Το λιανεμπόριο τροφίμων παραμένει από τους δυναμικότερους κλάδους της οικονομίας ως προς τη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης στη χώρα τη δεκαετία της ύφεσης μετά το 2010, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και εμπειρικών ερευνών του.

Κατά την ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 2010-2018 η απασχόληση στη λιανική τροφίμων αυξήθηκε 12,3%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου, όπου μειώθηκε κατά 1,5%, και το γενικό σύνολο της ελληνικής οικονομίας, όπου η μείωση ήταν της τάξης του 12,8%. Το 2018 η λιανική τροφίμων απασχολούσε σχεδόν 25 χιλιάδες περισσότερους εργαζόμενους απ’ ότι το 2010, πλησιάζοντας τις 210 χιλιάδες. Την ίδια χρονιά η απασχόληση σε αυτό αυξήθηκε κατά 1,4% ή κατά 2,8 χιλιάδες εργαζόμενους σε σχέση με το 2017 έναντι αντίστοιχης αύξησης 0,9% συνολικά των κλάδων της λιανικής.

Εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης στη λιανική τροφίμων υπό συνθήκες μείωσης στους άλλους εμπορικούς κλάδους στη διάρκεια της περιόδου της ύφεσης, η απασχόληση σε αυτό αναλογεί πλέον σχεδόν στο 30% του αθροιστικού συνόλου του λιανικού και χονδρικού εμπορίου και στο 5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο στη δημιουργία νέων εταιρικών σχημάτων στα σούπερ μάρκετ κατόπιν εξαγορών και συγχωνεύσεων, τα οποία προέβησαν σε νέες προσλήψεις προσωπικού, στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και καναλιών πώλησης (e-shops και διάφορά εξειδικευμένα καταστήματα) και στις επιπλέον επενδύσεις των επιχειρήσεων στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση των δικτύων διανομής, που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι σήμερα στο προσωπικό των σούπερ μάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες κατά 65%-70% κι ότι περισσότερο από τα 2/3 των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, ενισχύοντας την απασχόληση στην περιφέρεια.