Το ελληνικό καταναλωτικό κοινό έχει ωριμάσει σημαντικά ως προς την επιλογή και χρήση των PL προϊόντων, συνεχίζοντας, πάντως, να προτιμά τις επώνυμες μάρκες, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ επί δείγματος 2.000 καταναλωτών.

Κατά την έρευνα τα μερίδια της ιδιωτικής ετικέτας σταθεροποιούνται ως ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων του κλάδου, αν και υστερούν συγκρινόμενα με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Κατά το 62% οι καταναλωτές, έδειξε η έρευνα, θεωρούν ποιοτικώς καλύτερα τα επώνυμα προϊόντα, πράγμα στο οποίο έχουν συμβάλλει σημαντικά οι πολλές κι έντονες προσφορές τους τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες έχουν αναχαιτίσει την άνοδο των PL. Έδειξε επίσης ότι κατά το 57% προτιμούν τις περισσότερες προσφορές παρά τις χαμηλές τιμές, ενόσω οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι άλλη έρευνα του ΙΕΛΚΑ πιστοποιεί μέσες ετήσιες εξοικονομήσεις των νοικοκυριών γύρω στο 12%, λόγω των προσφορών κι εκπτώσεων στα επώνυμα προϊόντα. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι κατά πλειοψηφία οι καταναλωτές εξακολουθούν να αυξάνουν τον αριθμό των PL που δοκιμάζουν, αλλά με φθίνοντα ρυθμό, ώστε εκτιμάται μια διαχρονική, αργή μεν διείσδυσή τους, αλλά με περιθώρια περεταίρω αύξησης της ήδη διαπιστούμενης.

Ακόμα, η έρευνα έδειξε ότι κατά το 43% οι καταναλωτές επιλέγουν κατάστημα με γνώμονα την ποικιλία των προσφερόμενων PL κι ότι συνεπώς η παρουσία τους αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας και εικόνας των αλυσίδων του κλάδου, ενώ τους δίνει σημαντική ευκαιρία να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η σχετική καταναλωτική τάση είναι εντονότερη στην επαρχία, στο ανδρικό κοινό και στα πολυμελή νοικοκυριά, με έμφαση στην ομάδα όσων επιλέγουν συστηματικά για τις αγορές τους τα discount store.

Εξάλλου, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, κατά το 58% οι καταναλωτές θεωρούν τα PL ποιοτικώς αντάξια των επώνυμων προϊόντων ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας επένδυσης των μεγάλων αλυσίδων στην αναβάθμιση και την ελληνικότητα της προέλευσής τους.