Μια… ανάσα από τα 100 εκατομμύρια ευρώ έκλεισαν το 2023 οι πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας Ήπειρος ΑΕΒΕ, με την εταιρεία να αυξάνει τόσο τον τζίρο, όσο και την κερδοφορία της σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Ήπειρος ΑΕΒΕ, το 2023 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 99,89 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 87,38 εκατ. το 2022 (+14,3%), ενώ αν προστεθούν και τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες, επιχορηγήσεις και έσοδα κεφαλαίων, ξεπερνιέται το ορόσημο των 100 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον το σύνολο σχεδόν του τζίρου της γαλακτοβιομηχανίας προέρχεται από την ελληνική αγορά: το 2022 οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 64,18 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 73,4% επί του συνόλου των πωλήσεων, όμως λόγω του μηδενισμού των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, που το 2022 άγγιζαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ, και της μεγάλης αύξησης των πωλήσεων εντός Ελλάδος, που ξεπέρασαν τα 94 εκατομμύρια ευρώ, το 2023 το ποσοστό των εγχώριων πωλήσεων επί του συνόλου του τζίρου έφτασε το 94,2%. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά σε πωλήσεις σε αγορές τρίτων χωρών, συνολικού ύψους 5,79 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη κερδοφορία
Αυξημένα ήταν και τα μικτά κέρδη της εταιρείας, που διαμορφώθηκαν στα 8,38 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 7,60 εκατ. ευρώ το 2022 (+10,3%), με το περιθώριο μικτού κέρδους πάντως να υποχωρεί ελαφρώς από το 8,69% του 2022 στο 8,39%. Η συγκράτηση των εξόδων διάθεσης κατά σχεδόν 700.000 ευρώ και των εξόδων διοίκησης κατά 625.000 ευρώ περίπου βοήθησε την εταιρεία να διπλασιάσει σχεδόν την κερδοφορία προ τόκων και φόρων, φτάνοντας τα 4,06 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ του 2022. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,71 εκατ. ευρώ, έναντι 1,75 εκατ. το 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έκλεισαν στα 2,77 εκατ. ευρώ, έναντι 1,71 εκατ. το 2022. Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των καθαρών κερδών μετά από φόρους ως ακολούθως:

  • Τακτικό αποθεματικό 138.260,73 ευρώ
  • Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 4399/2016 669.946,67 ευρώ
  • Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.957.007,06 ευρώ.

Κερδοφόρο και το 2024
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Ήπειρος ΑΕΒΕ, η πορεία της εταιρείας αναμένεται να είναι κερδοφόρα και κατά την τρέχουσα χρονιά, καθώς λόγω των επενδύσεων αλλά και της στρατηγικής που ακολουθεί, εκτιμά πως έχουν μπει για τα καλά οι βάσεις της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας. «Η εταιρεία μας όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις συνεχείς επενδύσεις , έχει κτίσει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς των τυροκομικών προϊόντων και να κερδίσει παρά την κρίση νέα μερίδια αγοράς τόσο με την προσφορά καλύτερων τιμών, όσο και με την ποιότητα των παγκοσμίως γνωστών προϊόντων Ήπειρος», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για το 2023.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter