Η αύξηση και ένταση των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων, σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά και τις καταναλωτικές τάσεις. Από την αρχή της ύφεσης όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τα εργαλεία των εκπτώσεων και λοιπών ενεργειών, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Η πρωτοφανής, όμως, διάρκεια της ύφεσης, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του καταναλωτικού κοινού, έχει διαμορφώσει ένα ασυνήθιστο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι σαφές πού οδηγείται, καθώς επηρεάζει και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με σημαντικό κόστος, και το καταναλωτικό κοινό.

Tα στοιχεία της ετήσιας πανελλήνιας έρευνας του ΙΕΛΚΑ (2017/2018), σε δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, δείχνουν ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να κυνηγούν όλο και περισσότερο τις προσφορές και εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ, μέσα από πρακτικές «έξυπνων» αγορών, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη. Παρόλα αυτά καταγράφεται –για πρώτη φορά, ίσως, σε αυτό το βαθμό– ένας σημαντικός προβληματισμός.

Καταρχάς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, είναι σαφές ότι οι προσφορές και εκπτώσεις αποτελούν ένα καθολικό φαινόμενο, καθώς το 91% των καταναλωτών εξοικονομεί χρήματα, μέσω των προσφορών/κουπονιών/δωροπετιαγών που προφέρουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ κι οι προμηθευτές των προϊόντων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι 7 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν τουλάχιστον 5% επί της αξίας των αγορών τους και ο 1 στους 4 τουλάχιστον 20%. Η μέση εξοικονόμηση που προκύπτει από την στάθμιση του συνόλου, ανέρχεται σε 12%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος σχεδόν κατά 3%, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση της ζήτησης των προσφορών από την πλευρά των καταναλωτών, όσο και την αύξηση της διάθεσης προσφορών από την πλευρά των επιχειρήσεων, λιανεμπορικών και προμηθευτικών. Άλλωστε, το 2017 αποτέλεσε μία χρονιά στην οποία υλοποιήθηκε μεγάλο μέρος της απορρόφησης των δικτύων των εξαγορασθεισών εταιρειών, στοιχείο με αυξημένη σημασία. Πρακτικά η μηνιαία συνολική αξία αυτών των ενεργειών αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος υψηλότερο των 300 ευρώ ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το όφελος είναι πολύ σημαντικότερο του αντίστοιχου οφέλους το 2010, εξαιτίας της μείωσης της δαπάνης των νοικοκυριών για είδη παντοπωλείου, της αύξησης του ποσοστού των πωλήσεων που πραγματοποιείται μέσω προσφορών, αλλά και της αύξησης της μέσης έκπτωσης ανά προσφορά. Π.χ. μία μέση οικογένεια εξοικονόμησε το 2010 περί τα 150 ευρώ από τις προσφορές ανά έτος, όταν οι συνολικές ετήσιες δαπάνες της (τροφίμων και μη κάθε είδους) ήταν 23.500 ευρώ. Το 2017 η ίδια οικογένεια εξοικονόμησε 300 ευρώ επί συνόλου δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν, στο μεταξύ, στα 16.700 ευρώ. Πρακτικά η σημασία των προσφορών και εκπτώσεων για την τσέπη του καταναλωτή έχει τριπλασιαστεί μέσα σε έξι χρόνια!

Επιπλέον, ο βαθμός υιοθέτησης των προσφορών και εκπτώσεων, όπως και η συνεχιζόμενη αυξητική τους τάση στην αγοραστική καθημερινότητα των καταναλωτών αντικατοπτρίζεται και σε άλλες σημαντικές τάσεις (Σχήμα 3). Κατά το 80% οι ερωτώμενοι το 2017 αγόρασαν περισσότερα προϊόντα σε προσφορά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ κατά το 74% δήλωσαν ότι κυνηγούν τις προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για το 63% του κοινού οι προσφορές και εκπτώσεις είναι ο κύριος λόγος, για να επιλέξουν επωνυμία σούπερ μάρκετ, στοιχείο που σε μεγάλο βαθμό εξηγεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα των προσφορών. Σημειώνουμε ότι κατά 81% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι βρίσκουν περισσότερες προσφορές και εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλα καταστήματα της ευρύτερης κλαδικής αγοράς.

