Η ΙΟΝ ενισχύει το ΕΣΥ με 12 νέες κλίνες ΜΕΘ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η δωρεά, που υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αγορά πλήρους ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ, την κάλυψη των εξόδων για όλες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, τον απαραίτητο υγειονομικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, όπως και τυχόν ανάγκες, στο πλαίσιο της επέκτασης της ΜΕΘ του νοσοκομείου. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε από κοινού από την ΙΟΝ και τους επιχειρηματίες κ.κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και Αγγελική Φράγκου.