Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, με θέμα «Η Τράπεζα Τροφίμων ως μέσο αντιμετώπισης της επισιτιστικής ένδειας στην Ελλάδα», που παρουσιάστηκε επίσημα στις 24 Οκτωβρίου σε ειδική εκδήλωση, λόγω της κρίσης στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια ή ένδεια.

Το 2015 υπό επισιτιστική ανασφάλεια τελούσαν 1,4 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το 12,9% του πληθυσμού έναντι 7,1% το 2008. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 στη μεν ΕΕ ήταν 8,5% στη δε Ευρωζώνη 7,3%. Το μεγαλύτερο ποσοστό επισιτιστικής ανασφάλειας στη χώρα καταγράφηκε το 2012 (14,2%). Το σημαντικότερο εργαλείο για την καταπολέμησή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Πάνω από 3,8 δισ. ευρώ διαθέτει ο κοινοτικός προϋπολογισμό στο ΤΕΒΑ για την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει 281 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αξιοποίηση των σχετικών πόρων καθυστερεί σημαντικά, επισημαίνεται στη μελέτη. Ως άλλη σημαντική πηγή πόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναφέρεται η αξιοποίηση του βρώσιμου πλεονάσματος. Όπως επισημαίνεται, το 2013 το βρώσιμο πλεόνασμα της εγχώριας παραγωγής τροφίμων ανήλθε στο 5,1% επί του συνόλου της, ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,3%) και υψηλότερο του σχετικού παγκόσμιου μέσου όρου (4,5%).

Σημειώνεται, επίσης, ότι μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη χειρότερη θέση από άποψη σπατάλης τροφίμων ανά άτομο (196 κιλά ετησίως το 2013).Για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ένδειας και της σπατάλης τροφίμων, λειτουργούν διεθνώς, και στην Ελλάδα, φορείς με συσσωρευμένη σχετική τεχνογνωσία και ειδικές υποδομές. Μεταξύ αυτών, οι Τράπεζες Τροφίμων λαμβάνουν δωρεές τροφίμων από επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίου και τις προσφέρουν σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία τραπεζών τροφίμων συμμετέχουν τράπεζες τροφίμων 23 χωρών, μεταξύ των οποίων της Ελλάδας (Αθήνας και Θεσσαλονίκης), που υποστηρίζουν τακτικά 144 τέτοια ιδρύματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη (στοιχεία 2014). Οι τελικοί αποδέκτες της επισιτιστικής συνδρομής της Τράπεζας Τροφίμων μόνο στην Αττική ξεπέρασαν το 2014 τους 23 χιλ., στους οποίους διανεμήθηκαν 1,2 χιλ. τόνοι τροφίμων, αναφέρεται στη μελέτη.