Η σύγκριση των μέσων τιμών των «καλαθιών» του σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, την Πορτογαλίας και της Ιταλίας δείχνει ότι τρεις χώρες έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο καλάθι από το ελληνικό. Ειδικότερα, είναι ακριβότερο κατά 17% στη Γαλλία, κατά 21% στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά 7% στην Ιταλία. Το μέσο «καλάθι» αγορών της Ισπανίας είναι αντίστοιχο του ελληνικού, ενώ της Πορτογαλίας είναι φθηνότερο κατά 3% του δικού μας. Αυτά προέκυψαν από την περιοδική έρευνα σύγκρισης τιμών, που διενήργησε το ΙΕΛΚΑ τον Δεκέμβριο (η έρευνα διεξάγεται από το 2012), αντλώντας στοιχεία από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών καθεμιάς από τις προαναφερόμενες χώρες και από τιμοληψίες σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η σύγκριση των τιμών γίνεται με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα. Στο πλαίσιο της έρευνας, συγκρίνονται οι τιμές συνολικά 44 κατηγοριών προϊόντων, που συνθέτουν το τυπικό «καλάθι» αγορών, τριάντα διαφορετικών αλυσίδων που δραστηριοποιούνται στις έξι εθνικές αγορές. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά, όταν αφαιρεθεί ο αναλογών ΦΠΑ ανά χώρα, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές τιμές των προϊόντων, τονίζουν οι αναλυτές του ΙΕΛΚΑ.

Όπως εξηγούν, η σύγκριση υπό αυτή την έννοια δείχνει ότι οι τέσσερις χώρες έχουν πιο ακριβό μέσο «καλάθι» από την Ελλάδα, η Γαλλία κατά 26%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 31%, η Ιταλία κατά 15%, η Ισπανία κατά 8%, ενώ η Πορτογαλία παραμένει φθηνότερη κατά 5%. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, την έννοια της ακρίβειας ή μη τη σχετικοποιεί η απουσία της παραμέτρου «ύψος διαθέσιμου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης ανά χώρα». Από αυτή την άποψη η Eurostat μάς κατατάσσει μονίμως πλέον μεταξύ των λυμφατικών Ευρωπαίων, που …ακριβοπληρώνουν εντέλει τη «φτήνια» των συγκρίσεων, ιδίως όταν αναμετρώνται και με την κρατική «φορολογική απληστία» ενός υψηλότατου, μνημονιακού ΦΠΑ…