Την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ κατά 3,61% το πρώτο εξάμηνο του 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, και την επαναφορά της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων στα επίπεδα του 2009 επισημαίνει το ΙΕΛΚΑ.

Ειδικότερα, από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τους ερευνητές του Ινστιτούτου, προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2012 και του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013 η απασχόληση στη χώρα μειώθηκε κατά 5,28%, με απώλειες άνω των 200.000 θέσεων εργασίας, στο λιανεμπόριο τροφίμων την ίδια περίοδο η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,61%, δηλαδή περίπου κατά 6.700 θέσεις εργασίας. Συνολικά η λιανική αγορά της χώρας εμφανίζει μια αύξηση της απασχόλησης κατά 1,51%, η οποία οφείλεται στο λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς ο δείκτης του λοιπού λιανεμπορίου παρουσιάζει μείωση κατά 2,22%, επισημαίνουν οι μελετητές του ΙΕΛΚΑ.

Αθροιστικά, οι δραστηριότητες του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου εμφανίζουν μεταξύ των δύο προαναφερόμενων εξαμήνων μια μείωση των θέσεων εργασίας από τις 686,6 χιλ. στις 653,4 χιλ. Σημειωτέον ότι από τους 21 κλάδους της οικονομίας που μελετά η ΕΛΣΤΑΤ, μόλις οι πέντε παρουσίασαν αυξητική τάση της απασχόλησης το πρώτο εξάμηνο φέτος. Συνεπώς, το λιανεμπόριο τροφίμων υπό συνθήκες έντονης και μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση στη χώρα.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Η αύξηση των θέσεων εργασίας στον κλάδο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, είναι αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων: Πρώτον, της ανάπτυξης και εξυγίανσης των δικτύων πωλήσεων, κυρίως με τη δημιουργία νέων σούπερ μάρκετ από τις μεγάλες αλυσίδες, και δεύτερον, της απελευθέρωσης της πώλησης συγκεκριμένων προϊοντικών ομάδων, όπως τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος, καπνού και τύπου, που αυξάνουν τις ανάγκες απασχόλησης στις εταιρείες του κλάδου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ανεπτυγμένα δίκτυα επενδύουν διαρκώς στην οργάνωση, τη μηχανογράφηση και τη συντήρηση των δικτύων, προκειμένου να αυξάνεται η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπρόσθετες ανάγκες για νέο προσωπικό. Ως τάση η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο, όπως επισημαίνεται, κινείται αντίθετα προς την πτωτική τάση των πωλήσεών του, η οποία στο προαναφερόμενο διάστημα εξελίχθηκε αρνητικά κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Τέλος, οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι η συνεισφορά του κλάδου στην ενίσχυση της απασχόλησης είναι αντιληπτή από το ευρύ κοινό. Όπως πιστοποίησε η τελευταία πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ επί δείγματος 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, κατά το 70% οι καταναλωτές πιστεύουν ότι τα σούπερ μάρκετ προστατεύουν τις θέσεις εργασίας περισσότερο από τους άλλους κλάδους της οικονομίας και κατά το 73% ότι τα σούπερ μάρκετ, εξαιτίας της πανελλήνιας δράσης των δικτύων τους, συνεισφέρουν στην ενίσχυση της περιφέρειας και στην αποκέντρωση.