Το ευρύ ελληνικό κοινό αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ ως «στήριγμα» της οικονομίας και της καθημερινότητας των καταναλωτών, σύμφωνα με την ετήσια πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ επί δείγματος 2.000 ατόμων, σχετικά με την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική συνεισφορά των επιχειρήσεων του κλάδου και τη σύγκρισή τους με άλλα κανάλια διανομής τροφίμων.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές θεωρούν σε ποσοστό 68% ότι τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν τους Έλληνες παραγωγούς (σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ έχει καταγράψει περισσότερες από 28 χιλ. επιχειρήσεις, είτε παραγωγικές είτε χονδρεμπορίου, ως συνεργάτες των σούπερ μάρκετ). Επίσης, σε ποσοστό 65% θεωρούν α) ότι στηρίζουν την απασχόληση (κατά την ΕΛΣΤΑΤ το λιανεμπόριο τροφίμων αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση, με περίπου 190 χιλ. θέσεις εργασίας), β) ότι έχουν θετική συμβολή σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος (εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, κυρίως λόγω των επενδύσεων των μεγάλων αλυσίδων σε πράσινες πρωτοβουλίες και εξοπλισμό φιλικό προς το περιβάλλον) και γ) ότι συμβάλουν στην ελληνική οικονομία, μέσω των επενδύσεων, της εισφοράς τους στο ΑΕΠ και της διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί οι θετικές κρίσεις των καταναλωτών αναφορικά με τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα: Ενώ το 2012 οι θετικές γνώμες ήταν κατά το 41%, πέρυσι είχαν φτάσει στο 56% με ανοδική τάση. Επίσης, οι καταναλωτές κατά το 72% θεωρούν ότι βρίσκουν καλύτερες τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, έναντι 18% που προκρίνουν τις λαϊκές αγορές και πολύ χαμηλότερων ποσοστών που αναφέρουν άλλα σημεία πώλησης. Ακόμα, κατά το 65% θεωρούν ότι το σούπερ μάρκετ ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση (εύρος τιμών, εναλλακτικών λύσεων αγοράς, προγραμμάτων προσφορών κλπ).

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η εβδομαδιαία δαπάνη σε είδη παντοπωλείου μειώθηκε από τα 57,7 ευρώ το 2010 την εβδομάδα σε 50,2 το 2014, ενώ η δαπάνη ανά καλάθι/επίσκεψη μειώθηκε από 26,1 ευρώ το 2010 σε 18,5 το 2014. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ από το 2013 στο 2014 η μηνιαία δαπάνη έμεινε πρακτικά αμετάβλητη, η δαπάνη ανά καλάθι/επίσκεψη μειώθηκε, λόγω της αύξησης των επισκέψεων, οι οποίες έφτασαν κατά μέσο όρο τις 12 κάθε μήνα ανά νοικοκυριό. Η αύξηση επισκεψιμότητας σχετίζεται και με τη έντονη αύξηση των προσφορών και παρεχόμενων εκπτώσεων στις μεγάλες αλυσίδες.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές θεωρούν ότι εξοικονομούν κατά μέσο όρο μέσω των προσφορών / κουπονιών / δωροεπιαγών το 11,7% της αξίας των αγορών τους, με τον 1 στους 5 καταναλωτές να εξοικονομεί πάνω από 20% και 2 στους 5 τουλάχιστον 10%.Σύμφωνα με την έρευνα, ο μέσος καταναλωτής επισκέπτεται εβδομαδιαίως 3 έως 5 φορές το σούπερ μάρκετ, 6-7 φορές κάποιο φούρνο, 1 φορά τη λαϊκή αγορά και ίσως 1 φορά κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα (οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο κλπ).