Τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης (QSRs) αποτελούν ένα μεγάλο μερίδιο των μη εξειδικευμένων επιχειρήσεων καφέ στο Ηνωμένο Βασίλειο (HB), με τις fast food αλυσίδες Subway και McDonald’s να εισάγουν πλέον δικές τους σειρές καφέ για να ενισχύσουν τα πρωινά τους μενού, σύμφωνα με πηγές του World Coffee Portal. Η McCafé της McDonald’s ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τις αλυσίδες καφέ της κεντρικής αγοράς όσον αφορά στην αξία και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Η Marks & Spencer έχει κάνει το M&S Café βασικό μέρος της στρατηγικής του εκσυγχρονισμού της. Παράλληλα, οι λιανοπωλητές της κεντρικής αγοράς, αντιμέτωποι με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, επενδύουν σε premium καφέ εντός των καταστημάτων τους για να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και την πιστότητα στο εμπορικό τους σήμα.

Oι εν λόγω αλυσίδες καφέ στηρίζονται αρκετά στην αυτοματοποίηση και την αυτοεξυπηρέτηση, παρόλο που πολλοί καταναλωτές προτιμούν την εξυπηρέτηση από εργαζομένους. Οι καταναλωτές του HB είναι διχασμένοι σχετικά με το αν οι μηχανές αυτοεξυπηρέτησης ή η εξυπηρέτηση από το προσωπικό είναι η πιο κατάλληλη μορφή για τα QSRs, υποδεικνύοντας ότι και οι δύο μορφές έχουν δυνατότητες ανάπτυξης στο εκάστοτε κατάλληλο περιβάλλον. Το World Coffee Portal προβλέπει ότι ο μη εξειδικευμένος τομέας καφέ του HB θα προσθέσει 135 νέες τοποθεσίες μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με αύξηση επέκτασης κατά 1,2%, αγγίζοντας τις 11,174 τοποθεσίες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter