Η εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού και trade marketing Ingroup ανανέωσε την εταιρική της ταυτότητα και παρουσίασε το νέο της λογότυπο.