Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ ήταν ο μοναδικός της οικονομίας μας που παρουσίασε οριακή αύξηση στην απασχόληση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το 2010. Σε ό,τι αφορά τις τιμές ραφιού, αν αφαιρεθούν οι αυξήσεις του ΦΠΑ, κατά το πρώτο 8μηνο της φετινής χρονιάς κυμάνθηκαν στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2010, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων το πρώτο εξάμηνο του 2011 έχει αυξηθεί κατά 1,52%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010, ποσοστό που αναλογεί σε περισσότερες από 5.300 επιπλέον θέσεις εργασίας, ενώ είναι και κατά 2,81% υψηλότερη και από τον μέσο όρο του 2010.

Αντίθετα, την ίδια στιγμή ο γενικός δείκτης απασχόλησης για το λιανεμπόριο παρουσιάζει μείωση 3,91% το πρώτο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010 (αυτή η μείωση στους λοιπούς κλάδους του λιανεμπορίου υπερβαίνει το 7%). Από την έναρξη της ύφεσης στην ελληνική οικονομία (μέσα του 2008) έως και το καλοκαίρι του 2010, ο κλάδος του λιανεμπορίου τροφίμων, σε αντίθεση με άλλους υποκλάδους του λιανεμπορίου, διατήρησε την απασχόληση και μάλιστα την αύξησε σχεδόν κατά 10 χιλιάδες εργαζομένους -αντίθετα, στο λοιπό λιανεμπόριο η απασχόληση μειώθηκε περίπου κατά 25 χιλιάδες εργαζόμενους.

Στην πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ, με τίτλο «Λιανεμπόριο Τροφίμων: Κλαδική Μελέτη και Καταγραφή της Συνεισφοράς του στην Εθνική Οικονομία», διαπιστώνεται η σημαντική αύξηση στην απασχόληση, τις παραγωγικές επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, καθώς και οι έντονες τάσεις συγκράτησης αυτών των μεγεθών παρά την οικονομική ύφεση.

Ως εντυπωσιακή κρίνεται από τους μελετητές η εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο την τελευταία δεκαετία, δεδομένου ότι μεταξύ 2000 και 2010 η απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων αυξήθηκε κατά 30% -αύξηση από τις μεγαλύτερες κλαδικές στην εγχώρια οικονομία-, ενώ στο λοιπό λιανεμπόριο αυξήθηκε μόνο κατά 4,3%.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης
Σημαντικά είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον κλάδο. Με σχεδόν 200.000 εργαζομένους, το λιανεμπόριο τροφίμων αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός τομέας στη μάχη ενάντια στη μακροπρόθεσμη ανεργία σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, λόγω κυρίως των πανελληνίων δικτύων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά και του αριθμού αυτοαπασχολούμενων σε μικρά καταστήματα.

Επίσης ο κλάδος, και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του, με την πρόσληψη, την κατάρτιση και την ανάπτυξη ενός μεγάλου μέρους των λιγότερο ειδικευμένων, των νέων, των γυναικών και των ηλικιωμένων, συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας στις ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Οι μελετητές επισημαίνουν ότι οι σταθεροποιητικές τάσεις στην απασχόληση είναι αποτέλεσμα και των προσπαθειών των λιανεμπορικών επιχειρήσεων να διατηρούν το υφιστάμενο προσωπικό των καταστημάτων που εξαγοράζουν.

Σταθεροποιητική τάση στις τιμές
Η παρακολούθηση των δεικτών τιμών για το πρώτο 8μηνο του 2011 δείχνει τις σταθεροποιητικές τάσεις στις τιμές του κλάδου ως αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπόρων, επισημαίνεται στην πρόσφατη έκθεση του ΙΕΛΚΑ, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μελέτης του όσον αφορά στην εξέλιξη των τιμών ραφιού των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ στη χώρα, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2011 (Ιανουάριος-Αύγουστος). Η μελέτη βασίζεται στα πρωτογενή δεδομένα που παρέχει το Παρατηρητήριο Τιμών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠΑΑΝ.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης για τα καταστήματα του κλάδου παρουσιάζει μια τάση συγκράτησης των τιμών, καθώς παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ κατά 4% (από 9% σε 13% και από 19% σε 23%) αυξήθηκε σε διάστημα 20 μηνών μόλις κατά 3,25%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντίστοιχος δείκτης, ο οποίος σταθμίζεται ώστε να μην περιλαμβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ήταν πτωτικός και κατά το εν λόγω 20μηνο εμφανίζει μείωση κατά 0,30%.

Ενδεικτικό στοιχείο της πορείας των τιμών αποτελεί αυτό που προκύπτει από τη σύγκριση των συνολικών 8μηνιαίων δεικτών. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, ο γενικός δείκτης, παρά την αύξηση του ΦΠΑ κατά 4%, αυξήθηκε μόλις κατά 1,44%, ενώ ο αντίστοιχος σταθμισμένος δείκτης, χωρίς τις αυξήσεις του ΦΠΑ, μειώθηκε κατά 1,04%. Οι μελετητές σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα θα ήταν σαφώς χαμηλότερα, αν στον σχηματισμό του δείκτη λαμβάνονταν υπόψη περισσότερα φρέσκα προϊόντα (πχ οπωροκηπευτικά) κατ’ αντιστοιχία προς τον σχηματισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ.