Ο Έλληνας καταναλωτής αγοράζει τρόφιμα από πολλά και διαφορετικά σημεία πώλησης, κάνοντας πολλές και συχνές επισκέψεις σε αυτά, αλλά τα σούπερ μάρκετ υπερτερούν στο συνολικό καλάθι αγορών τους και στην εμπιστοσύνη τους, σύμφωνα με την ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών σούπερ μάρκετ, που διεξήγαγε το ΙΕΛΚΑ σε δείγμα 2.000 ατόμων, προκειμένου να σταθμίσει, μεταξύ άλλων, τις τάσεις πολυκαναλικής αγοραστικής συμπεριφοράς των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια.

O μέσος καταναλωτής σήμερα επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ τρεις φορές ανά εβδομάδα η περισσότερες, ενώ κατά πλειοψηφία επιλέγει δύο ή περισσότερες επωνυμίες αλυσίδων για τις αγορές του. Μόλις κατά το 9% επισκέπτονται μία φορά τη βδομάδα ή λιγότερες το σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Κατά τους ερευνητές η αύξηση των επισκέψεων σε καταστήματα του κλάδου σχετίζεται με την ένταση των προσφορών και αποτυπώνεται στο σαφώς μικρότερο μέγεθος του «καλαθιού» αγορών του μέσου καταναλωτή ανά επίσκεψη, σε σχέση με το παρελθόν.

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι το δεύτερο κατά σειρά επισκεψιμότητας σημείο πώλησης τροφίμων είναι ο φούρνος-αρτοπωλείο. Το 53% των καταναλωτών το επισκέπτονται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, πράγμα που σχετίζεται με τις καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών για φρέσκο ψωμί, αλλά και με την εξέλιξη του αρτοπωλείου σε κατάστημα διάθεσης περισσότερων προϊόντων, όπως ο καφές. Ακόμα, το 78% των καταναλωτών επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα τη λαϊκή αγορά για την εβδομαδιαία προμήθειά τους με φρέσκα οπωροκηπευτικά, ενώ με την ίδια συχνότητα ο μέσος καταναλωτής επισκέπτεται τα εξειδικευμένα καταστήματα (κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, οπωροπωλείο) –μόλις ο 1 στους 5 δηλώνει ότι δεν τα επισκέπτεται καθόλου.

Μεγαλύτερο το «καλάθι» του σούπερ μάρκετ
Το μεγαλύτερο «καλάθι» αγορών ανά επίσκεψη, πάντως, είναι του σούπερ μάρκετ, καθώς πρόκειται για το κατάστημα που διαθέτει την ευρύτερη ποικιλία προϊόντων από άποψη κάλυψης διαφορετικών καθημερινών αναγκών, το οποίο προσφέρει, άλλωστε, και πλήθος προϊόντων των ανταγωνιστικών του καναλιών διανομής.

Η κατανομή των επισκέψεων κατ’ έτος διαπιστώθηκε ότι είναι ιδιαίτερα κατακερματισμένη. Το σούπερ μάρκετ έχει το 36% των επισκέψεων, ο φούρνος το 34%, η λαϊκή αγορά το 14% και τα εξειδικευμένα καταστήματα το 16%. Σε ό,τι αφορά τα αίτια των επισκέψεων στο σούπερ μάρκετ, η έρευνα έδειξε ότι πρωτεύει η ανάγκη ικανοποίησης των εβδομαδιαίων αναγκών του νοικοκυριού –αντίστοιχο είναι το κίνητρο επίσκεψης της λαϊκής αγοράς και εν μέρει των εξειδικευμένων καταστημάτων– και ακολουθεί η έλλειψη συγκεκριμένου προϊόντος, το ενδιαφέρον για μια προσφορά κ.λπ. (βλέπε το σχετικό πίνακα). Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η βασική διαφορά του σούπερ μάρκετ από τα άλλα καταστήματα είναι ότι αποτελεί αφενός πόλο έλξης, λόγω των πολλών, έντονων και εναλλασσόμενων προσφορών και εκπτώσεων, και αφετέρου κίνητρο εξόδου για «διασκέδαση», όπως διαπιστώνεται σε περιβάλλον ύφεσης, σε ποσοστά 40% και 22% αντίστοιχα.

Παρά την αυξημένη κινητικότητα των καταναλωτών στα διαφορετικά κανάλια διανομής το σούπερ μάρκετ έδειξε η έρευνα ότι θεωρείται με διαφορά το κατάστημα που εμπιστεύεται περισσότερο ο καταναλωτής (73%), ενώ οι θετικές γνώμες για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων του φτάνουν το 78%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, επισημαίνουν οι ερευνητές. Τέλος, κατά το 74% οι καταναλωτές αξιολόγησαν υψηλά τη σχέση value for money που προσφέρει το σούπερ μάρκετ, με αυξητική μάλιστα τάση.