Σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας στις 28 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία του, η οποία συνίσταται στην εκπόνηση συγκεκριμένου προγράμματος δράσης για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Η δράση αυτή, η οποία έχει ως σύνθημα «Δρω, γιατί αντιδρώ», έχει την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του τηλεοπτικού σταθμού Mega, αλλά και των μελών του Ινστιτούτου. Στη νέα αυτή δράση συμβάλλουν ενεργά τα ΑΕΙ, ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου Επικοινωνίας -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών- στα οποία εδρεύουν τμήματα επικοινωνίας. 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των καταναλωτών στην βιώσιμη κατανάλωση, την υπεύθυνη δηλαδή χρήση αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, και η οποία ελαχιστοποιεί την καταστροφή των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.

‘Οπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, κ. Δημήτρης Μαύρος, αλλά και ο κ. Γιάννης Οικονόμου, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, η δράση αυτή θα υλοποιηθεί βάσει ενός συγκροτημένου σχεδίου, θα είναι μακροχρόνια και θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους φορείς αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον.

Η εκστρατεία ενημέρωσης περιλαμβάνει στην πρώτη φάση υλοποίησής της τηλεοπτικά σποτ, έντυπες καταχωρίσεις, δημιουργία micro site, interactive καμπάνια, ημερίδες, παρουσιάσεις σε σχολεία και ΑΕΙ, διαγωνισμούς κλπ. Μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης είναι και η προώθηση της χρήσης της πάνινης σακούλας με το αντίστοιχο σήμα, που θα μπορούσε να αντικαταστήσει σταδιακά τη χρήση της πλαστικής στα ψώνια και στη μεταφορά άλλων ειδών (laptop, φακέλων κλπ).

Πέραν της ΓΓ Καταναλωτή, έχουν ήδη υποστηρίξει την πρωτοβουλία (με προσφορά εργασίας και πόρων) 12 επιχειρήσεις μέλη του Ινστιτούτου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το www.instofcom.gr, τον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.