Την πενταετία 2010-2014 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσίασε αύξηση της απασχόλησης κατά 1,6%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου που παρουσίασε μείωση κατά 7,15%, σύμφωνα με την επεξεργασία από το ΙΕΛΚΑ των τριμηνιαίων στοιχείων απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, το 2014 η κατάσταση στο λιανεμπόριο τροφίμων έμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Ο δείκτης μειώθηκε ελάχιστα (0,24%) σε σχέση με το 2013, παρουσιάζοντας όμως σημαντική αύξηση 2,69% στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, η οποία συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Συνολικά το λιανικό εμπόριο παρουσίασε τάση σταθεροποίησης το 2014 με ελάχιστη μείωση (0,15%) σε σχέση με το 2013. Λόγω της αύξησης την τελευταία τετραετία του ειδικού βάρους του λιανεμπορίου τροφίμων, ενόσω μειώνονται οι δραστηριότητες άλλων εμπορικών κλάδων, η απασχόληση που προσφέρει αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% της απασχόλησης συνολικά στο λιανικό εμπόριο και στο 31% συνολικά στο λιανικό-χονδρικό εμπόριο. Επίσης, ενώ η άμεση απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2010 αντιστοιχούσε στο 4,37% της εγχώριας αγοράς εργασίας, το 2014 αντιστοιχούσε στο 5,57%. Στο μεταξύ, μετά από μία αρκετά μεγάλη περίοδο, ο δείκτης κόστους εργασίας γενικά στο εμπόριο παρουσίασε αύξηση κατά 2,68%, οφειλόμενη σε αύξηση των μισθών κατά 4,42% σε σχέση με το 2013, παρότι τα λοιπά κόστη και οι εργοδοτικές εισφορές παρουσίασαν μείωση κατά 5,41%.

Επίσης, σύμφωνα με την τετραμηνιαία μελέτη (ΙΕΛΚΑ, Οκτώβριος 2015) σύγκρισης του τυπικού καλαθιού του ελληνικού σούπερ μάρκετ προς το αντίστοιχο αγγλικό, γαλλικό και ισπανικό, οι μελετητές του Ινστιτούτου υπογραμμίζουν ότι παρά τις υπέρογκες επιβαρύνσεις του ΦΠΑ στις ελληνικές τιμές, αυτές παραμένουν συγκριτικά οι χαμηλότερες. Ειδικότερα, η σύγκριση των τιμών 2.000 κωδικών προϊόντων από 20 κατηγορίες προϊόντων, που συνθέτουν το τυπικό καλάθι αγορών, έδειξε ότι το ελληνικό καλάθι είναι φθηνότερο κατά 8% του ισπανικού, 38% του γαλλικού και 44% του αγγλικού. Χωρίς, μάλιστα, την επίδραση του διαφορετικού σε κάθε χώρα ΦΠΑ, το ισπανικό καλάθι είναι ακριβότερο κατά 18% του ελληνικού, 51% του γαλλικού και 60% του αγγλικού!