Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του ΙΕΛΚΑ, σχετικά με την εξέλιξη των τιμών στα σούπερ μάρκετ κατά το πέμπτο δίμηνο του 2012, η μείωση των τιμών ραφιού που παρατηρείται από το καλοκαίρι του 2011 είναι σαφής, κρίνεται σημαντική και πλέον έχει σταθεροποιηθεί.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011 οι τιμές 850 προϊόντων παρουσίασαν μείωση 3,4%. Η πτωτική τάση συνεχίστηκε το 2012, οπότε η μείωση από τον Ιανουάριο του έτους σταθμίστηκε στο 2%. Συνολικά ο γενικός δείκτης τιμών σε διάστημα σχεδόν 3 ετών εμφανίζει μείωση κατά 0,3% παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ, δηλ. βρίσκεται στα επίπεδα των αρχών του 2010. Αν, μάλιστα, δεν ληφθούν υπ’ όψιν οι αυξήσεις του ΦΠΑ, ο δείκτης τιμών τον Οκτώβριο του 2012 παρουσιάζει πραγματική μείωση κατά 4,3%, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010, ποσοστό που αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε ετήσια εξοικονόμηση 245 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στα αποτελέσματα αυτά δεν ελήφθησαν υπόψιν ούτε οι περιοδικές προσφορές ούτε οι εκπτώσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, οι οποίες κατά τις εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς, ενόσω έχουν ενταθεί εκ μέρους και των αλυσίδων και των προμηθευτών, προσφέρουν στον καταναλωτή εξοικονομήσεις της τάξης του 2%-2,5% επί των αγορών του.