Στη μείωση των πωλήσεων, τη σταθεροποίηση των τιμών των προϊόντων και τις αυξητικές τάσεις παραγωγικότητας και καινοτομίας συγκλίνουν οι προβλέψεις των στελεχών επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και ταχυκίνητων προϊόντων, για το β’ εξάμηνο του 2017.

Όσον αφορά τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα, τα στελέχη δηλώνουν μεγαλύτερη ανησυχία για την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος και την υψηλή φορολογία, παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις.

Οι απόψεις των στελεχών καταγράφηκαν στην 3η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 27/6 έως 9/7 σε δείγμα 166 ανώτερων και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου. Συνοψίζοντας τα βασικά αποτελέσματά της, το Ινστιτούτο αναφέρει τα εξής:

Η συντριπτική πλεινότητα (81%) θεωρεί ότι το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε, το 16% θεωρεί ότι έμεινε αμετάβλητη και μόλις το 4% ότι βελτιώθηκε. Σε σχέση με τις πωλήσεις του κλάδου, τα στελέχη στην πλειονότητά τους αναμένουν συνέχεια της μείωσής. Συγκεκριμένα, το 68% θεωρεί ότι το β’ εξάμηνο του 2017 οι πωλήσεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2016, το 19% αναμένει σχεδόν αμετάβλητες πωλήσεις και το 13% αύξηση. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των στελεχών είναι ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 2,12% περίπου. Όπως σημειώνει το ΙΕΛΚΑ, με δεδομένο ότι οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την συνολική πορεία της οικονομίας, το πρόσημο των πωλήσεων μπορεί να αλλάξει θετικά αν υπάρξει μία βελτίωση σε μακροοικονομικό επίπεδο.

Μια σημαντική επισήμανση του Ινστιτούτου αφορά στο ότι για πρώτη από την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ εκφράζεται από τα στελέχη η πρόβλεψη ότι οι τιμές θα μείνουν αμετάβλητες, ενώ το 22% των στελεχών εκτιμά ότι θα παρουσιάσουν πτώση. Αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται στον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον κλάδο, ως αποτέλεσμα και των πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των στελεχών σε σχέση με βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τους. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά καταγράφεται ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού). Το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων ανεβαίνει στη 2η θέση, με αύξηση από το 52% της προηγούμενης μέτρησης στο 59%. Άλλα σημαντικά προβλήματα θεωρούνται οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, τα υψηλά κόστη λειτουργίας και η χαμηλή κερδοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% θεωρεί βασικό πρόβλημα τη γραφειοκρατία (παρά τις όποιες βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια).

Με διαφορά σημαντικότερη προτεραιότητα και ζητούμενο των επιχειρήσεων είναι και πάλι η αύξηση των πωλήσεων, παράλληλα με τη μείωση του κόστους λειτουργίας, προκειμένου προφανώς να επιτευχθεί κερδοφορία. Οι τρόποι μέσω των οποίων αναζητείται η κερδοφορία και η ανάπτυξη είναι η καινοτομία, η αναβάθμιση των δικτύων, η εξυπηρέτηση πελατών και η πολυκαναλική διάθεση προϊόντων (όπου δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι προμηθευτές).