Τη δημιουργία κάθετου e-marketplace για την αγορά του λιανεμπορίου ανακοίνωσε η εταιρεία ώνια-net, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας τροφοδοσίας, μέσα από την εφαρμογή καινοτομικών τεχνολογιών πληροφορικής και μοντέλων αποθήκευσης και διανομής.

Τη δημιουργία κάθετου e-marketplace για την αγορά του λιανεμπορίου ανακοίνωσε η εταιρεία ώνια-net, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας τροφοδοσίας, μέσα από την εφαρμογή καινοτομικών τεχνολογιών πληροφορικής και μοντέλων αποθήκευσης και διανομής.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της νεοσυσταθείσας ώνια-net αποτελεί το know how που ήδη κατέχει για το χώρο του λιανεμπορίου, χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία των στελεχών της και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Για τα θέματα πληροφορικής υπεύθυνη είναι η εταιρεία Information Systems Impact, η οποία ήδη έχει δημιουργήσει, εκτός των άλλων, και την ηλεκτρονική αγορά yassas.com για τον κλάδο των ξενοδοχείων και του κέτερινγκ, καθώς και η eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μακροχρόνια εξειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ τα θέματα logistics διαχειρίζεται η εταιρεία Planning. Διευθύνουσα σύμβουλος της ώνια-net είναι η κ. Britta Balden, διευθύντρια μάρκετινγκ & πληροφορικής η κ. Κατερίνα Πραματάρη και διευθύντρια ανάπτυξης πελατών η κ. Βάσω Ζαρογιάννη, ενώ η δραστηριότητά της χρηματοδοτείται από εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών, καθώς και από σημαντικούς Έλληνες επιχειρηματίες.

Προστιθέμενη αξία και για τις μικρές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την κ. Britta Balden, στο προτεινόμενο μοντέλο η ώνια-net δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τις μεταξύ τους συναλλαγές, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο ηλεκτρονικής αγοράς.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να προσδώσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όχι μόνο στις μεγάλες αλυσίδες και βιομηχανίες που διαθέτουν ήδη το υπόβαθρο για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών τους, αλλά και στις μικρότερες επιχειρήσεις του χώρου.

Συγκεκριμένα, η κ. Balden ανέφερε: “τα μικρά σημεία πώλησης που δεν διαθέτουν POS θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτή την επένδυσή τους μέσω του προγράμματος “δικτυωθείτε”, ενώ ο χειρισμός των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να γίνεται χωρίς την εμπλοκή ειδικού υπαλλήλου από το κατάστημα”.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προτείνει η ηλεκτρονική αγορά της ώνια-net είναι οι παρακάτω:

 • Κεντρικό web-site με τους καταλόγους των προϊόντων όλων των προμηθευτών
 • Διαχείριση μειγμάτων
 • Παραγγελιοδοσία
 • Παρακολούθηση των σταδίων υλοποίησης μιας παραγγελίας, ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τυχόν καθυστερήσεις
 • Διαχείριση των προωθητικών ενεργειών
 • Στατιστικά στοιχεία & αναλύσεις
 • Προγραμματισμός ενεργειών
 • Αυτόματη ενημέρωση καταλόγων (XML, EDI)
 • Πλειστηριασμοί
 • Διαχείριση κουπονιών για τον καταναλωτή
 • Ανάλυση μάρκετινγκ και αξιολόγηση της συλλογής προϊόντων (category management)
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής.

Μείωση λειτουργικών εξόδων και αύξηση των πωλήσεων

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων και η αύξηση των πωλήσεων από τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών είναι το ζητούμενο για τις εταιρείες που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αγορά της ώνια-net. Συγκεκριμένα για τις βιομηχανίες τα οφέλη είναι πολλαπλά:

 • Καλύτερος έλεγχος και αποφυγή των ελλείψεων στα ράφια του καταστήματος
 • Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών για προσφορές, νέους κωδικούς και προωθητικές ενέργειες
 • Βελτίωση της διαδικασίας επικοινωνίας και ενημέρωσης των ειδικών συνεργατών
 • Καλύτερη πληροφόρηση για τις πωλήσεις και τη διανομή
 • Χαμηλότερο κόστος για τη διαδικασία παραγγελιοληψίας
 • Υπηρεσίες ανάλυσης μάρκετινγκ και διαχείρισης κατηγοριών (category management)

Αντίστοιχα βέβαια είναι και τα οφέλη που θα δημιουργηθούν και για τις αλυσίδες λιανεμπορίου: λιγότερες ελλείψεις στο ράφι και άρα υψηλότερες πωλήσεις, λιγότερα αποθέματα λόγω της καλύτερης επικοινωνίας των δύο πλευρών, αποτελεσματικότερες διαδικασίες στην παραγγελιοδοσία, αυτόματη ενημέρωση του καταλόγου των προϊόντων, οργάνωση και δωρεάν εξοπλισμός bar-coding (για μικρά σημεία ανάλογα με το ρυθμό ένταξης), άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για τις προσφορές.

Τέλος, ο κ. Σ. Ανδριανόπουλος της Planning ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην ελληνική αγορά επειδή οι διαδικασίες που αναφέρονται στις Κεντρικές Αποθήκες του λιανεμπορίου παρουσιάζουν αδυναμίες στην ομαλή ροή της πληροφόρησης, είναι απαραίτητη η εξαγωγή και συνεχής ροή πληροφοριών από τα POS των καταστημάτων. Επιπλέον τόνισε ότι για την επιτυχία του e-marketplace της ώνια-net είναι απαραίτητη η προσαρμογή του συστήματος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς. Σ’ αυτό το πλαίσιο κάλεσε τις παρευρισκόμενες βιομηχανίες του κλάδου να συμμετέχουν στην έρευνα της Planning, με θέμα την ανάλυση του κόστους ανά δραστηριότητα (παραγγελιοληψία, προωθήσεις, πωλήσεις, νέα προϊόντα και θέματα logistics). Στόχος της έρευνας, όπως τόνισε και η κ. Balden, είναι η μέτρηση βάσει πραγματικών δεδομένων των οικονομικών ωφελειών που θα προκύψουν για τις επιχειρήσεις από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής αγοράς της ώνια-net.