Οι «κυνηγοί» προσφορών
Η διακριτή ομάδα των «κυνηγών» προσφορών αποτελεί το 27% του καταναλωτικού κοινού. Πρόκειται για αγοραστές, που ξεκινούν πιο συχνά το αγοραστικό τους ταξίδι με αφορμή τις προσφορές και εκπτώσεις, ενώ εκπροσωπούν οικογένειες με αρκετά σημαντική εβδομαδιαία δαπάνη και με βασική αιτία επίσκεψης στο σούπερ μάρκετ το κύριο καθημερινό γεύμα. Δεν απολαμβάνουν τις αγορές, αλλά αφιερώνουν χρόνο προκειμένου να εξοικονομούν χρήματα –τον μεγαλύτερο χρόνο από τις υπόλοιπες ομάδες καταναλωτών. Το εισόδημα τους είναι συγκριτικά χαμηλό και με συνεχόμενη πτωτική τάση. Έχουν πολύ χαμηλό brand και store loyalty και επιλέγουν αρκετά συχνά και προϊόντα PL. Δεν προτίθενται να ψωνίζουν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενώ έχουν σχετικά χαμηλή ωριμότητα στη χρήση τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά το δημογραφικό τους προφίλ, πέραν της εισοδηματικής τους κατάστασης δεν υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες. Είναι και των δύο φύλων, παντρεμένοι και γονείς ανήλικων και ενήλικων παιδιών, εντοπίζονται σε ομάδες μεγαλύτερων ηλικιών, κυρίως άνω των 40 ετών, ενώ σε μεγάλο βαθμό ασχολούνται με τα οικιακά, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, οπότε είναι σε θέση να βρίσκουν τον επιπλέον χρόνο που χρειάζονται για τις αγορές τους. Το μέσο καλάθι τους ανά επίσκεψη υπολογίζεται σε 25-30 ευρώ, ενώ το 2017 συμμετείχαν στην ομάδα καταναλωτών με τη μεγαλύτερη συνολική δαπάνη απ’ όσες καταγράφονται στην ετήσια έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ.

Ο προβληματισμός
Μπορεί αυτό το κοινό να είναι εκείνο που ψάχνει περισσότερο τις προσφορές, αλλά όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για μία αγοραστική συνήθεια που έχει υιοθετηθεί σχεδόν καθολικά. Χαρακτηριστικό του βαθμού υιοθέτησης των προσφορών από τον καταναλωτή είναι το γεγονός ότι κατά το 57% του κοινού δηλώνεται η προτίμηση των περισσότερων προσφορών παρά οι χαμηλές τιμές. Ο λόγος γι’ αυτή την επιλογή είναι ότι θεωρείται πως, μέσω της αναζήτησης και επιλογής προσφορών και εκπτώσεων, παρέχεται η δυνατότητα αφενός μεγαλύτερων εξοικονομήσεων και αφετέρου αποτελεσματικότερης προσαρμογής στις εξατομικευμένες ανάγκες εξοικονόμησης χρημάτων καθενός. Πρακτικά αυτό σημαίνει, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, ότι μόνο κατά το 43% προτιμούνται οι χαμηλότερες τιμές, εύρημα με ιδιαίτερη αξία αναφορικά με την συζήτηση προηγούμενων ετών για τις τιμές. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, όμως, είναι το αρνητικό συναίσθημα που διαπιστώνεται πλέον σε σημαντικά ποσοστά ως προς την κόπωση που δημιουργεί η αναζήτηση των προσφορών. Κατά το 42% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν μπορούν να ψάξουν τις προσφορές όπως θα ήθελαν, ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι 4 στους 10 καταναλωτές δήλωσαν ότι μπερδεύονται από τις πολλές προσφορές που βλέπουν, ενώ κατά το 37% ότι αγχώνονται, προκειμένου να προλάβουν τις προσφορές πριν εξαντληθούν. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα στην ομάδα των «κυνηγών» προσφορών, δεδομένο που δημιουργεί έναν ακόμα προβληματισμό. Με βάση το γεγονός ότι τα οικονομικά μεγέθη των πωλήσεων μέσω προσφορών έχουν φτάσει ιδιαίτερα υψηλά –σε σχέση νε τις αμφίρροπες εκτιμήσεις περί αναστροφής του γενικότερου οικονομικού κλίματος, με τα υψηλά διαχειριστικά κόστη των προσφορών από τις επιχειρήσεις και με τη σημασία των προαναφερόμενων ευρημάτων– μένει να φανεί τα επόμενα χρόνια το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο των προωθητικών ενεργειών, που σε μεγάλο βαθμό είναι ταυτισμένο με την ελληνική κρίση.