρόπουλου

Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση των συνδεδεμένων εταιρειών του τομέα τροφίμων, Έδεσμα και Αμβροσία προχώρησε ο επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος με τους μετόχους των εταιρειών μετά από σχετική συμφωνία.

Η συμφωνία αυτή αφορά στη μεταβίβαση των εταιρειών στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο του 2022.

Η εταιρεία «Έδεσμα» είναι μια ιστορική επιχείρηση και αποτελεί την πρώτη εταιρεία που παρασκεύασε αλλαντικά στην Ελλάδα και μια από τις παλαιότερες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων.

Η «Αμβροσία» κατέχει πολύ σημαντική θέση στην αγορά, παράγοντας έτοιμα φαγητά και σαλάτες και αποτελεί επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας «Έδεσμα».

Και οι δύο εταιρείες έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιούν πωλήσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η αλλαντοβιομηχανία Έδεσμα
Η Έδεσμα ΑΕΒΕ, ιδρύθηκε το 1900 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια ιστορική εταιρεία στον κλάδο της αλλαντοποιίας και μια από τις παλαιότερες εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων.
Η παραγωγή των προϊόντων της πραγματοποιείται σήμερα σε δυο εργοστάσια στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η διανομή τους πραγματοποιείται μέσα από το δίκτυο πωλήσεων που περιλαμβάνει επτά υποκαταστήματα της εταιρείας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων στις κατά τόπους περιοχές.

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, για το 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 43,03 εκατ. ευρώ, έναντι 42,74 εκατ. ευρώ για το 2019. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της ήταν 564.324,51 ευρώ για το 2020 έναντι 65.535,63 για το 2019.

Σχετικά με τις επενδύσεις παγίων στοιχείων, η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που ξεκίνησε από τις προηγούμενες χρήσεις, προσβλέποντας στην ταχεία ανάπτυξή της. Κατά τη χρήση του 2020 πραγματοποιήθηκαν προσθήκες σε κτιριακό, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό συνολικού ύψους ευρώ 824,5 χιλ. περίπου. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι πραγματοποιhθείσες επενδύσεις θα προσδώσουν την ικανότητα στην εταιρεία να εντατικοποιήσει την παραγωγική διαδικασία με περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας στο κλείσιμο της χρήσης 2020 ήταν 5,28 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έτοιμων φαγητών και σαλατών Αμβροσία
Η Αμβροσία ιδρύθηκε το 1991, ως επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας ΕΔΕΣΜΑ, στον κλάδο παραγωγής έτοιμων σαλατών και φαγητών. Το 1994 η Αμβροσία απέκτησε το δικό της εργοστάσιο στην ΒΙ.ΠΕ.Θ και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της.

Με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της χρήσης 2020 η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 11,16 εκατ.ευρώ, έναντι 11,39 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 158.704,44 ευρώ έναντι 45.651,59 ευρώ το 2019.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter

Ser.mac: Ποια είναι η ιταλική εταιρεία που επεκτείνεται στα Βαλκάνια μέσω Βέροιας

Στην Ελλάδα έχει επεκταθεί εδώ και λίγο καιρό η ιταλική εταιρεία συστημάτων επεξεργασίας και διαλογής φρούτων Ser.mac, θέτοντας σε λειτουργία την πρώτη της αντιπροσωπεία στη Βέροια, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί άγνωστο προορισμό για τη Ser.mac, αφού η ιταλική εταιρεία έχει υλοποιήσει κατά το παρελθόν ένα σημαντικό έργο για λογαριασμό της Zeus Kiwi στην Κατερίνη, παραδίδοντας ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που διαχειρίζεται 15 τόνους ακτινιδίων την ώρα και επιτρέπει την ταυτόχρονη διαλογή και συσκευασία των φρούτων.

«Το γραφείο στη Βέροια θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε άμεσα και να παρέχουμε χρήσιμη και άμεση υποστήριξη στα αιτήματα των πελατών μας, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων», αναφέρει η εταιρεία, χαρακτηρίζοντας την ελληνική αγορά ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, ειδικά σε ό,τι αφορά την παραγωγή ακτινιδίων που αποκτά όλο και μεγαλύτερη διείσδυση διεθνώς.

Ποια είναι η Ser.mac
H Ser.mac ιδρύθηκε το 1991 από τους Stefano Crociani, Roberto Prosapio και Enrico Prosapio και παρέχει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την επεξεργασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Μέσω των επενδύσεών της στην έρευνα και ανάπτυξη, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις για περισσότερα από 30 είδη φρούτων και λαχανικών. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βάση σε αυτό που αποκαλεί «Γεωργία 4.0», με τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών των παραγωγών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter