Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε πρόσφατα η Nielsen στη Μ. Βρετανία, οι καταναλωτές θα ήταν πρόθυμοι να αγοράσουν ακόμη περισσότερα προϊόντα μάρκας λιανεμπόρου, εάν είχαν στη διάθεσή τους μεγαλύτερή ποικιλία.

Το ποσοστό εκείνων που δίνουν αυτή την απάντηση στη σχετική ερώτηση φθάνει στο 50%, ενώ το 55% δηλώνει πως θα πλήρωνε το ίδιο ή και μεγαλύτερο αντίτιμο για την αγορά προϊόντων PL, που θα του άρεσαν (το αντίστοιχο ποσοστό 4 χρόνια πριν ήταν μόλις 28%). Το 37% των Βρετανών, σε σχέση με το 45% του μέσου όρου των Ευρωπαίων, δεν βλέπει τα PL ως προϊόντα που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε νοικοκυριά με «σφιχτό» προϋπολογισμό ή σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα επώνυμα προϊόντα που θα ήθελαν.