Παρά την αύξηση πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ κατά 15% το 2016, αυτές εξακολουθούν να ελέγχουν λιγότερο του 50% των πωλήσεων του λιανεμπορίου τροφίμων, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, η οποία στηρίχτηκε στα στοιχεία πωλήσεων διαφόρων φορέων και στην ανάλυση των ισολογισμών των 38 αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας έκδοσής μας «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2017».

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι συνολικές καθαρές πωλήσεις (προ ΦΠΑ) του λιανεμπορίου τροφίμων το 2016 εκτιμώνται σε 18,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,3 δισ. ευρώ (50,05%) πραγματοποιήθηκαν από μεμονωμένα καταστήματα, κυρίως εξειδικευμένα (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιία κλπ), και τα 9,3 δισ. ευρώ μέσω των σούπερ μάρκετ (49,95%). Πάντως, το μερίδιο των σούπερ μάρκετ παρά τη μείωσή του σε αξία και την αποχώρηση ιστορικών εταιρειών του κλάδου το 2016, παρουσίασε αύξηση από 49,55% το 2015 σε 49,95%.

Οι ισολογισμοί των 38 επιχειρήσεων του δείγματος έδειξαν πωλήσεις αξίας 7,90 δισ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 1,04 δισ. ευρώ ή 15,16% σε σχέση το 2015 (6,86 δισ. ευρώ). Η εικόνα των αλυσίδων του δείγματος είναι σαφώς καλύτερη εκείνης γενικά του λιανεμπορίου τροφίμων (κατά την ΕΛΣΤΑΤ το 2016 ο συνολικός τζίρος των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων μειώθηκε κατά 0,52%). Η αύξηση των πωλήσεών τους είναι προϊόν πρωτευόντως της αναδιανομής του τζίρου των εταιρειών που αποχώρησαν το 2016 από την αγορά (το 2015 αθροιστικά ανερχόταν σε 1,7 δισ. ευρώ) και δευτερευόντως της προσέλκυσης πωλήσεων από άλλα κανάλια διανομής, σχολιάζουν οι αναλυτές.

Σημειωτέον ότι οι πωλήσεις των υπολοίπων καταστημάτων διατροφής μειώθηκαν το 2016, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά 2,41%, ενώ του εμπορίου των υπαίθριων αγορών μειώθηκαν κατά 6,10%. Η τάση αυτή φαίνεται ότι συνεχίστηκε και το πρώτο εννεάμηνο του 2017, επισημαίνουν οι αναλυτές του ΙΕΛΚΑ (σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τα σούπερ μάρκετ αύξησαν στο εννεάμηνο τις πωλήσεις τους κατά 1,73% έναντι των μικρότερων καταστημάτων, που τις μείωσαν κατά 1,86%).

Όπως εκτιμάται, η οργανωμένη λιανική τροφίμων-ποτών έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. έχει σημαντικά μικρότερο μερίδιο πωλήσεων (στην Ελλάδα το μερίδιο σούπερ μάρκετ και παντοπωλείων εκτιμάται ότι είναι 60%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 77%).